ACTUEEL

Specialisten behandelen sneller en duurder

Specialisten behandelen sneller en duurder

Medisch specialisten zijn de afgelopen jaren sneller met het behandelen van patiënten. Ook krijgen patiënten intensievere en daarmee duurdere behandelingen. Dit constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de Marktscan Medisch specialistische zorg.

Door het sneller en intensiever behandelen van patiënten zijn de kosten van de ziekenhuiszorg tussen 2006 en 2010 flink opgelopen. Volgens de NZa wordt de helft van de omzetgroei van 6,2 procent in deze periode veroorzaakt door het behandelbeleid van specialisten en ziekenhuizen. De NZa voegt hier aan toe dat de omzetgroei voor een deel verklaard kan worden door de inzet van duurdere technologieën.

Ambitie

De NZa ziet inmiddels een kentering optreden in de omzetgroei van ziekenhuizen. De afgelopen twee jaar was de omzetgroei 3,4 procent. “De ambitie van ziekenhuizen en verzekeraars om de groei van de ziekenhuiskosten in 2012 te beperken tot 2,5 procent lijkt daarmee haalbaar”, aldus de NZa.

Praktijkverschillen

Bijzondere aandacht heeft de NZa voor praktijkvariatie. Gemeten naar aard van de behandeling, prijs en behandelvolume zijn er volgens de marktmeester in de zorg grote verschillen tussen de ziekenhuizen. De NZa roept daarom de  verzekeraars op de verschillen in behandelpraktijk met ziekenhuizen te bespreken en mee te nemen bij de inkoop van zorg.

Specialismen

Opgesplitst naar specialisme gaat de grootste groep patiënten (1,6 miljoen mensen) vanwege hart- en vaatziekten naar de specialist.  Nog eens 1,5 miljoen zoekt een specialist op in verband met aandoeningen aan de zintuigen (voornamelijk het oog) en het zenuwstelsel. Gemiddeld werd in 2010 6.000 euro per patiënt aan zorg gedeclareerd.

Gedoe

De NZa heeft in de marktscan ook het consumentenperspectief meegenomen. Zo blijkt ongeveer een zesde van de patiënten (17 proces) te overwegen over te stappen naar een ander ziekenhuis of kliniek, maar de meesten zien daarvan af omdat ze het “teveel gedoe” vinden. Slechts 6 procent stapt daadwerkelijk over. Tweederde van de  consumenten (67 procent) vindt dat zij voldoende informatie heeft om een goede keuze voor een ziekenhuis of een arts te maken. Zij baseren zich daarbij op het advies van de huisarts en eigen ervaringen of die van anderen.

Zorgverzekeraars

De NZa noemt het “opvallend” dat consumenten de zorgverzekeraars niet noemen bij hun informatiezoektocht. De komende jaren gaan zij consumenten veel meer sturen door met bepaalde ziekenhuizen geen contracten meer te sluiten. De NZa zal het komend jaar de marktscan opnieuw uitvoeren om na te gaan of de positie van de zorgverzekeraar verandert.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn

21 december 2012

Het bevreemdt mij dat de NZa de financieringsstructuur niet noemt als medeoorzaak van het sneller en duurder behandelen.

In 2001 is de budgetfinanciering ingeruild voor verrichtingsfinanciering. Daarin speelde de behandelkwaliteit geen rol. Medio 2005 zijn de DBc's ingevoerd die daarin verbetering moesten brengen, maar dat is een mislukking geworden, zie www.gezondezorg.org/kem.php. We zitten dus nog steeds met verrichtingsfinanciering, die uitnodigt tot het doen van behandelingen die onnodig (duur) zijn.

Men poogt de kostenstijging volgend jaar te beperken door macrobudgetafspraken met de zorgaanbieders en -verzekeraars, maar daarmee is er nog steeds geen koppeling tussen financiering en kwaliteit.

De Tweede Kamer heeft dit vorig jaar ook ingezien en heeft bijna unaniem uitkomstfinanciering verordonneerd middels de motie-Smilde c.s. De minister heeft de motie verwelkomd, maar kennelijk is (de importantie van) die motie de NZa ontgaan.

Zie voor meer informatie www.gezondezorg.org/uitkomstfinanciering.php.

Anoniem

21 december 2012

De ene keer heet de toename van het aantal dagbehandelingen productiviteitswinst (besparing door dagbehandelingen ipv een ziekenhuisopname), en de andere keer is het een kostentoename door het intensievere en duurdere behandelingen. Welke van de twee is het? Of mag ieder voor zich dat zelf beslissen en komt het de NZa nu goed uit om het een kostentoename te noemen?

Anoniem

24 december 2012

'Sneller' en 'duurder' kan alleen goed begrepen worden in het licht van het afgeleverde product. Is het ook beter geworden? Wellicht is dat ook een overweging voor Zorgverzekeraars om ergens wel of niet een zorgproduct in te kopen.

Jaspers

28 december 2012

"Sneller en Duurder"

Wordt de patiënt er ook "Beter" van, t.o.v. 'trager en goedkoper"?

Of alleen de specialist?

Top