ACTUEEL

LHV: kort geding om EPD 'voorbarig'

Het kort geding dat de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen) wil aanspannen tegen vier grote verzekeraars, is voorbarig, stelt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) vrijdag. De VPHuisartsen wil naar de rechter omdat vier grote zorgverzekeraars huisartsen gevraagd hebben een 'inspanningsverplichting' te leveren om aangesloten te raken bij het nieuwe elektronisch patiëntendossier (epd). De VPHuisartsen vreest dat verzekeraars in de nabije toekomst aansluiting bij het epd verplicht gaan stellen.

Beroepsnormen

Dat kunnen ze doen als het EPD als beroepsnorm voor huisartsen aangenomen wordt. “Maar dat duurt nog jaren, als het al gebeurt”, zei een woordvoerder van de LHV vrijdag. “Huisartsen moeten eerst ervaring opdoen met het nieuwe systeem. Is het veilig? Werkt het? Daarna, en dan spreken we over jaren later, gaan we kijken of de beroepsgroep het gebruik van het EPD in de beroepsnormen wil opnemen. Dat is een democratisch proces, onder huisartsen, waar verzekeraars niets mee te maken hebben”, legt de woordvoerder uit.

Verplicht epd

Het verplicht stellen van het EPD als voorwaarde voor een contract met een zorgverzekeraar, is een heikel punt voor huisartsen. “Als je als huisarts geen contract hebt met een zorgverzekeraar, krijg je je behandelingen niet vergoed. Je krijgt dus geen geld en dan kan je je praktijk niet openhouden”, legt voorzitter van de VPHuisartsen Wouter van den Berg uit. “Je wordt dus echt verplicht mee te doen.”

Volgens de VPHuisartsen is de veiligheid van het nieuwe EPD momenteel onvoldoende gegarandeerd en is onduidelijk waar patiënten precies ja tegen zeggen als ze toestemming geven voor deelname aan het EPD Door het systeem waarbij mensen zelf mogen bepalen of ze meedoen, zou de indruk gewekt worden dat inzage in de medische gegevens daarmee veiliger en acceptabeler is, stelt VPHuisartsen.

Als huisartsen niet meedoen aan het EPD, zijn de dossiers van hun patiënten niet in te zien voor andere zorgverleners. Individuele patiënten kunnen overigens altijd nee zeggen tegen deelname aan het EPD. (ANP)

4 Reacties

om een reactie achter te laten

LV

7 december 2012

'Voor de contracten van 2013 wordt van de praktijkhoudende huisartsen gevraagd een 'inspanningsverplichting' te leveren om aangesloten te raken bij het nieuwe elektronisch patiëntendossier (epd).' Dan lijkt er aan de actie helemaal niets voorbarigs aan. Hierbij tevens een beroep als patiënt op de LHV om zich aan hun eed te houden.

Mitrasing, huisarts

7 december 2012

Tja, als de LHV veel helderder haar standpunt formuleerde wisten huisartsen waar ze aan toe waren. Nee, lhv verlies momenteel leden en neemt deze leden niet erg serieus.. Zeggen alleen maar jammer en inhoudelijk: 0 commentaar.
Krijg je als je je monddood laat maken door de NMa..

E.Kriek

8 december 2012

Hier wordt een interessant schaakspel gespeeld.
ZN: "morgen promoveert de LHV het LSP als beroepsnorm, dus huisarts: tekent u maar alvast"
LHV: "het gaat jaren duren voordat het LSP als beroepsnorm wordt erkend".
Ondertussen loopt de LHV leeg, en daagt VPHuisartsen ZN voor de rechter. Terecht.
Zou er een relatie liggen tussen de opstelling van de LHV en de absurde boete van de zwakbegaafde knuppelzwaaiers van de NMa?
Dat zou een verzachtende omstandigheid kunnen betekenen voor de LHV.
Aan de andere kant: de LHV kiest zelf voor haar koers.
En: ziehier de gevolgen van die koers.

Valk

10 december 2012

Verplichtingen opleggen werkt alleen als je ook faciliteert. Mijn oproep is dus om alsnog te komen tot een landelijke uitrol EPD inclusief voorlichting en communicatie richting huisartsen en specialisten. Dan kunnen de partijen die nu in kort geding tegenover elkaar staan, constructief met elkaar aan de slag. Interesse voor dit idee? Ik denk graag mee.

Top