ACTUEEL

LIVEBLOG: Skipr 99 event 2012

LIVEBLOG: Skipr 99 event 2012

Welkom bij het liveblog van het Skipr 9 event 2012: (Gebrek aan) vertrouwen en topvrouwen

18.28 uur En dat was het weer. Hartelijk dank voor alle aandacht en tot volgend jaar!

18.20 uur De eerste reactie van Roger van Boxtel: "Ik ben kampioen belangenverstrengeling en ik heb er geen moeite mee." En op een meer serieuze toon: "Ik voer nooit het woord op zorggebied in de Eerste Kamer en ik ben geen toezichthouder." Verder is Roger van Boxtel het op governancevlak met Kim Putters (12e in de lijst) eens. Kies op basis van deskundigheid en onafhankelijkheid, kijk hier elk jaar op nieuw naar en ga geregeld bij jezelf te rade.

18.15 uur Het is bekend. Roger van Boxtel is de nummer 1, de rest van het podium bestaat uit Roelof Konterman (2) en Wim van der Meeren (3). Voor het eerst staat er een vrouw in de top 5. Het is Pauline Meurs (5). De hele lijst vindt u hier...

18.08 uur Opvallende nieuwkomers in de Skipr 99 zijn: Cees Veerman, Wouter Bos, André Rouvoet en Yvonne van Rooy.

18.07 uur Tromgeroffel: De Skipr 99....

18.01 uur Voordat we overgaan tot de onthulling van de Skipr 99, eerst nog een opvallend verhaal over governance. Burgemeesters zijn prominent aanwezig als toezichthouder bij zorgorganisaties. Op basis van de jaarverslagen van ruim 200 zorginstellingen telt Skipr zeker negentien burgemeesters die toezicht houden bij zorginstellingen waarvan het verzorgingsgebied overlapt met de bestuurlijke regio. Daaronder opvallende voorbeelden als het Ruwaard van Putten ziekenhuis. Lees hier het hele verhaal...
Kim Putters geeft via een Skypeverbinding met Ruud Koolen: "Je moet in je raad van toezicht je samenstelling vinden op basis van deskundigheid en onafhankelijkheid"

18.00 uur uur De top tien van de Skipr 99 X wordt onthuld. Op het podium staan: 1. Wim van der Meeren, 2 Diana Monissen, 3 Pauline Meurs. De hele Skipr 99 X lijst is hier terug te vinden.

17.52 uur Diana Monissen ziet vooruitgang, maar het gaat traag. Ze is voor een quotum. Roger van Boxtel is fel tegen. Mensen zijn geen vissen. Hij wil de ontwikkeling zijn gang laten gaan. Het hangt volgens hem van het commitment af.

17:44 uur Veronica van Nederveen (VWS) betreedt het podium. Ze was tijdens een eerdere bijeenkomst boos over de flyer van Skipr waar de top vijf van de afgelopen jaren op stond. Er stonden geen vrouwen op. Ze vindt dat er in de nieuwe top vijf van de Skipr 99 drie vrouwen moeten staan. Zelf heeft ze de SKipr 99 X ingevuld en vijf van haar 'toppers' waren vrouwen. Philip van de Poel betreedt het podium om te vertellen over de Skipr 99 X. Deze lijst staat los van de Skipr 99. Er zijn ruim 1.000 stemmen uitgebracht. De Skipr 99 is een weerspiegeling van de verhoudingen tussen mannen en vrouwen. Er zijn zo'n 250 topbestuurders, 16 procent is vrouw. Hoe zwaarder de functies, hoe minder vrouwen. In 2009 was dat nog 13 procent. Van de toezichthouders is 28 procent vrouw. Dat komt in de buurt van de wettelijke normen.

17:27 uur Het programma gaat verder, de pauze is voorbij. Yvonne van Rooy begint aan haar eerste publieke optreden als voorzitter van de NVZ. Ze vindt het interessant om na vijftien jaar in de wereld van de universiteiten nu de zorg binnen te stappen. Ruud Koolen refereert aan het profiel dat onlangs over haar in Skipr magazine is verschenen en alle complimenten die daarin staan. Van Rooy blijft er nuchter onder, hoe langer geleden, hoe positiever mensen over haar zijn. In de politiek heeft ze geleerd dat tijd de grootste vijand is. De tijd moet optimaal benut worden. Geen getreuzel dus, maar niet ondoordacht handelen. Als je te lang praat, verzuurt de sfeer. Het aandeel vrouwen in bestuurlijke functies is laag, daarin is de zorg geen uitzondering. Van Rooy ziet wel een geweldige ontwikkeling, veel vrouwen staan klaar om bestuursfuncties over te nemen. Ze noemt het belangrijk dat vrouwen wel mimimaal vier dagen werken, anders dringen ze nooit door in topfuncties. Vrouwen moeten gestimuleerd worden om grotere functies aan te nemen. Ook mannen zouden vaker vier dagen moeten werken. Na anderhalve week kan ze nog niet veel zeggen over wat ze precies gaat doen, maar ze weet al wel dat de patienten beter meegenomen moeten worden in de informatiestroom. Dat wil ze samen met patientenorganisaties gaan aanpakken.

16.50 uur De diagnose is gesteld bij de patient die straks de bijeenkomst verstoorde. Zijn gedachten zijn versteend. De patient moet geopereerd worden. Dat gebeurt op het podium, waar de 17e eeuwse arts de ingreep ter plekke gaat uitvoeren. De patient lijkt er alle vertrouwen in te hebben en bijt dapper op zijn houtje. De arts vertrouwt volledig op zijn eigen gedachten en zet de scalpel erin. De foto's van de ingreep staan op twitter.

16.48 uur Henk Bakker dringt erop aan op best practices meer naar voren te halen. Het is belangrijk dat bestuurders van de toekomst ook met de werkvloer in aanraking komen. Eelco Damen werkt in de 'best bezochte zorgorganisatie van Nederland', er zijn veel bezoeken van de inspectie, maar de best practices worden niet onderzocht en dat is jammer.

16.42 uur Eelco Damen van Cordaan en de NVZD en Henk Bakker, Kentalis en V&VN betreden het podium. Henk Bakker is niet in twee posities twee personen. Herkent wel het vraagstuk van vertrouwen. Beroepsgroep bestuurders staat onder druk. We moeten het met elkaar weer hebben over de kern van de zorg. Leiders moeten weer een verbinding krijgen met de werkvloer. Eelco Damen geeft leiding aan een grote organisatie. Als er iets aan de hand is, moet je je er als bestuurder direct mee bemoeien, volgens hem. Vakbonden zijn een boeiende groep om mee in discussie te gaan. Ze komen met terechte punten, maar Damen heeft wel moeite met de stijl. De werkdruk is inderdaad hoog, er moet over scholing en kwaliteit van zorg gepraat worden. Henk Bakker noemt het belangrijk elkaars taal weer te gaan spreken. Je moet op de werkvloer zijn en met de werknemers, clienten en ouders spreken. Je moet ter plaatse zijn. Eelco Damen is het daarmee eens. Er zijn veel vragen op de werkvloer. Daar moet je rechtstreeks over in gesprek gaan.

16.31 uur De NZa wordt door iedereen vertrouwd. Maar is dat ook andersom? Theo Langejan vindt het principe 'High trust, high penalty' een gemakzuchtge aanpak. Waar kunnen wij nu het beste toezicht houden? "Er is geen geldstroom in de zorg die niet via de verzekeraars loop. Het is dus logisch dat de NZa wil dat de zorgverzekeraars de taak als marktmeester uitvoeren en de NZa houdt daar weer toezicht op. Getrapt toezicht via de verzekeraar is de enige optie die er bestaat."

16.25 uur André Rouvoet van Zorgverzekeraars Nederland en Theo Langejan van de NZa komen het podium op. Werken zorgverzekeraars op basis van vertrouwen? Rouvoet: "Zorgverzekeraars hebben in 2006 een cruciale rol in het zorgveld gekregen. Je kan deze rol alleen maar vervullen als je het vertrouwen van de stakeholders hebt. Wat je niet kunt doen, is het vertrouwen eisen."

16.19 uur Hans van der Schoot stelt dat er een enorme bereidheid is tot transparantie bij ziekenhuizen. De HSMR is onbetrouwbaar, maar de ziekenhuizen willen zelf de jaarcijfers met betrekking tot vermijdbare sterfte publiceren. Zie laatst bij het Kennemer Gasthuis. Loek Winter wordt naar voren geroepen en er wordt een interview fragment met hem afgespeelt waarin hij zegt dat zorgverzekeraars niet te vertrouwen zijn omdat ze niet betalen. Bekijk hier het interview. Van Boxtel: "Wij wilen meteen betalen, maar we moeten wel weten waarvoor."

16.15 uur Koolen haalt een onderzoek van het NIVEL aan waarin staat dat de patient de zorgverzekraar niet vertrouwt. Zie ook: ‘Patiënten vertrouwen zorgverzekeraar niet’. Diana Monissen, Roelof Konterman en Roger van Boxtel wordt om een reactie gevraagd. Monissen: Wij moeten als zorgverzekeraars ervoor zorgen dat er zo veel mogelijk data op dezelfde manier aangeboden wordt, zodat de consument op een zo goed mogelijke manier de informatie kan vergelijken. Van Boxtel: "Op teveel tereinen is er sprake van gestold wantrouwen. Er heerst zoveel vooringenomenheid dat er niet aan door te komen is. Dus we moeten gesprekken proberen zo open mogelijk met elkaar te voeren. Als dat lukt, win je aan vertrouwen."

16.06 uur Patty van Belle wordt op het podium gevraagd om te vertellen over vertrouwensissues en leiderschap in de gehandicaptenzorg. "Vertrouwen ligt heel erg in de bestuurder zelf. Je moet zelf vertrouwen hebben en vertrouwen uitstralen. Daardoor zijn we gekomen tot heel veel innovaties die er anders niet waren gekomen. Bijvoorbeeld samenwerking met het bedrijfsleven."

15.55 uur  Jacqueline Baardman van de NPCF en Hans van der Schoot, bestuurder bij het St. Lucas Andreas Ziekenhuis worden aan tafel gevraagd. Hoe zit het met vertrouwen in de zorg bij patienten. Baardman stelt dat er weinig vertrouwen is bij patienten in ziekenhuizen omdat ziekenhuizen te weinig trans[arant zijn. Patienten weten veel te weinig over de prestaties van ziekenhuizen. Van der Schoot stelt dat de cijfers van ziekenhuizen op allerlei vlakken zer goed zijn, maar dat we hekkensluiter zijn in Europa in het vertalen van de cijfers naar kwaliteitsinformatie vanuit de aanbieder voor de patient. Zweden loopt hierin echt voorop.
Baardman breekt in door te stellen dat we zelfs een stap terug doen. We publiceerden eerst sterftecijfers en nu niet meer. Wat gaat er nu fout in de koppeling naar informatie voor de patient?

15.47 uur Hans Kamps, lid van het dagelijks bestuur van VEROZ, start de show met een column: "'Zorgstelsel is gebouwd op wantrouwen'. Kijkend naar de Nederlandse gezondheidszorg, zien we dat het hele stelsel is gebouwd op wantrouwen. Dat is ook niet zo gek, want - laten we wel wezen - zorgverzekeraars zijn zakkenvullers. Ze zitten in veel te grote gebouwen hun geld te tellen en uit te rekenen met hoeveel euro ze de premie weer omhoog kunnen doen. (Lees hier de gehele column van Hans Kamps...)

15.43 uur We gaan het hebben over vertouwen en topvrouwen in de zorg. Volgens Stephen Covey gaan door vertrouwen de kosten naar beneden, de produktiviteit en innovatie stijgen. We gaan kennismaken met een topvrouw uit de zorg. Het eerste publieke optreden van Yvonne van Rooij als voorzitter van de NVZ. Ook wordt vandaag de Skipr 99 en de Skipr 99 X bekend gemaakt. En hoe zit het met burgemeesters als toezichthouder in de zorg? Alemaal items die de revue gaan passeren in de talkshow.

15.38 uur En we zijn begonnen! Presentator Ruud Koolen wordt naar voren geroepen door de dokter medicine en heet iedereen een hartelijk welkom.

15.32 uur De mensen komen de zaal binnen. In totaal zijn meer dan 150 mensen aanwezig op de vijfde editie van het Skipr 99 event.

15.15 uur Nog een kwartiertje en dan gaan we beginnen. U kunt via de Skipr Flickrstream a la minuut foto's zien van de bijeenkomst. De stream staat op de homepage en onderaan dit blog. U moet wel even op 'play' drukken.

14.47 uur De gasten worden bij het koetshuis van Nyenrode ontvangen door een 17e eeuws gezelschap. De dokter medicine, de binnenmoeder en een plaatselijke schepen spreken de gasten soms bestraffend toe. "De duivel komt je halen!"

14.35 uur Om 15.30 uur begint de talkshow onder leiding van Hoofdredacteur van Skipr Ruus Koolen. Het thema van dit jaar is (Gebrek aan) vertrouwen en topvrouwen. Uit onderzoekt van Skipr blijkt dat slechts 16 procent van de bestuurders in de honderd grootste zorginstellingen vrouw is. Onder bestuursvoorzitters is dit percentage nog lager. En is vertrouwen een absolute voorwaarde voor succesvol bestuur in de zorg? Onder andere André Rouvoet, Diana Monissen, Yvonne van Rooij en Loek Winter zullen bij Koolen aantafel komen om hierover te praten.

14.30 uur De eerste gasten voor het evenement stromen binnen. Diana Monissen, voorzitter raad van bestuur van De Friesland Zorgverzekeraar is er ook.

---

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top