Finance

'Enorme fraude met persoonsgebonden budget'

Mogelijk wordt er voor tientallen miljoenen euro's gefraudeerd met persoonsgebonden budgetten (pgb's). Dat meldde RTL Nieuws zondagavond, op basis van een rapport van de Arbeidsinspectie, de FIOD en de politie. Dat rapport wordt maandag gepresenteerd, maar RTL heeft er al de hand op kunnen leggen.

De budgetten zijn bedoeld voor mensen die het geld gebruiken om hun eigen zorg te kunnen organiseren. Uit het onderzoek blijkt echter dat ook malafide zorgbureaus de pgb's aanvragen op naam van mensen die van niets weten en het geld vervolgens wegsluizen. Bovendien zijn er mensen die het niet gebruiken voor zorg, maar voor andere doeleinden.

Schrik

"Als de cijfers kloppen, dan schrik ik daar behoorlijk van", reageerde staatssecretaris van VWS Martin van Rijn. "Wat mij vooral zorgen baart is dat er bemiddelingsbureaus zijn die er zelf met het geld vandoor gaan."

Als het aan hem ligt, wordt er meer gecontroleerd bij mensen met een pgb. Nu wordt namelijk maar 5 procent intensief gevolgd, dat moet 20 procent worden. "Dat moet niet alleen via formulieren, maar ook door bij de mensen thuis langs te gaan." Daarvoor wil de staatssecretaris 22 extra inspecteurs aanstellen. Ook wil Van Rijn de pgb's minder fraudegevoelig maken en het huidige bestand van mensen met een budget opschonen. Ook zal een pgb niet meer contant uitbetaald worden.

Gesjoemel

In 2012 was fraude met het pgb regelmatig in het nieuws. Zo werd in november een 50-jarige vrouw betrapt op een fraude van 3,1 miljoen euro. De ex-directrice van zorginstelling Ansa in Lelystad had structureel gesjoemeld met aanvragen van pgb's voor cliënten. In juni werden drie mensen aangehouden voor een fraude van naar schatting 1,5 miljoen euro via hun bemiddelingsbureau. (ANP)

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief.

11 Reacties

om een reactie achter te laten

wansink

2 december 2012

A propos "rugzakfraude": Dit was - in 2007 - al het commentaar op de website van Elsevier (elsevier.nl): http://www.elsevier.nl/web/10175098/Artikel/Gezondheidszorg-Rugzakfraude.htm

van Rijn

3 december 2012

Ga in ieder geval nu niet het systeem van de pgb's afschaffen (ik hoor het al roepen), want dat is en blijft een prachtige aanpak, maar voer keiharde en effectieve controle in. Bijvoorbeeld wie niet driemaandelijks controleerbaar, helder en transparant verantwoordt, krijgt onmiddellijk geen cent meer. Dat kan toch niet zo moeilijk zijn. Wie misbruik maakt of zich daarvoor leent, heeft in de zorg niets te zoeken.

Joze

3 december 2012

Het zal wel weer hier op neer komen:
De Goeden moeten voor de kwaden boeten.
Misselijk wordt ik hier van.
Diegene die het echt nodig hebben en goed gebruiken zijn of worden de dupe.

van der Meer

3 december 2012

Het is goed om de betaling van zorgverleners, zoals bij de oude regeling, weer via de SVB te laten lopen en niet meer direct geld over te maken aan PGB houders. Dat vookomt een hoop gedoe en ondersteunt de PGB houders met een stuk service die ze nu moeten ontberen. Dat neemt ook de bemiddelingsbureaus de wind voor een groot deel uit de zeilen.

Anoniem

3 december 2012

Wanneer iemand AWBZ / Zvw zorg in natura wenst af te nemen moet zich legitimeren om vast te stellen dat diegene die zorg vraagt ook degene is die de zorg krijgt.
Kan dit ook niet georganiseerd worden voor de PGB zorgvragers??? Gaan we nu weer 22 inspecteurs inzetten die qua kosten het fraude bedrag weer uitgeven met de vraag of zij dan daadwerkelijk het gehele fraude bedrag opsporen???

Roos

3 december 2012

Controleer liever intensief in ZIN. Het is dus duidelijk dat niet!! de zorgvrager sjoemeld, maar net de zorgbureau's! Daar is dus de winst te behalen, controlle bij de zorg-professionals!!!

Het PGB is een prachtig instrument dat nu net eigen regie waarborgt.
Zorg echt afstemt op zorg-vrager.
Weg met ZIN en over op PGB!
Duidelijk en transarant PGB.

van Bezooijen

3 december 2012

Vanuit het zorgkantoor wordt werkelijk van alles NU al uit de kast getrokken om een PGB aanvraag tegen te gaan, zowel schriftelijk als mondelinge 'overhoring 'om te kijken of er geen onregelmatigheden zijn. Mensen met een beperking die er veelal van afhankelijk zijn van deze financiering worden nu de dupe van malafide bureau's . Houdt het PGB zuiver, rotte appels eruit en laat het bestaan, voor de velen die hierdoor in de gelegenheid worden gesteld nog deel te nemen aan de gezonde maatschappij.

Anoniem

3 december 2012

De bovengenoemde maatregelen zijn vooral bedoeld om de georganiseerde fraude door bemiddelingsbureaus en zorgaanbieders tegen te gaan. Het doel is het PGB minder fraudegevoelig te maken en TOEKOMSTBESTENDIG. Het PGB is immers een prachtig instrument om zoveel mogelijk de regie over eigen lijf en leven te kunnen behouden ondanks alle afhankelijkheid die ziekte en beperking met zich meebrengen.
Jammer dat controle op deze manier nodig is, die extra inspecteurs kosten ook geld en het is de vraag waar dit dan verhaald gaat worden. Per Saldo, vereniging voor PGB-houders, heeft bij VWS al jarenlang aangedrongen op maatregelen die misbruik en onjuist gebruik tegengaan. VWS maakt voor deze maatregel gebruik van hun adviezen voor deze extra controle. Per Saldo is dus eindelijk geslaagd in deze missie. Dus eigenlijk juich ik deze maatregelen wel toe, zij het dan met een zeer wrange bijsmaak, omdat er eindelijk gehoor wordt gegeven aan Per Saldo, die naast meer intensieve controle ook meer selectie en hulp bij de 'voordeur' (bij de 1e aanvraag voor PGB) wil. Dit wil zeggen, dat wie een PGB aanvraagt dit ook zelf moet aankunnen of althans geleerd krijgt om dit zelf aan te kunnen. Het gaat vooral fout als mensen, omdat ze het PGB niet zelf kunnen beheren, het uit handen geven van NIET BONAFIDE PGB-bureautjes en zorgaanbieders. Ook onder deze laatsten zijn er velen die het wel correct doen! Het gaat om de georganiseerde fraude die veelal ook frauderen op meerdere terreinen. Ik hoop alleen dat de media en publieke opinie nu echt ophouden iedere PGB-houder al bij voorbaat te veroordelen als fraudeur. In de bijlage van VWS http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/12/02/staatssecretaris-van-rijn-bindt-strijd-aan-met-pgb-fraude.html?ns_campaign=nieuwsberichten-ministerie-van-volksgezondheid%2C-welzijn-en-sport&ns_channel=att over deze maatregelen staat:
"..De afgelopen periode heeft de media met enige regelmaat bericht over soms schrijnende gevallen van fraude met pgb-gelden. Terecht was er in de media, in de samenleving en in de politiek verontwaardiging over deze voorbeelden, waarbij op georganiseerde wijze bedoeld misbruik van overheidsgeld werd gemaakt. Een neveneffect is dat de pgbregeling in een kwaad daglicht kwam te staan, en de indruk kon ontstaan dat veel mensen met een pgb daarvan onterecht gebruikmaken. Juist dat laatste is niet het geval; de overgrote meerderheid van de mensen met een pgb besteden dit aan de inkoop van de voor hen noodzakelijke zorg..."
In de media 'koppen' berichten 'fraude met het PGB' lekker, men heeft zich echter nauwelijks in deze regeling verdiept. En tja...veel mensen lezen en denken dan ook niet verder en dan lijden inderdaad 'de goeden onder de kwaden'.
Voor alle duidelijkheid, ik beheer al vanaf 2003 het PGB van mijn zoon.

Antoinette Vietsch

3 december 2012

22 inspecteurs onzin. Naast de herinvoering van trekkingsrechten ook oppakken signalen. Bijvoorbeeld, indien zorgkantoor kan aantonen dat iemand ondanks foute registratie in GBA, niet in Nederland woont, wijzigen GBA door gemeenten en intrekken PGB en andere uitkeringen. Of indien zorgkantoor kan aantonen dat indicatie niet klopt, moet CIZ nieuwe indicatie stellen. Of bijhouden of belasting afgedragen wordt door verzorgers met loon uit pgb en als aangegeven wordt dat verzorgers hun loon niet opgeven, belastingdienst laten kijken. En verzorgers niet meer dan 40 uur per week laten werken bij een pgb-houder. Enz. In kader EZvZ is in een studie alles op een rij gezet.Het is eenvoudig te voorkomen en het geeft inderdaad een enorme bezuiniging.
Maar vergeet niet dat de meeste PGB-houders uiterst zuinig en netjes met hun pgb omgaan.Gedoe over enkele oplichters, misbruikers en gebruikers van pgb mag niet leiden tot opheffing pgb of onterechte bezuinigingen.Eigen regie mag niet verloren gaan.

Hoek

3 december 2012

22 inspecteurs extra, gaan die zich werkelijk terug verdienen? Het hele PGB systeem is een dusdanig ondoorzichtig geheel dat zowel fraude als frustratie op de loer liggen.
Ik denk dat het wel heel zinvol is om alle PGB's goed tegen het licht te houden en zoveel mogelijk eenduidig toe te kennen ofwel niet te honoreren.

Anoniem

9 december 2012

waar was jet bussemaker toen ze de verantwoordelijkheid had over dit dossier? Gaat ze nu bij onderwijs echt goed opletten of blijven het wederom veel mooie grote woorden van haar kant

Top