ACTUEEL

‘Fusie noordelijke ziekenhuizen noodzakelijk'

‘Fusie noordelijke ziekenhuizen noodzakelijk'

Alleen wanneer de drie ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal intensief gaan samenwerken, is een volwaardig pakket aan ziekenhuiszorg mogelijk in deze relatief dunbevolkte regio. Hiervoor is een fusie van deze ziekenhuizen en het samenvoegen van vakgroepen en maatschappen noodzakelijk.

Dat is de conclusie van een denktank van achttien specialisten die werd ingesteld om advies te geven over de inrichting van de zorg in de regio. Dit meldt het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen.

Verloskunde en spoedzorg

De denktank adviseert om op de drie bestaande locaties 24/7 spoedopvang, polikliniek, (meerdaagse) opnamemogelijkheid, laboratoriumbepalingen, röntgen, OK en Intensive Care beschikbaar te houden. De inzet is om op elk van de drie locaties verloskunde aan te blijven bieden.

De klinische zorg wordt evenwichtig verdeeld over de drie locaties waarbij iedere locatie een eigen profiel ontwikkelt. Hierdoor neemt volgens de denktank de kwaliteit toe en wordt expertise gedeeld. De vakgroepen moeten verder invulling geven aan de verdeling.

Samenwerking huisartsen

Intensieve samenwerking met huisartsen is essentieel, stelt de denktank. Daarom adviseert zij om op alle locaties een spoedzorgplein in te richten. Deze is gebaseerd op intensieve samenwerking tussen huisarts en de afdeling spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Verder vindt de denktank dat verregaande samenwerking met huisartsen en de mogelijkheden van anderhalve lijnszorg onderzocht moeten worden.

De denktank benadrukt dat de consequenties en het tempo van de toekomstige ontwikkelingen bepalen of het ‘drie locatiemodel’ anders moet worden ingevuld of dat het model moet worden aangepast. Uiterlijk 2014 wil de denktank de modelkeuze heroverwegen.

Ziekenhuisbestuur

Bestuurders en stafbesturen hechten veel waarde aan het advies en nemen het ter harte. Zij maken voor de kerst de balans op. Randvoorwaarden hierbij zijn het advies van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), de financiële haalbaarheid en steun van de zorgverzekeraars.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top