ACTUEEL

Bijstandsgerechtigden ‘verdringen’ thuiszorgers

Rotterdamse thuiszorgmedewerkers die het komend jaar hun baan verliezen, worden deels vervangen door bijstandsgerechtigden. Dat meldt de Volkskrant. Vakbond FNV spreekt van “verdringing”.

Bijstandsgerechtigden in Rotterdam worden door de gemeente verplicht vrijwilligerswerk te doen. Zij kunnen bijvoorbeeld de boodschappen en het strijkwerk doen voor hulpbehoevenden. De gemeente wil 10 procent van dergelijk werk laten doen door langdurig werklozen, aldus de Volkskrant.

Gaten

Vakbondbestuurder Wim van der Hoorn van de FNV spreekt van 'de reinste verdringing'. “De gemeente laat zo veel mogelijk voorheen betaalde taken vervullen met de gratis inzet van bijstandsgerechtigden om de gaten in haar begroting te dichten”, aldus Van der Hoorn in de Volkskrant. “Zo gaat werkgelegenheid verloren.”

Bezuinigingen

Bestuurder Constant van Schelven van thuiszorgaanbieder Aafje sluit verdringing niet uit. Steeds meer thuiszorgtaken worden als vrijwilligerswerk uitgevoerd. “Dit beleid zou het effect kunnen hebben dat er meer mensen zullen worden ontslagen dan op grond van het budget is te verwachten”, aldus Van Schelven in de Volkskrant. Daarbij komt dat het kabinet de komende jaren het budget voor huishoudelijke hulp fors terugschroeft.

Onrust

Na de laatste aanbestedingsronde in april is het onrustig in de Rotterdamse thuiszorg. Ondermeer Thuiszorg Rotterdam en Careyn kondigden reorganisaties en ontslagen aan. Zorgaanbieder Faveo vroeg onlangs zelfs uitstel van betaling aan, waarmee het werk van 600 medewerkers op de tocht staat.

 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Bart Bruijn, huisarts

28 december 2012

Leve de markt, leve de markt, joechei, leve de markt!

W. K. van Stuijvenberg

21 januari 2013

Verplicht vrijwilligerswerk? Dit lijkt meer op concurrentievervalsing.

Top