ACTUEEL

Rob Dijkstra voorzitter huisartsengenootschap NHG

Rob Dijkstra voorzitter huisartsengenootschap NHG

Rob Dijkstra is donderdagavond benoemd tot directeur/bestuursvoorzitter van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Dit gebeurde tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Kerntaken

In zijn nieuwe functie gaat Dijkstra zich met name richten op het beleid van het NHG. Als kerntaken noemt hij zelf: werken aan en een up-to-date richtlijnensysteem, de huisarts blijven ondersteunen bij het verwerken van de toenemende (digitale) informatiestroom, meer aandacht voor het ondersteunend team van de huisarts, de ontwikkeling van e-health en nadere afstemming met andere organisatievormen als huisartsenposten en zorggroepen.

Dijkstra

Dijkstra werkt sinds 2007 bij het NHG. Om feeling te houden met de praktijk blijft hij parttime zijn vak als huisarts uitoefenen. Bart Berden, voorzitter raad van bestuur van het St. Elizabeth Ziekenhuis en voorzitter raad van toezicht van het NHG heeft de sollicitatieprocedure geleid. Hij noemt Dijkstra “een unieke combinatie van een wetenschappelijk georiënteerde bestuurder en een zeer ervaren huisarts”.

Toekomstvisie Huisartsenzorg

In dezelfde vergadering stemden de leden in met de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 die al tijdens het NHG-congres is gepresenteerd aan de leden. “Nu de toekomstvisie is vastgesteld is het moment aangebroken om deze, samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging, te vertalen in concrete plannen”, zegt Bart Berden, voorzitter raad van toezicht van het NHG en voorzitter raad van bestuur van het St. Elizabeth Ziekenhuis, die de sollicitatieprocedure heeft. Steven van Eijck, voorzitter Landelijke Huisartsen Vereniging feliciteert Dijkstra en zegt uit te kijken naar de verdere samenwerking “onder meer in het tripartiete overleg van NHG, VHN en LHV, waarin alle onderwerpen omtrent huisartsenzorg de revue passeren.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top