ACTUEEL

Kwaliteitscriteria seniorvriendelijk ziekenhuis bekend

De kwaliteitscriteria voor het keurmerk voor seniorvriendelijke ziekenhuizen zijn bekend. De ouderenbonden willen de ziekenhuizen op 15 verschillende kwaliteitsaspecten gaan beoordelen. Daarmee moet duidelijk worden of ze de organisatie van zorg, de inrichting en toegankelijkheid van de ziekenhuizen voldoende hebben afgestemd op ouderen.

Keurmerk

Is dit het geval, dan komen ze in aanmerking voor het Keurmerk Seniorvriendelijke Ziekenhuizen dat ouderenbonden Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG na de zomer 2013 uitreiken. De ouderenbonden hebben als doel met het keurmerk de zorg- en dienstverlening van ziekenhuizen aan patiënten van 70 jaar en ouder met twee of meer aandoeningen te verbeteren.

Kwaliteitsaspecten

De kwaliteitsaspecten komen voort uit interviews, een focusgroep en een vragenlijst onder de achterban van de ouderenbonden. Hieruit blijkt dat ouderen willen dat zorgverleners de zorg goed op elkaar afstemmen. De ziekenhuizen moeten de zorg voor ouderen zo organiseren dat ze zich niet alleen richten op de klacht waarmee de oudere het ziekenhuis bezoekt, maar er moet ook gekeken worden naar andere aandoeningen en beperkingen waar ouderen in hun leefsituatie tegen aan lopen. Dat is belangrijk, want op dit moment heeft 70 procent van de mensen van 70 jaar en ouder 2 of meer chronische aandoeningen. Bij 85 jaar en ouder heeft ten minste 85 procent meer dan twee chronische aandoeningen.

Verder willen de ouderen dat de focus meer gericht is op de kwaliteit van leven; wat willen ouderen zelf en hoe kan de  gezondheidszorg daar aan kan bijdragen. Goede begeleiding in de laatste levensfase vinden zij ook belangrijk. Daarnaast is niet alleen het screenen op, maar ook het  actief aanpakken van risicofactoren zoals ondervoeding, vallen en een delirium een belangrijk punt. Dit moet er voor zorgen dat het functieverlies als gevolg van de opname beperkt wordt.

Beoordelen op seniorvriendelijkheid

De ziekenhuizen worden binnenkort geïnformeerd over het keurmerk en de kwaliteitscriteria. Alle 140 ziekenhuislocaties worden bezocht door zo’n 80 getrainde senior scouts die de toegankelijkheid en inrichting gaan beoordelen op seniorvriendelijkheid. Daarnaast wordt de kwaliteit beoordeeld aan de hand van een online vragenlijst die alle ziekenhuizen egin maart 2013 krijgen Hierin wordt gevraagd naar de organisatie van de zorg voor mensen van 70 jaar en ouder met meerdere aandoeningen. Onderzoeksbureau MediQuest ondersteunt de ouderenbonden in het gehele traject van kwaliteitscriteria tot publicatie van de keurmerken. MediQuest heeft veel ervaring met gelijksoortige trajecten.

Animo

“De bereidwilligheid onder ziekenhuizen om mee te doen is enorm” zegt Arno Heltzel, woordvoerder van het project Seniorvriendelijke Ziekenhuizen, namens de Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG. “We horen veel positieve geluiden. Ziekenhuizen willen meedoen, sommigen hebben polls onder medewerkers  gehouden of seniorvriendelijkheid thema is en dat blijkt zo te zijn. En andere ziekenhuizen bieden zich aan als pilot.” Nu de kwaliteitscriteria bekend zijn, wordt het meetsysteem verder ontwikkeld.

Beleid en inrichting

"Het is de hoogste tijd dat de ziekenhuizen hun beleid en inrichting gaan aanpassen aan ouderen met meerdere aandoeningen”zegt Marjolein de Booys, de projectleider namens de gezamenlijke bonden. Zij wijst erop dat ouderen de grootste bezoekersgroep van de ziekenhuizen vormen. In de komende jaren zal als gevolg van de vergrijzing deze groep alleen nog maar toenemen. “De afgelopen 30 jaar is er op dit vlak nauwelijks iets veranderd, en dat terwijl de bezoekersgroep steeds ouder wordt met steeds complexere zorgvragen. Albert Heijn zou in zo'n situatie niet alleen het assortiment hebben aangepast, maar ook de toegankelijkheid en de inrichting van de winkels.”

Specifieke behoeften

Het keurmerk wil ziekenhuizen stimuleren de organisatie van de zorg en inrichting af te stemmen op de specifieke zorgvragen en behoeften van ouderen. De Booys: "Het valt niet mee om ziekenhuisbreed ingrijpende veranderingen door te voeren. Daarvoor is het nodig dat een seniorvriendelijk beleid verheven wordt tot speerpunt, zodat alle lagen van de organisatie hier hun schouders onder gaan zetten. En dat is precies één van de 15 kwaliteitsaspecten van het keurmerk."

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

22 november 2012

Gelukkig, weer een lijstje. Ziekenhuizen worden overstelpt met in te vullen lijsten. Die zouden aan moeten geven hoe iets kwalitatief beoordeeld kan worden. Iedere patientenvereniging, verzekeraar, inspectie, bond, overheidsinstelling enz. Vraagt veel overhead die niet ingezet kan worden in het daadwerkelijk beter maken van de zorg.
Het wordt tijd dat ziekenhuizen zelf zeggen; die is onze lijst en dat is waar je het mee moet doen. En nu gaan wij weer aan het werk.....

Romme

23 november 2012

@anoniem: lekker vraaggericht.

Het is dus de bedoeling dat ziekenhuizen en andere instellingen die zich zó opstellen spoedig zullen merken dat geen oudere, jongeren, zwangere of andere meer zorg komt halen.

Succes met je werk...!

PS: dat je anoniem reageert zegt ook iets over transparantie

van den Hoek

25 november 2012

@Romme,

Zowel in uw betoog als dat van uw anonieme voorganger is aanvechtbaar.
Ik snap de frustratie welke ontstaat bij het zoveelste keurmerk en ik snap ook de "keuzevrijheid"van de patient.
Back to basic is de patient vooral geinteresseerd in goede zorg en de rest draagt bij aan de beleving.
Moet straks elke patientengroep een eigen ingang krijgen? De een wil velle kleuren de ander warme kleuren, de volgend is blind en wenst rechte gangen, de archtect is speels en wenst organische structuren.
Wat heel goed werkt is een team van vrijwilligers die mensen begeleiden binnen de ziekenhuismuren. En ja er valt winst te behalen bij de logistiek.
Tot slot een dooddoener. Indien alle ziekenhuizen dezelfde stellingname zouden hebben als @ anoniem en dat tot gevolg zou hebben volgens @ Romme dat er minder zorgconsumptie gaat zijn, dan is in elk geval de politiek tevreden.

Peltenburg

25 november 2012

Ach beste mensen het zijn straks als alle plannen doorgevoerd zijn gewoon de 4 overgebleven conglomeraten van verzekeraars die bepalen waar je als oudere of jongere of chronisch zieke patient naar toe moet met je klachten. En als je dan ergens anders naar toe wil waar je verzekeraar geen contract mee heeft dan moet je bij gaan betalen. En de verzekeraars zeggen dat ze twee criteria hebben waarop ze inkopen 1 de prijs 2 de kwaliteit. Maar ik denk dat ze in zullen gaan kopen daar waar ze zelf de grootste marge zullen gaan overhouden. Amerikaanse toestanden gaan we krijgen in nederland....

Terwiel

2 oktober 2013

Wát nou... het zoveelste keurmerk! Wát nou... weer een lijstje! Het zijn in dit geval wel de klanten, de gebruikers, de patiënten die de ziekenhuizen beoordelen op kwaliteit! En hadden we niet ooit eens bedacht dat de gezondheidszorg er is voor patiënten? Laat nu verzekeraars zich maar eens wenden tot de gebruikersgroepen om bij hen te informeren naar wat de gebruikers goeie ziekenhuizen vinden. En, gebruikers: gooi je prijs voor zulk uitstekend en doorwrocht onderzoeksresultaat omhoog, in plaats van het gratis beschikbaar te stellen aan verzekeraars die er goeie sier mee maken!

Top