ACTUEEL

Zorgkantoren verlengen contracteertermijn zzp’ers

Om zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) langer in de gelegenheid te stellen zich aan te melden voor het leveren van thuiszorg, hebben zorgkantoren de contracteertermijn verlengd tot 31 januari 2013.

Minimum aantal

Om elkaars achterwacht te vormen, moet er per regio een minimaal aantal zelfstandigen gecontracteerd zijn. In verschillende regio's is het aantal zzp'ers dat zich heeft gemeld onvoldoende, meldt branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland. Dat betekent dat zorgkantoren in deze regio's niet kunnen starten met de inzet van zzp’ers. Zij hebben de contracteertermijn voor hen verlengd in de hoop dat meer zzp’ers zich aanmelden.

De mogelijkheid voor zelfstandigen en zorgkantoren om rechtstreeks contracten met elkaar af te sluiten is nieuw. De eerste zelfstandigen starten vanaf 1 januari 2013 in diverse regio’s met het leveren van thuiszorg in natura.

De contractering van zzp’ers voor zorg in natura is volgens zorgkantoren een wenselijke aanvulling op de AWBZ-zorg vanwege de flexibilisering van het zorgaanbod. Het vergroot de keuzemogelijkheid van de cliënt. Zorgkantoren zijn op zoek naar zelfstandige zorgverleners die bevoegd zijn om persoonlijke verzorging en/of verpleging bij cliënten thuis te leveren.

Aanmelden 

Zzp’ers kunnen zich tot 31 januari 2013 melden bij het zorgkantoor van hun zorgregio voor het afsluiten van een contract. Zelfstandigen die in een grensgebied tussen twee zorgregio's wonen, kunnen zich in beide regio’s aanmelden. Op de website van ZN  staan alle zorgkantoren, met daarbij aangegeven welke gemeenten hiertoe behoren.

Landelijke pilot

Alle zorgkantoren voeren in 2013 de contractering van zzp’ers uit in de vorm van een landelijke pilot. Het ministerie van VWS stelt voor 2013 een afzonderlijk budget van 20 miljoen euro beschikbaar aan zorgkantoren voor het inkopen van zorg bij zelfstandigen. De inkoopprocedure voor zzp’ers is geen onderdeel van de reguliere AWBZ-inkoopprocedure maar vormt een apart traject waarin eigen voorwaarden gelden.

Ondersteunende documenten

Ter ondersteuning van de inkoop heeft ZN samen met de zorgkantoren een Inkoophandreiking  Contracteren zzp’ers AWBZ 2013 opgesteld. Hierin staat onder meer het tijdpad van de inkoopprocedure. Tevens heeft ZN, in overleg met de ministeries van VWS en Financiën, een landelijke raamovereenkomst opgesteld, die de zzp’er en het zorgkantoor met elkaar kunnen sluiten en een stappenplan om zelfstandigen te begeleiden bij het treffen van de juiste voorbereidingen, zoals het aanvragen van diverse certificaten, waaronder het Kwaliteitskeurmerk zzp’ers Thuiszorg. Alle documenten zijn te vinden op de website van ZN.

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top