ACTUEEL

Faveo ontslaat 600 thuiszorgmedewerkers

Faveo, nu nog de grootste aanbieder van thuiszorg in Rotterdam, moet zo’n 600 thuiszorgmedewerkers ontslaan. De zorgaanbieder heeft het onderspit gedolven in de aanbestedingsstrijd. Volgens vakbond Abvakabo FNV zijn 600 medewerkers bij het UWV aangemeld voor ontslag. Dat is 94 procent van het totaal.

Vanaf april 2013 wordt de thuiszorg in Rotterdam anders verdeeld. Aafje en Humanitas worden dan de grootste zorgaanbieders in de havenstad. Abvakabo FNV eist dat Aafje en Humanitas de oude werknemers van Faveo overnemen. Deze verplichting staat volgens de vakbond in de cao van de thuiszorgmedewerkers.

Zorgwerkers in WW

De gemeente Rotterdam wil mensen met een bijstandsuitkering inzetten in de thuiszorg. Abvakabo FNV spreekt van “een bizarre stoelendans”, omdat de gemeente de huidige zorgwerkers hierdoor de WW instuurt. Leden van Abvakabo FNV, verenigd in het actiecomité Wijzijndethuiszorg Rotterdam, verzetten zich hier hevig tegen. De afgelopen tijd hebben zij al vier keer hun werk neergelegd, uit protest tegen de onmenselijk lage tarieven die de gemeente heeft gesteld voor de huishoudelijke zorg.

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

JouwZorgMijnZorg

30 november 2012

Dit is niets nieuws meer. Het is landelijk beleid aan t worden om bezuinigingen in de zorg en wsw-bedrijven, de groenvoorziening etc. op te laten vangen door mensen met een bijstandsuitkering .
Ze werken met behoud van uitkering, geen CAO, vaak niet verzekerd, geen pensioenopbouw.
Heel triest voor al die mensen die ontslagen worden, maar zeker net zo triest mensen die vanuit de bijstand voor dit karretje gespannen worden. En dat gebeurt allemaal onder het mom van participatie en werkervaring opdoen.
Het inzetten van bijstandsgerechtigden mag wettelijk gezien niet tot verdringing leiden. De werkelijkheid is anders. Kijk maar naar Montfoort en Sittard-Geleen waar mensen "naar loonwaarde" op reguliere banen worden ingezet. Goedkoop arbeidspotentieel, goedkoper kun je het niet krijgen.
Pure bezuinigingsmaatregel die niets te maken heeft met mensen naar betaald werk te leiden.
Wanneer wordt dit eindelijk een halt toegeroepen????Gonny K.

2 december 2012

Inderdaad (#1) is deze zeer kwalijke werkwijze allang gemeengoed geworden.
Dit heeft niets te maken met bezuinigingen in de zorg, maar met grootscheeps misbruik van gelden uit allerlei potjes door de gemeenten. Er wordt niet tegen opgetreden, dus kennelijk heeft dit alles volledig de zegen van de net zo kwalijk opererende overheid in Den Haag.

Ook de gemeente Amsterdam houdt zich al jaren bezig met dit ongecontroleerde schuiven met de door de burger opgebrachte middelen uit de ondoorzichtige brij aan potjes.
Over voorgaande jaren is door de Rekenkamer verantwoording gevraagd over wat Amsterdam o.m. heeft gedaan met tientallen miljoenen aan de gemeente ter beschikking gestelde gelden voor de diverse zorg onder de AWBZ. Let wel: vele tientallen miljoenen die NIET besteed zijn aan die zorg!
Ondertussen wordt door Amsterdam onder het mom van bezuinigingen drastisch gesneden in o.m. aantal geïndiceerde zorguren, ongeacht hoe nodig en hoe lang betreffende indicaties voor AWBZ-zorg nog geldig waren ná eerdere zorgvuldige indicatiestelling. Volgens Amsterdam is dit nodig, niet alleen omdat die zorg te duur zou worden (maar waar de tientallen miljoenen uit eerdere jaren aan besteed zijn, zal wel nooit duidelijk worden!), maar omdat er niet voldoende zorgmedewerkers zouden zijn om de toenemende vraag door de vergrijzing aan te kunnen...
Vervolgens zeggen de zorgorganisaties dat ze, door de gekorte zorguren, medewerkers moeten afstoten omdat er te weinig werk is door de bezuinigingen en hak-acties van de gemeente...

Wat ze er allemaal niet bij vertellen is dat er een paar keer per jaar hele blikken bijstandstrekkers worden opengetrokken. Mensen die vanuit DWI (Dienst Werk en Inkomen) ter beschikking worden gesteld om, zonder ook maar énig extra inkomen, voor onder meer de zorgorganisaties te gaan werken. Helemaal prima dat mensen die kunnen werken ook aan het werk gezet worden. Maar de werkgevers, in dit geval de (thuis)zorgorganisaties, krijgen ze drie maanden lang helemaal gratis! Vervolgens moeten ze dan wel wat van die mensen via DWI nog 6 maanden laten werken (tegen gunstige voorwaarden voor de werkgevers natuurlijk!) en vervolgens komen de volgende blikken mensen van DWI, die opnieuw weer drie maanden gratis werken...
Dat is niets anders dan handjeklap tussen de gemeenten en de zorgaanbieders. Voor beide een win-win-situatie, die wél ten koste gaat van ervaren zorgmedewerkers én hun zorgafhankelijke cliënten (de laatste krijgen natuurlijk te maken met telkens wisselende "inval"krachten)! Én ten koste van de mensen die vanuit hun bijstandsituatie van het kastje naar de muur worden gestuurd en dusdanig worden uitgebuit dat je wel bijna kunt spreken van moderne slavernij. Want deze mensen zijn na zo'n negen maanden weer helemaal terug bij af en kunnen opnieuw bijstand aanvragen. Net als de vele inmiddels afgestoten werknemers van de zorgorganisaties, die vervolgens ook weer op een goede dag door de gemeentelijke DWI vanuit een bijstandsituatie gratis ingezet kunnen worden.
Een heel slim bedacht, maar ongelooflijk smerig spel waar natuurlijk alleen de zwakke(re) partijen de dupe van worden en waar alleen de gemeenten en zorgorganisaties goed garen bij spinnen.

Dit alles speelt dan ook nog onder het huidige "gunningen"-beleid van de gemeenten. Zowel de zorgorganisaties als de indicatiestellers worden door de gemeenten op basis van laagste kosten geselecteerd, waardoor vervolgens volledig gedanst móet worden naar de kromgedraaide pijpen van de opdracht-/gunninggevende gemeenten. Het is immers dansen óf de volgende keer geen gunning meer en in dat laatste geval kun je je organisatie opdoeken als in het zoveelste voorbeeld van Faveo!

Nu maar hopen dat Abvakabo de tarieven voor lidmaatschap eens een lange tijd dusdanig drastisch verlaagt dat alle lagere zorgmedewerkers (de mensen die het echte zo nodige werk doen!) zich ook eens kunnen aansluiten bij de club. Om met echt grote landelijke acties het gevaarlijke tij te keren. Me dunkt dat zij nog de enige zijn die dit kunnen!

Gonny K.

2 december 2012

#2 - "de diverse zorg onder de AWBZ" en "voor AWBZ-zorg", moet natuurlijk zijn "de diverse zorg onder de WMO". en "voor WMO-zorg".

Top