ACTUEEL

Afdeling TSN Groningen onder verscherpt toezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft de tak Verpleging en Verzorging van TSN Thuiszorg in Groningen onder verscherpt toezicht geplaatst. Het verscherpt toezicht volgt op twee bezoeken die de Inspectie sinds februari 2012 heeft gebracht aan de thuiszorgorganisatie.

In februari heeft de inspectie de locaties Leek en Veendam van TSN voor het eerst bezocht. Dit deed de Inspectie als steekproef voor het hele onderdeel Verpleging en Verzorging van TSN Thuiszorg in Groningen. De inspectie oordeelde toen dat de zorg een aantal punten verbeterd moest worden. Het gaat om verbeteringen op het gebied van medicatieveiligheid, specialistische handelingen, signalering van potentiële risico’s, omgaan met (bijna) fouten, verdere professionalisering van gebruik van het zorgdossier en het opleiden van medewerkers.

Kwaliteit

In juli 2011 nam TSN het failliete Thuiszorg Groningen over. Sindsdien is de kwaliteit van zorg volgens de Inspectie niet genoeg verbeterd. Hans Kroeze, bestuurder TSN Thuiszorg: “We zijn er als organisatie onvoldoende snel in geslaagd de verbeteringen in de Verpleging en Verzorging door te voeren. De boodschap van de Inspectie is helder en wij gaan ervoor zorgen dat het verscherpt toezicht zo snel mogelijk opgeheven kan worden.”

Het verscherpt toezicht betekent dat de Inspectie het komende half jaar aangekondigd en onaangekondigd inspecties zal uitvoeren bij TSN Thuiszorg. De geconstateerde risico’s moeten binnen een half jaar zijn weggewerkt. Het verscherpt toezicht geldt niet voor de huishoudelijke hulp, begeleiding thuis en de verzorgingstehuizen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top