Vastgoed

Vraag naar zorgvastgoed blijft toenemen

Vraag naar zorgvastgoed blijft toenemen

De vraag naar zorgvastgoed zet de komende jaren verder door. Veel bestaande gebouwen moeten worden vervangen of grondig worden gerenoveerd. Het aantal vierkante meter vastgoed in gebruik door zorginstellingen zal oplopen van 52 miljoen vierkante meter in 2010 naar ongeveer 80 miljoen in 2030.

Dat blijkt uit het onderzoek 'Bouwen voor de zorg' van het Economisch Instituut voor de Bouw, dat in opdracht van Bouwend Nederland de vraag naar zorgvastgoed tot 2030 in kaart bracht.

Care sector

De toenemende zorgvraag heeft grote gevolgen voor de vraag naar zorgvastgoed. Met name in de care sector, stellen de onderzoekers. De markt in deze sector verandert flink. Daardoor is er een verschuiving te zien naar kleinschaligere huisvesting. “De overheid zet steeds meer in op verzorging van mensen met een lichte zorgbehoefte in hun eigen woning. Steeds meer ouderen anticiperen daar op, door een woning te kopen of te huren waar zij de rest van hun leven kunnen blijven wonen. Deze woningen zijn bijvoorbeeld gelijkvloers, rollatorvriendelijk, met een ruime badkamer, voorzien van domotica en gunstig gelegen ten opzichte van zorgaanbieders. De scheiding tussen wonen en zorg vervaagt voor deze groep zorgbehoevenden.”

Kleinschaligere huisvesting

Daarnaast wordt de intramurale zorg - als mensen niet langer zelfstandig kunnen wonen – kleinschaliger. Deze zorg wordt daarom ingericht op een zwaardere, meer specialistische zorgvraag. Een groot deel van het huidige zorgvastgoed sluit hier niet goed bij aan, stellen de onderzoekers. Al enkele jaren ziet Bouwend Nederland een verschuiving naar kleinschaligere huisvesting.

Bekostiging

De bekostiging van zorgvastgoed heeft de komende jaren te maken met een forse systeemwijziging. Daarbij, worden niet meer integraal de bouwkosten van een instelling worden vergoed, maar een huisvestingsvergoeding per cliënt toegekend. Ook moet een aantal cliënten straks zelf gaan betalen voor hun huisvesting, terwijl deze tot nu toe nog uit de AWBZ werd betaald. Ook verzekeraars krijgen een steeds belangrijkere rol in de bekostiging. Ondanks de onzekerheid die de wijzigingen in bekostiging met zich meebrengen, stijgt de vraag naar zorgvastgoed voorlopig, zo blijkt uit het EIB-rapport 'Bouwen voor de zorg'.

 

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Barend van Lieshout

5 december 2012

Dit lijkt mij een fraai voorbeeld van wishful thinking. Dit rapport is van voor het regeerakkoord. Sindsdien zijn er wel een paar zaken veranderd denk ik.

Bert Moormann

5 december 2012

Ben het met Barend eens. Verzorgingshuizen worden niet meer gebouwd, verpleeghuizen zijn niet financierbaar vanwege de risico's en investeerders als corporaties kunnen niet meer investeren. Belangrijkste opgave is om de reguliere woningvoorraad geschikt te maken voor ouderen. Totdat iemand bij VWS er achter komt dat thuiszorg toch echt duurder is dan intramurale zorg. Dan beginnen we weer van vooraf aan maar zijn investeerders inmiddels afgehaakt.

Top