ACTUEEL

Ligduur ziekenhuizen daalt verder

Ligduur ziekenhuizen daalt verder

De gewogen gemiddelde ligduur in Nederlandse ziekenhuizen is met bijna 6 procent opnieuw gedaald. Was de ligduur in 2010 nog ruim drie dagen, in 2011 is de ligduur gezakt tot minder dan drie dagen. Dit blijkt uit een inventarisatie van Coppa Consultancy.

De daling is volgens Coppa terug te voeren op verbeteringen in de patiëntenlogistiek. Zo kan meer zorg worden geleverd in dezelfde hoeveelheid tijd en kunnen patiënten sneller worden geholpen zodat zij weer sneller thuis zijn.

Ziekenhuistype

De daling van de gewogen gemiddelde ligduur tekent zich over de hele linie af, blijkt uit de ligduurmonitor. Wel daalt de ligduur in de academische ziekenhuizen minder dan in topklinische  en perifere ziekenhuizen. Bij de academische ziekenhuizen gaat het om een daling van 3,7 procent, tegen 5,9 procent en 6,4 procent in de topklinische en perifere ziekenhuizen.

Dagbehandeling

Coppa constateert daarnaast dat het aantal dagbehandelingen ten opzichte van het aantal verpleegdagen in 2011 is gestegen. Was de gemiddelde verhouding tussen het aantal dagbehandelingen en verpleegdagen in 2010 nog 20 procent, vorig jaar was dit 22 procent. In dit percentage weerspiegelt zich het grotere aantal dagbehandelingen. Ook de gemiddelde ligduur in de kliniek is gedaald van 5,4 dagen naar 5,1 dagen, een percentage van 5,4 procent.

Winstmarge

Een dalende ligduur betekent volgens Coppa niet alleen dat patiënten sneller geholpen worden, ook voor de ziekenhuizen heeft de dalende ligduur positieve consequenties. Coppa ziet in ieder geval dat de productie van ziekenhuizen omhoog is gegaan. Ook de winstmarge is gestegen. “Mogelijk hebben ziekenhuizen hun winstmarge weten te verhogen door een verkorting van de ligduur”, aldus Bas Bouwman van Coppa Consultancy. “Significant is dit mogelijke verband niet. Er spelen per slot meerdere factoren een rol, waardoor die significantie voor het ligduurverband vooralsnog mistig is.”

---

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief.

Verdere daling

Wel voorspelt Bouman dat het einde van de daling van de ligduur nog niet in zicht is. Tussen 2008 en 2011 wisten de ziekenhuizen de ligduur met ruim 15 procent te verkorten. “Trekken we de ingezette prestatielijn door dan zal in 2012 voor alle ziekenhuizen de gemiddelde gewogen ligduur uitkomen op 2,84 dagen”, aldus Bouman. “Opgesplitst naar type ziekenhuis betekent dit voor perifere ziekenhuizen een gemiddelde van 2,69 dagen in 2012; voor de topklinische en academische ziekenhuizen zal dit respectievelijk uitkomen op 2,86 en 3,70 dagen.”

1 Reacties

om een reactie achter te laten

ANH Jansen

17 december 2012

Rapport is 20 pagina's. Altijd verstandig dit soort dingen door te nemen.

Gewogen gemiddelde is de uitkomst van som aantal ligdagen kliniek plus aantal dagbehandelingen gedeeld door som aantal klinische opnamen plus aantal dagbehandelingen.

Aantal dagbehandelingen stijgt meer dan aantal klinische opnamen. aantal ligdagen kliniek neemt toe of blijft nagenoeg gelijk. Dan is het logisch dat het gewogen gemiddelde daalt.

Efficientie van klinische opnamen is niet verbeterd. Aantal opnamen en aantal ligdagen blijven in verhouding gelijk oplopen. De Hotelfunctie van de NL ziekenhuizen is nog steeds springlevend. Evenzo de leegstand aan bedden. De ziekenhuizen worden niet kleiner.

Zo gaat dat met statistieken.

En dan komt men tot de volgende conclusie:

"Uit onze analyse blijkt dat er geen causaal
verband is aan te tonen tussen het stijgen van
de winstmarge en de verkorting van de gewogen
ligduur. Een klein deel van de variantie in de
winstmarge is te verklaren door de variantie in
de gewogen gemiddelde ligduur. Er spelen hier
een veelheid aan factoren een rol die invloed
hebben op de winstmarge, zoals bijvoorbeeld
een stijging van de kosten door nieuwe behandelmogelijkheden;
ook kan het management van
een ziekenhuis er onvoldoende mate in slagen
rendement te halen uit de prestaties van de medisch
professionals."

Niet zo vreemd;

"Eerst een financieel inkijkje in alle Nederlandse
ziekenhuizen. In 2011 is het aantal dagopnamen
in alle ziekenhuizen (bij elkaar opgeteld
2.165.132) met 7,67% gestegen ten opzichte
van 2010 (2.010.857). In 2011 bedroeg het aantal
klinische opnamen 1.983.785; dit betekent
een stijging van 3,13% ten opzichte van het jaar
daarvoor (2010: 1.923.493). In 2011 is er dus
meer productie gedraaid."

Uit ons onderzoek blijkt dat de totale kosten
van alle ziekenhuizen in 2011 met 0,27%
gestegen: van 19,85 miljard euro in 2010 naar
19,9 miljard in 2011. In datzelfde jaar is ook
de winstmarge gestegen: van 3,29% in 2010 naar
3,76% in 2011. Die gestegen winstmarge is voor
een deel toe schrijven aan dalende kosten.

De vraag is of er een relatie bestaat tussen
het verkorten van de ligduur en de stijging van
de winstmarge. Wij hebben gekeken of ziekenhuizen
die een korte gewogen ligduur hebben
een hogere winstmarge maken.

Een nietszeggend rapport dus: De vaste kosten van de klinische opnamen blijven fiks doortellen.

splitsing van klinisch en dagbehandeling, splitsing aantal bedden en aantal benutte bedden, doorloopsnelheid benutte bedden. Ligdagen kiliniek per specialisme. En kijk dan eens naar de ontwikkelingen.

Kosten klinische opnamen dus scheiden van de poliklinische. En de baten. Gescheiden.

En kom dan met de juiste cijfers.

Top