ACTUEEL

Medische laboratoria laten miljoenen liggen

Medische laboratoria laten miljoenen liggen

Een efficiëntere organisatie van de medische laboratoriumdiagnostiek kan een kostenbesparing van zeker 200 miljoen euro opleveren. Dit becijfert adviesbureau van IG&H Consulting & Interim op basis van een vergelijkend onderzoek.

In vergelijking met omringende landen is het aanbod van medische laboratoriumdiagnostiek volgens IG&H “erg versnipperd”. Ook zijn de medische laboratoria relatief klein. De maximale omzetgrens ligt in Nederland rond de 50 miljoen euro op jaarbasis, waar de Duitse Limbachgroep jaarlijks 1,4 miljard euro omzet.

Kinderschoenen

De kleinschalige, versnipperde opzet betekent volgens IG&H dat er in de sector ruime mogelijkheden zijn voor schaalvergroting. Daarmee wordt capaciteit efficiënter ingezet en kan er bespaard worden op ondermeer overhead en logistiek. Ook denkt IG&H dat het proces van aanvraag tot uitslag beter georganiseerd kan worden. “Initiatieven om tot excellente processen te komen, staan nog in de kinderschoenen”, aldus IG&H.

Twintig procent

In Nederland gaat in de medische laboratorium diagnostiek naar schatting 1 miljard euro per jaar om. Dit is ongeveer 4 procent van de uitgaven aan landelijke huisartsen- en ziekenhuiszorg. Uitgaande van een efficiencywinst van 20 procent komt IG&H uit op een besparing van minimaal 200 miljoen.

Noodzaak

Vooralsnog voelen de laboratoria onvoldoende om in beweging te komen, maar dat gaat volgens constateert IG&H veranderen. Vanaf 2013 doet marktwerking zijn intrede in de laboratoriumsector. Ook drukken politiek en zorgverzekeraars steeds ‘harder’ op tarieven en budgetten.

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief.

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Ron Kusters

27 november 2012

Ik zie uit naar het rapport van IG&H. Vooral benieuwd waarop de "schatting" gebaseerd is. Versnippering is een te vaag begrip. Frankrijk heeft bijvoorbeeld per hoofd van de bevolking een tienvoudige "laboratoriumdichtheid". Interessant is overigens dat Duitsland aan IVD (apparatuur en reagentia) een van de koplopers is qua uitgaven (€26,10 per hoofd) (Belgie €32,20) en Nederland een van de zuinigste van Europa (€19,20). Dus de aanwezigheid van een zeer grote speler op de Duitse markt resulteert kennelijk nog niet in efficiënt gebruik van laboratoriummiddelen op.

Kijk zelf: http://issuu.com/edmapublications/docs/2011annualreport?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&showFlipBtn=true

Ron Kusters

27 november 2012

Besparing op kosten is uiteraard altijd mogelijk. Of dat 20% kan zijn is de vraag.
Feit is dat er reeds op toenemende schaal gefuseerd wordt en iedereen ervan uitgaat dat dit zal doorzetten. Oud nieuws dus.
Dat er in de landen om ons heen zeer grote verbeteringen mogelijk zijn komt door de werkelijke versnippering, de duizenden kleine private laboratoria, die ooit lucratief waren om in te richten in dito private klinieken. Overnames door internationale spelers levert dan al gauw flinke doelmatigheidswinst.
Het feit dat Nederland als een van de weinige landen geen grote internationale laboratoriumorganisatie kent zou dus kunnen betekenen dat de marges hier toch echt al fors kleiner zijn.
De meest medische laboratoria in NL hebben al een middelgrote omvang en zullen verder groeien, uiteraard met verbetering van de efficiëntie. 20% ? zou zomaar kunnen!

Boel

28 november 2012

De benadering van medische laboratoria en diagnostiek in het algemeen als kostenpost is een eenzijdige. Door alleen te focussen op het genereren van uitslagen, zonder te analyseren wat de bijdrage van laboratoriumdiagnostiek is aan het gehele zorgproces verengt de discussie. Duitsland is het klassieke geval waarin dit ver is doorgeschoten en in de medische microbiologie de weg terug wordt gezocht. Direct aanleiding was de EHEC-affaire, die blootlegde dat de hele infectieziekte infrastructuur was afgebroken door een dimensionale visie op laboratoriumdiagnostiek. Oog voor efficiency en kostenreductie is goed, maar kijk wel naar het hele plaatje. Een voorbeeld uit de medische microbiologie vindt u hier: http://www.nvmm.nl/content/tussen-laboratorium-en-kliniek

Olt

28 november 2012

Als de beweringen van Ron Kusters (zie voorgaande reacties) kloppen, dan ziet de context er toch behoorlijk anders uit dan wat IG&H (volgens dit artikel) in het rapport heeft gezet. Wat is zo'n rapport dan nog waard? En wat zegt het over de opstellers?

Jaap Dijkman

28 november 2012

Schaalvergroting kan nog steeds veel voordeel opleveren door de toegenomen mogelijkheden om laboratoriumprocessen op te schalen (automatisering, tracks e,d.). Dit speelt vooral in de klinische chemie en in mindere mate in de medische microbiologie. Het is inderdaad wel van groot belang dat vraagstimulering wordt vermeden en dat de prikkels om die opschaling te bewerkstelligen op de juiste manier werken. Als dat lukt kan de laboratoriumzorg in Nederland de meest efficiënt werkende van Europa worden!

Anoniem

28 november 2012

Het artikel van Arjan Sollewijn Gelpke staan veel opmerkingen die ik herken. Onder andere dat er een kloof is ontstaan doordat moderne onderzoekstechnieken elkaar snel opvolgen, maar intussen werkprocessen steevast onveranderd blijven. Echter, zoals Boel al schreef, schaalvergroting zal afbreuk doen aan de kwaliteit. Focus kan beter op moderne informatietechnologie. Bijvoorbeeld door middel van een virtueel laboratorium. Protocollen op elkaar afgestemd, elk centrum een specialisme met een uniform track & trace systeem.

Ed Slaats

28 november 2012

Gelukkig is de titel en inhoud van het rapport IG&H “Medisch laboratoria kunnen duurzaam verbeteren” beter dan de quote in SKIPR “Medische Laboratoria laten miljoenen liggen”. Ron Kusters is in zijn reactie al ingegaan op de vergelijking van kosten van de laboratoriumdiagnostiek in Duitsland, waar de Limbach groep een groot marktaandeel heeft, ten opzichte van de kosten van laboratorium diagnostiek in Nederland.
Het IG&H rapport stimuleert tot nadenken over een optimale organisatie van de laboratoriumdiagnostiek over de diagnostische specialismen medische microbiologie, klinische chemie en pathologie heen. Was het eerst zo dat de robotisering en stroomlijning van processen vooral in de klinische chemie, hematologie en bloedtransfusie werden doorgevoerd, door de opkomst van nieuwe technieken als Maldi TOF MS en moleculaire diagnostiek in gesloten systemen, zal ook in de andere vakgebieden als medische microbiologie en pathologie een robotiseringsslag gemaakt gaan worden.
Het is goed om daar als diagnostische specialismen op in te spelen en samen te werken met de financiële noodzaak om dit te doen in een slagvaardige organisatie met een krachtig besturingsmodel.
Een niet belicht punt in deze discussie is waar moet de laboratorium diagnostiek plaats vinden? Centraal in een weiland of dichtbij die aanvragers die onmiddellijk handelen op de laboratoriumresultaten en gegeven adviezen. Resultaten die met grote zekerheid binnen 60 – 90 minuten geleverd moeten worden na afname? Er zal te allen tijde een goede en vaak ook redelijk uitgebreide laboratorium functie met goed opgeleide analisten noodzakelijk zijn voor een ziekenhuis met een SEH, OK’s, verloskamers en Intensive Care voorzieningen om 7 dagen per week 24 uur per dag service te kunnen leveren. Personeel dat ook nodig is om in acute situaties zo snel mogelijk compatibel bloed te kunnen geven. Is het dan niet logisch uit kwaliteit en financieel oogpunt om op deze ziekenhuis locaties ook een groot deel van de laboratorium diagnostische zorg voor aanvragers uit de 1e lijn (de huisartsen) te realiseren waardoor onderlinge follow up tussen 1e en 2e lijn eenvoudig gerealiseerd kan worden en zeer beperkte uitbreiding nodig is, rekening houdend met de beperkte beschikbaarheid van goed toegeruste medische analisten. Moderne technieken als Lean management en 6-sigma zijn interessante hulpmiddelen om naar dit laboratorium proces te kijken. Maar ook eenvoudig met eigen ogen kijkend, kan geconstateerd worden dat het proces van de verwerking van de labaanvragen uit de ziekenhuizen met een piek in de ochtend uitstekend gecombineerd kan worden met het proces van de verwerking van de aanvragen van de 1e lijn met een piek in de vroege middag. Ook dan kunnen 95 % van de uitslagen al voor 17.00 uur elektronisch gerapporteerd worden naar alle aanvragers.
Verdere besparing door optimalisatie van de preanalyse is mogelijk, maar in een model zoals in gebruik bij het OLVG, Flevoziekenhuis en MCZuiderzee, waar de laboratoria virtueel als één laboratorium opereren, zijn beide werelden al verenigd: basale diagnostiek op locatie 7/24 per week en bijzondere analyses gecentraliseerd voor een groot adherentie gebied op centrale locatie(s), waardoor 1e en 2e lijn optimaal gebruik kunnen maken van elkaars laboratoriumdiagnostiek.
Daarmee zijn inderdaad 20 % lagere kosten bereikt dan wanneer deze ziekenhuis laboratoria apart zouden functioneren.

Top