ACTUEEL

‘Nieuwe tarieven zetten kraamzorg klem’

‘Nieuwe tarieven zetten kraamzorg klem’

De kraamzorg voor mensen in achterstandssituaties dreigt in de knel te raken. Dat stelt brancheorganisatie ActiZ naar aanleiding van de recente verlaging van de tarieven voor de kraamzorg door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De NZa baseert zich bij het tariefbesluit op kostenonderzoek van bureau Significant. Hieruit zou blijken dat de huidige tarieven voor kraamzorg voldoende kostendekkend zijn, omdat kraamzorgorganisaties volgens dit onderzoek gemiddeld 1,5 procent nettomarge halen.

Niet toereikend

Volgens ActiZ waren de tarieven waren al niet toereikend voor zorg in achterstandssituaties. Verdere verlaging betekent volgens ActiZ dat kraamzorgorganisaties in achterstandswijken in hun voortbestaan bedreigd. Daarmee kunnen mensen in achterstandsituaties ook niet langer gebruik maken van kraamzorg.

Babysterfte

ActiZ pleit al langer voor een hoger kraamzorgtarief in achterstandswijken. Verloskundigen en huisartsen hebben dit volgens ActiZ wel. “Wij vinden het vreemd en onverklaarbaar dat dit hogere tarief er nog steeds voor kraamzorg niet is, terwijl de waarde en het effect van goede kraamzorg bij deze gezinnen heel groot is”, aldus ActiZ. “Om de relatief hoge babysterfte in Nederland te verlagen, is de Stuurgroep zwangerschap en geboorte van mening dat kraamzorg juist in achterstandssituaties extra aandacht moet krijgen. Het zijn met name die gezinnen die weinig kraamzorg afnemen, terwijl zij -in het kader van preventie- dit juist hard nodig hebben.”

Bezwaar

ActiZ, BTN en zorgverzekeraars vragen de NZa om tot kostendekkende tarieven te komen. ActiZ heeft samen met BTN op 29 november 2012 al bezwaar aangetekend bij de NZa tegen de tariefverlaging.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

31 december 2012

De NZa heeft geen boodschap aan achterstandszorg. Lagere kwaliteit omdat de vergoeding te laag is boeit niet. Pas op het moment dat er consequent een gebrek aan aanbod is in achterstandswijken zal de NZa reageren.

Deze houding is vanuit de denkwijze van de NZa ook wel begrijpelijk. Kwaliteit van zorg heeft de NZa uitbesteed aan het Kwaliteitsinstituut (en die is niet betrokken bij dit onderzoek) en het onderzoek van Significant is onvoldoende grondig om het beeld van ActiZ vast te stellen.

Arnout Orelio

2 januari 2013

Zo'n artikel roept vele vragen op, zoals:

1. Is kraamzorg ook minder waard geworden?
2. Waarom bepaald de NZa (zonder kwaliteits- of leveringsverantwoordelijkheid) de tarieven?
3. Op basis waarvan verlaagt NZa de tarieven?
Lagere salarissen van verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgers? Kostenreducerende innovaties? Tarieven structureel te hoog? of gewoon om dat ze niet meer geld wil uitgeven?
4. En over welke tarieven hebben we het hier? tussen verzekeraar en patient; tussen verzekeraar en zorgverlener?
tussen patient en zorgverlener?

U kunt lezen dat we het huidige zorgsysteem (voor mij) toch echt te moeilijk maken. Misschien kan iemand mij helpen, te beginnen met bovenstaande vragen ;-)

Top