ACTUEEL

Nederlands convenant voor Russische zorgmarkt

Het Ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft met Dutch Health Architects en elf andere Nederlandse bedrijven een convenant gesloten om samen toe te treden tot de Russische zorgmarkt.

Grote zorgprojecten

De doelstelling van het convenant Partners for International Business - Taskforce Healthcare goes Russia’ is een goede toetreding op de Russische zorgmarkt. Het vergroten van de kennis in Rusland over het hoge niveau van de Nederlandse gezondheidszorgsector staat hierin centraal. Hierdoor kunnen Nederlandse Task Force Healthcare (TFHC) -bedrijven hun positie op de Russische markt verstevigen en hopen zij in aanmerking komen voor grote zorgprojecten.

Intensiveren

Bovendien kunnen Nederlandse kennisinstellingen hun kennisuitwisseling met Russische topinstellingen intensiveren. Op projectbasis wordt het opzetten van joint-ventures en PPP-samenwerkingsverbanden met Russische bedrijven en overheden beoogd. Vooralsnog ligt de focus op vier regio's: Moskou, St. Petersburg, Tomsk en Tatarstan

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top