ACTUEEL

Klokkenluider: ‘Miljoenenfraude bij zorginstellingen’

Binnen zorginstellingen voor verstandelijk gehandicapten verdwijnen jaarlijks tientallen miljoenen euro's door fraude. Dat schrijft dagblad Trouw. Het gaat daarbij om zorg in natura die een instelling aanbiedt en niet om geknoei met pgb-gelden of declaraties.

Voorzitter Egbert Schroten van de stichting Klokkenluiders (Verstandelijk) Gehandicapten Zorg heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. Hij zegt zich te baseren op klachten die ouders van gehandicapten bij de stichting hebben geuit.

Fraude

Zo wordt geld dat bedoeld is voor een individuele cliënt besteed aan andere doelen en brengt de instelling zorg in rekening die ze niet kan bieden. Bijvoorbeeld 24-uurszorg die ze niet kan leveren aangezien er geen 24 uur per dag zorgpersoneel beschikbaar is. Ook wordt vaak onnodig een hogere indicatie aangevraagd en toegewezen zonder dat de extra zorg er komt, schrijft Trouw.

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

7 december 2012

Stel je voor dat de slager bepaalt hoeveel vlees u nodig heeft.

Anoniem

9 december 2012

Waar kennen we egbert schroten ook alweer van?
t Klooster in Driebergen, jarenlange onoplosbare en gejuridiseerde loopgraven rond inzet van een pgb waarbij niet uit te leggen viel dat, wanneer je een pgb in een collectieve context inzet met bijv. nachtaanwezigheid, je een groot deel van je individueel budget "kwijt" bent. En het liefst controle op zorg en betalen per minuut.

Nu dit is afgelopen is kennelijk een nieuwe markt aangeboord. Ik wens hem in deze tijd meer vrede met zichzelf en de wereld.

Dat laat onverlet dat misstanden aan de kaak gesteld mogen worden maar dit lijkt de nieuwe "veldtocht"

Anoniem

9 december 2012

nu even wat formeler:
een verzekerde heeft recht op de geindiceerde zorg (bijvoorbeeld verblijf in het aangehaalde voorbeeld) voor zover hij daarop is aangewezen. Een groot contingent clienten in de awbz heeft verblijf geindiceerd gekregen op grond van "noodzaak" beschermende woonomgeving. Dat vereist geen 24 uurs toezicht. Doelmatige invulling leidt dan simpelweg tot niet permanente aanwezigheid van medewerkers. De onderscheiden tarieven voor zzp-en zijn daarop afgestemd.
Na de extramuralisering van de lagere zzp-en rest alleen nog de overweging van de noodzaak van permanent (24 uurs) toezicht als grond voor verblijf.

Anoniem

9 december 2012

Hier lijkt me absoluut geen sprake van een veldtocht.
Dit is gewoon een situatie, die heel veel ouders al jaren kennen. Het gaat hier ook echt niet altijd om ZZP-toestanden, maar om extra geld voor individuele begeleiding voor enkele uren per dag t.b.v.bewoners met een "extreme zorgbehoefte".
Dit soort aanvragen wordt met de grootste nauwkeurigheid behandeld, het CCE speelt daarin een grote rol.
Het probleem is dan ervoor te zorgen, dat het extra geld voor die uren ook besteed wordt aan de bewoner, die het nodig heeft en die uren niet voortdurend worden uitgesmeerd over een hele groep, zoals heel vaak het geval is.

Ik heb de eerste jaren helemaal geen extra begeleiding gezien voor mijn zoon. Dan werd er gesproken over "geïntegreerde uren".
Zoiets als "de nieuwe kleren van de keizer" dus.
Pas nadat ik na jaren heel hard aan de bel heb getrokken, heeft onze zoon gekregen, waar hij recht op had, dank zij een nieuwe bestuurder.

Anoniem

11 september 2013

ik had vorig jaar pgb nu krijg ik zorg in natura maar ik krijg maar 1,5 uur per week terwijl ik een indicatie van 6,9 uur per week heb. ik denk dat er net zo veel fraude word gepleegd met zorg in natura als met pgb, want ze kome 1,5 uur bij mij maar schrijven natuulijk 6,9 uur op als gewerkt. dus dat ze deze uren wel begeleiding hebben gegeven. ik heb recht op meer uren maar krijg ze niet van deze stichting.

Top