ACTUEEL

‘Zorg heeft buik vol van acties Abvakabo FNV’

De vele acties van vakbond AbvakaboFNV stuiten op weerstand van mede-vakbond NU'91 en brancheorganisatie in de ouderenzorg Actiz. Veel zorgwerkgevers- en werknemers hebben hun buik vol van de acties van de vakbond, zegt Actiz-directeur Aad Koster tegen Nursing.nl.

Ledenwerving

Actiz reageert hiermee op de acties afgelopen donderdag, waarbij vijf medewerkers van vakbond Abvakabo en een Tweede Kamerlid uit een zorginstelling zijn gezet.  “Sinds de bond onze sector heeft uitgekozen voor acties, valt nauwelijks meer constructief overleg te voeren met de Abvakabo”, zei Koster vrijdag in De Telegraaf.  Koster denkt dat de acties vooral worden ingezet om rumoer te maken en als campagne om leden te werven. De vakbond maakt misbruik van problemen bij sommige instellingen, vindt Koster. Zoals HWW, dat opkrabbelt uit de as van het failliet gegane Meavita. Daarbij wordt het imago van de werkgever door het slijk gehaald, vindt Koster.

Negatief geluid

Ook vakbond NU’91 denkt dat acties door de Abvakabo nu vooral worden ingezet om veel rumoer te maken. Woordvoerder Karin Weerts zegt tegen Nursing.nl: “Wij ontkennen niet dat er problemen zijn. Maar over deze problemen gaan wij in eerste instantie in gesprek met ondernemingsraden en onze kaderleden. En spreken wij met de verantwoordelijken binnen de instellingen om de problemen aan te pakken.” Volgens Weerst hebben veel medewerkers in zorginstellingen aangeven dat ze last hebben van de acties van de Abvakabo. Het draagvlak binnen de instellingen waar Abvakabo is volgens haar vaak minimaal. En de achterban vindt de constante negatieve berichtgeving contraproductief werken voor de branche.

Strijd

Lilian Marijnissen van Abvakabo FNV zegt lawaai te maken “omdat het nódig is, omdat er van alles aan de hand is in de zorg, en dat we opstaan voor betere zorg en meer collega's.” Actiz zou volgens haar moeten begrijpen dat dit een teken aan de wand is. “Natuurlijk willen we leden werven, een vakbond wil altijd een grotere en sterkere achterban. Maar wat we vooral willen, is goede afspraken voor de zorg maken.”

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

2 december 2012

Arme Actiz, de club van de arme zorgbestuurders. En arme Aad Koster, de arme baas daarvan.
Als je niet wist dat en hoe zo velen van hen door de jaren heen manipulatie en bedriegen van het gepeupel tot een waar vak hebben verheven, zouden je toch spontaan de tranen in de ogen springen.

De machtige zorglobby zou wel willen dat alle partijen zo meegaand en zo weinig doortastend en kritisch zijn als NU'91. Die laatste partij schaart zich kennelijk blind achter de praatjes van de zorgbobo's, die alsmaar huilen dat de acties imagoschade veroorzaken voor de branche. Dat hebben ze er inmiddels bij de lagere medewerkers, de mensen die er écht toe doen, ook steeds effectiever ingestampt. Alles om het eigen falen en graaien te kunnen blijven maskeren. Waardoor er nooit meer iets ten goede hoeft noch zal veranderen voor zorgafhankelijke cliënten en hun verzorgenden - de kinderen van de rekening van onder meer deze club.

NU'91 lijkt ziende blind. Daar móeten ze op de een of andere manier belang bij hebben...
Gelukkig geldt dat niet en zal het hopelijk ook nooit gelden voor Abvakabo!

Anoniem

2 december 2012

AbvaKabo betuttelt haar leden in de zorg door het organizen. Leden leren hierdoor niet voor zichzelf op te komen en de verantwoordelijkheid daar neer te leggen waar deze hoort namelijk: bij de ondernemingsraden en Raad van Bestuur. Zelf direct invloed uitoefenen op het huidige beleid kan o.a. door lid te worden in de OR.Werknemers in de zorg willen toch niet 24 uur per dag aan het handje meegenomen worden door een vakbond? NU'91 leert werknemers in de zorg hoe ze hun invloed zelf effectief kunnen inzetten en benutten. En niet door nog een convenant met afspraken af te sluiten naast de Cao en het buiten spel zetten van de medezeggenschapsraden.

Anoniem

12 december 2012

De abvakabo speelt teams onderling uit, valt mensen die hun lidmaatschap opzeggen thuis lastig, dwingen instellingen eruit gezet te worden door de politie en zorgen ervoor dat pers klaar staat, om de instelling zwart te maken. Proberen geheime video en foto-opnames te maken. Weten inhoudelijk niks, gaan alleen voor hun eigen belangen, niet voor de medewerker. Zijn manipulatief en willen niet meedenken aan oplossingen maar schoppen er tegenaan. Ze hersenspoelen kwetsbare medewerkers, ipv hulp bieden zetten ze werknemer tegen werkgever op. Het is een groep borderliners in actie.
Alleen al de vijandige reactie hierboven zegt genoeg over ze! NU 91, sla je slag, het is een kwestie van tijd en dan bestaat deze zieke, agressieve bond niet meer.

Top