ACTUEEL

IGZ tikt Praktijk BORA op de vingers

Praktijk BORA mag sinds 1 november 2012 geen enkele cliënt meer aannemen. Eerst moet aan de door de IGZ gestelde voorwaarden voor het leveren van verantwoorde zorg zijn voldaan. Minister Edith Schippers (VWS) heeft deze aanwijzing gegeven op advies van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) Praktijk BORA.

Tekortkomingen

De praktijk voor psychiatrie en psychotherapie is onvoldoende in staat om voorwaarden te realiseren voor het leveren van verantwoorde zorg. Dit heeft de inspectie tijdens verschillende toezichtbezoeken geconstateerd. Het schort onder andere aan adequate dossiervoering, de aanwezigheid van behandelplannen en de beschikbaarheid van actuele medicatieoverzichten. Daarnaast is er bij Praktijk BORA geen klachtenregeling beschikbaar cf. de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz).

Praktijk BORA is de afgelopen periode in de gelegenheid gesteld om de door de door de IGZ gestelde tekortkomingen te verbeteringen, maar heeft de noodzakelijke verbetermaatregelen niet weten te realiseren. Naar mening van de inspectie is er bij praktijk BORA sprake van onvoldoende – aantoonbare - bestuurlijke verantwoordelijkheid.

Klachten

Praktijk BORA heeft tijdens een hoorzitting op 19 oktober de door de IGZ geconstateerde tekortkomingen bekend. Om deze reden heeft de minister Praktijk BORA op 1 november opgedragen om met onmiddellijke ingang geen enkele cliënt meer aan te nemen totdat naar opvatting van de IGZ is voldaan aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg. Daarnaast moet Praktijk BORA in haar klachtenfolder expliciet aangeven dat cliënten altijd het recht hebben hun klacht rechtstreeks voor te leggen aan de klachtencommissie.

Dwangsom

Praktijk BORA moet binnen vier weken aan de hierboven beschreven aanwijzing voldoen. Wanneer zij dit nalaat, overweegt de inspectie over te gaan tot een last onder dwangsom, dan wel een last onder bestuurdwang.

Bora is gevestigd in Berkel en Rodenrijs en de specialisten houden ook spreekuren in Rotterdam Zuid, Utrecht en Arnhem.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

23 november 2012

Tjonge jonge, nog een bericht van IGZ? Het lijkt erop dat IGZ echt alles doet om de bliksem af te leiden. Dan vraag je je af of Bora in andere omstandigheden ook publiekelijk op de vingers zou zijn getikt.

Anoniem

23 november 2012

Wag the dog.
Uit 1997.

http://www.imdb.com/title/tt0120885/

Nog steeds actueel.

Top