ACTUEEL

Interim-bestuurder kan hoog salaris behouden

Interim-bestuurder kan hoog salaris behouden

De Wet normering topinkomens (WNT) die vanaf 2013 topinkomens in de zorg aan banden legt, maakt een uitzondering voor interim-functionarissen.

De bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector is vanaf 2013 beperkt tot 187.340 euro bruto per jaar. Dat is maximaal 130 procent van het salaris van een minister. De Eerste Kamer ging dinsdag 13 november akkoord met de WNT.

Vrijstelling interim-functionaris

De enige vrijstelling in deze wet geldt voor interim-functionarissen. Dat zegt Floris Diepraam, advocaat arbeids- en ondernemingsrecht bij Pot Jonker Seunke Advocaten, tegen Zorgvisie: “Zij zijn gedurende maximaal zes maanden niet aan de bezoldigingsmaxima gebonden. Daarna mag de werkgever deze bestuurder gedurende twaalf maanden niet opnieuw inhuren. Dat voorkomt draaideurconstructies. De interim-bestuurder mag overigens in dienst treden na deze zes maanden, maar dient zich dan te houden aan de salarisnorm.”  De interim-bestuurder kan overigens aan het werk bij een andere werkgever tegen een beloning boven de norm. Zo blijft het voor interim-functionarissen mogelijk om veel te verdienen in de publieke en semipublieke sector.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Jacques J.K. Gerards

27 november 2012

Velen weten niet dat de Beloningscode Bestuurders Zorg ook de beloning van de interim bestuurder regelt met maximale bedragen voor perioden van 3 of 6 maanden en voor de maximale termijn van interim van 1 jaar..

Top