ACTUEEL

Zzp’ers willen geld en aandacht van nieuw kabinet

Zzp’ers willen geld en aandacht van nieuw kabinet

Het nieuwe kabinet zou circa 160 miljoen euro moeten oormerken voor de directe contractering van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) voor de levering van zorg in natura. Ook zou de rechtstreekse contractering moeten worden uitgebreid naar andere sectoren dan alleen de thuiszorg. Dat bepleiten FNV Zelfstandigen, Stichting ZZP Nederland en beroepsvereniging V&VN.

Volgens de drie partijen bewijst de regionale proef die afgelopen jaar is gehouden met de levering van thuiszorg in natura dat zzp’ers doelmatiger en klantgerichter werken dan reguliere aanbieders.  De proef krijgt dit jaar een landelijk vervolg, maar daar is slechts 20 miljoen euro voor beschikbaar.

Oprekken

Veel te weinig, vinden FNV Zelfstandigen, Stichting ZZP Nederland en V&VN. “Dit komt in de praktijk neer op ongeveer 30 deelnemers per zorgkantoor”, aldus de zzp-vertegenwoordigers in een open brief aan minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn. “Wilt u het bedrag oprekken tot minimaal 30 miljoen euro? Of beter nog, zoals enkele Kamerfracties wensen, oprekken tot een volledig vrije aanmelding voor zelfstandig zorgprofessionals.”

Uitbreiding

Met dit laatste spreken de zzp-vertegenwoordigers zich expliciet uit voor uitbreiding van directe contractering naar de cure, paramedische zorg, ggz, verloskunde en kraamzorg. Ook willen FNV Zelfstandigen, Stichting ZZP Nederland en V&VN het instrument toepassen voor de toekomstige Wmo-begeleiding, PGB en jeugdzorg. Daar hoort wel een navenant budget bij, vinden de zzp-vertegenwoordigers. Opgeteld komt dit neer op zeker 160 miljoen euro.

Onredelijke eisen

De zzp-vertegenwoordigers vinden daarnaast dat het nieuwe kabinet onnodige obstakels uit de weg moet ruimen. Door ‘onredelijke eisen’, ondermeer ten aanzien van de Nederlandse nationaliteit, vallen gekwalificeerde zzp’ers buiten de boot. FNV Zelfstandigen, Stichting ZZP Nederland en V&VN willen bovendien af van de opleidingsdiscriminatie van zzp’ers. Zo zijn zelfstandige zorgprofessionals uitgesloten van de deelname aan erkende zorgopleidingen als ook bij interne opleidingsprogramma’s van instellingen. Evenmin komen ze in aanmerking voor een bijdrage in studiekosten.

Meepraten

Het steekt de zzp-vertegenwoordigers dat zelfstandige zorgprofessionals op geen enkele manier deel uitmaken van bestaande overlegstructuren. “Het bevreemdt ons ten zeerste dat er over, maar niet met zelfstandig zorgprofessionals gepraat wordt”, aldus willen FNV Zelfstandigen, Stichting ZZP Nederland en V&VN. Als het over kwaliteit en opleiding moeten zelfstandig professionals daarom zelf kunnen meepraten.

5 Reacties

om een reactie achter te laten

van Galen

7 december 2012

De zorgkantoren van Zorg en Zekerheid hebben in oktober ZZP'ers uitgenodigd om zich in te schrijven voor het leveren van zorg in natura. De eisen voor het leveren van verzorging en verpleging zijn inderdaad dat de ZZP'er over een diploma en een kwaliteitskeurmerk moet bezitten. Omdat het een kwetsbare groep cliënten betreft, menen wij enkele eisen te moeten stellen.
Echter, de eerste inschrijfronde heeft te weinig animo opgeleverd om te starten in Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden.

Wij hopen op voldoende inschrijvingen van ZZP'ers die ook daadwerkelijk zorg in natura willen gaan leveren in 2013.

Leo Vollebregt - Zorg bestuurder ZZP nederland

7 december 2012

aan Z&Z en ZZPers in hun gebied - We hebben als ZZP Nederland extra sessies gehouden in het Z&Z gebied ( rondom Leiden) , vele aanwezigen wilde zich wel inschrijven maar de grenzen van regios kwamen erg onvoordelig, voor velen, uit. Dat probleem is nu opgelosd want de ZZP-er mag zich op meerdere regios ( 2) inschrijven
Wij roepen met Z&Z op om je voor 31 jan 13 ( opnieuw) in te schrijven , er is budget-ruimte tot ongeveer 300 ZZPers totaal

slomp

9 december 2012

Ik heb mij als zzp er aangemeld bij het AGIS zorgkantoor te Utrecht met het verzoek tot toegang tot de pilot. Maar omdat ik "voornamelijk" werkzaam ben op de functie begeleiding (90% en maar 10% pv en vp ) kom ik niet in aanmerking.
Door de overgang van deze functies naar de WMO in 2014 ( toen nog) was continuïteit niet gewaarborgd dus werd, ondanks mijn pleidooi, voor deze zzp-ers geen pilot opgestart.
Helaas heeft de tijd bewezen dat dit argument onzin was/is. De overgang wordt 2015, onze klanten hebben allen een pgb. Dit verliezen ze in 2014, moeten dan over naar ZIN en in 2015 naar de wmo ...hoezo continuïteit?? Ik zou graag betrokken blijven bij mijn klanten maar ik loop tegen dezelfde problemen aan als zij. De wensen in Den Haag zijn duidelijk, vrije keuze van zorgaanbieder, decentralisatie en ruimte voor nieuwe zorgaanbieders, eigen regie voor de zorgvrager binnen de ZIN. Maar de weerstand bij het CVZ, de grotere zorgaanbieders en de zorgkantoren heeft een grotere macht. Het de zpp-er onmogelijk maken toegang te krijgen tot de markt en vervolgens roepen er zijn te weinig belangstellenden?!?
"Ga maar vast naar de gemeentes om zo de klanten te kunnen blijven begeleiden "was de tip. In mijn situatie betekent dit minimaal 10 gemeenten. De tijds-inverstering kan ik niet halen uit 20% overhead per uur, want die was er bij het pgb al afgehaald...een zzp -er heeft tenslotte geen overhead !?
PS. een onder-aanemerschap was bij verschillende zorgaanbieders in deze regio wel een optie...hun voorstel: wij incasseren de volledige indicatie begeleiding ( en indien mogelijk ook die van behandeling) en betalen jou vervolgens 17,50 euro bruto uit voor elk uur directe zorg, zonder reiskosten, reistijd en voorbereidingstijd enz.
Gelukkig waren onze klanten zo verstandig om aan dit systeem niet mee te willen werken, maar welke prijs gaan zij daar de komende jaren voor betalen?

Anoniem

13 december 2012

prima ontwikkeling dat ZZp'ers ook kans krijgen om zorg in natura te gaan leveren. Maar dan wel met gekijke plichten en rechten op gebied van kwaliteit, clientveiligheid, inspectie, Haccp, Legionella, verzekering, BMI , zorgregistratie + verantwoordingng . Kortom de markt kan , mag en moet open maar wel met dezelfde eisen en verantwoordelijkheden.

Van Tintelen

14 januari 2013

Anoniem, helemaal mee eens!

Top