ACTUEEL

‘Fusietoets ziekenhuizen is wassen neus’

‘Fusietoets ziekenhuizen is wassen neus’

De fusietoets voor zorginstellingen die willen willen fuseren is een wassen neus. Dat heeft hoogleraar Gezondheidseconomie Wim Groot zaterdag op BNR gezegd.

Hij vreest dat de aanhoudende schaalvergroting in de zorg tot het einde van de marktwerking kan leiden. De toezichthouders die zich over de effecten van fusies buigen, houden hier geen rekening mee volgens Groot. Om deze reden heeft hij grote twijfels over de deskundigheid van de toezichthouders.

Enorm grote ziekenhuizen

"We zijn bezig met het creëren van enorm grote ziekenhuizen. We hebben op andere terreinen gezien -bijvoorbeeld in het onderwijs- dat die grote instellingen uiteindelijk ontsporen. Het is zeer goed voorstelbaar dat we over 5 à 10 jaar denken: waarom hebben wij in hemelsnaam al die grote ziekenhuizen laten ontstaan?"

Toetsen fusie

Het toetsen van fusies gaat als volgt: de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) buigt zich samen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) over een zogenoemde fusie-effectrapportage. Vervolgens velt de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) een oordeel de voorgenomen fusie, waarbij zij zich baseert op de fusie-effectrapportage. Groot vindt het een probleem dat de NZa niet onderzoekt of er met de fusie te grote ziekenhuizen ontstaan.

Schaalvergroting

Op papier is het volgens hem makkelijk om het effect van een fusie op de kwaliteit en de bereikbaarheid van de zorg als heel positief te schetsen “Vervolgens moeten de NZa en de IGZ daar een oordeel over geven. De inspectie is weinig deskundig op dat terrein en zeer voor schaalvergroting in de zorg. Als de NZa en de IGZ een positief oordeel geven, is het voor de NMa heel moeilijk om daar nog tegenin te gaan." Op deze manier maakt de effectrapportage het eerder makkelijker dan moeilijker voor ziekenhuizen om te fuseren, stelt Groot.

Einde marktwerking

De deskundigheid van de NMa schiet hier volgens hem ook "erg tekort". Het kabinet zou moeten ingrijpen om de deskundigheid bij de NMa te vergroten, vindt Groot. Dat is volgens hem de enige manier om het proces van schaalvergroting nog te stoppen. Anders komt de macht in de zorg bij de ziekenhuizen te liggen, zegt Groot op BNR, "en dan kun je eigenlijk wel spreken van het einde van de marktwerking in de zorg."

---

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief.

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Schulte

3 december 2012

De NMa maakt een einde aan de marktwerking in de zorg. Bovenstaande is zo duidelijk voor alle betrokkenen dat het lijkt op een open deur intrappen, maar toch is het goed als een hoogleraar en RVZ-lid dit nog eens hardop zegt.

rensing

3 december 2012

Groot heeft wel een punt.

Jammmer alleen dat deze opmerking nu juist van hem komt:
Hij heeft in het verleden al zoveel onzin verkondigd, dat ik vrees dat niemand in gezondheidsland hem nog serieus neemt.

ANH Jansen

4 december 2012

Wim Groot heeft wat gemist. Akkoord op Hoofdlijnen en het Convenant met de Orde. Ook het advies van Cie Baarsma is aan de aandacht van Wim Groot ontsnapt blijkbaar.

En niet te vergeten de concentratie van zorg op zijn Nederlands: in de achterkamertjes worden te taken van ziekenhuizen verdeeld. Medisch Specialisten vormen gigantische maatschappen en de burger heeft het nakijken. De verzekeraars betalen toch wel met de premie gelden die de burgers verplicht moeten afdragen.

25% van het totale zorgbudget wordt door de ziekenhuizen opgemaakt. 50% van het Zvw budget. \
40% van de bedden staan leeg. 50% van de Operatie kamers worden niet gebruikt. TREEK normen worden overschreden. Prijs per opgenomen patient in Nederland is even hoog als in de USA! Zie de WHO cijfers en stel vast hoever Nederland buiten de EU bandbreedte valt.

Van marktwerking was al geen sprake en is met de laatste NMa standpunten nu officieel geen sprake meer.

Laat Wim Groot zijn NL burgerplicht oppakken en aan het EU Hof van Justitie te Luxemburg een zaak aanspannen.

NL heeft bewust gekozen voor een private uitvoering van een nationale taak; de zorg.

En dan moet NL ook op de blaren zitten. EU Mededingingsregels zijn dan van kracht en de NMa is ingevoerd in de zorg juist vanwege de keuze voor een private uitvoering. Dan zal de EU de NMa de oren moeten wassen!

schulte

4 december 2012

@ ANH Jansen. Welke WHO cijfers? Heb je een verwijzing? Alvast bedankt.

Den Bakker

4 december 2012

Nog afgezien van de effecten op marktwerking in de zorg (waar ik niet in geloof) is natuurlijk de vraag waarom een bureaucratisch circus wordt opgetuigd, met alle bijkomende kosten, als toch elke fusie wordt goedgekeurd.

Top