ACTUEEL

Van Rijn wil ‘menselijke maat’ terug in de zorg

Van Rijn wil ‘menselijke maat’ terug in de zorg

Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS wil de menselijke maat in de zorg meer zichtbaar maken. Dit betekent ondermeer dat er binnen de samenleving grotere betrokkenheid moet komen bij kwetsbare ouderen, chronisch zieken en gehandicapten, aldus Van Rijn in een interview met Radio1.

“Als iets mij drijft is het de menselijke maat in de zorg meer zichtbaar maken”, aldus Van Rijn tegenover Radio1. “Zorg gaat niet over de vraag waar een cliënt aan uren zorg recht op heeft, maar wat een cliënt nu echt nodig heeft. In veel gevallen is dat geen zorg, maar bijvoorbeeld aanpassing van de woning of een boodschappendienst. Er moet een maatschappelijke discussie komen over de vraag hoe we nu omgaan met kwetsbare ouderen, chronisch zieken en gehandicapten.”

Betrokkenheid

Dit betekent volgens Van Rijn dat de burger af moet van het idee dat allemaal wel geregeld is zo lang er premie betaald wordt. “Het zou me een lief ding waard zijn als we de betrokkenheid bij kwetsbaren ook echt zouden voelen”, aldus Van Rijn.  

Atypisch

In het interview omschrijft Van Rijn zichzelf als een atypische politicus. Dit blijkt volgens Van Rijn ondermeer uit zijn zoeken naar inhoudelijk draagvlak bij de verschillende stakeholders in de zorg. “Ik ben begonnen met naar cliëntenorganisaties, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders te gaan om te onderzoeken of we een gemeenschappelijke visie op de toekomst hebben”, aldus Van Rijn. “Hoe kun je over de politiek heen bruggen bouwen om langdurige zorg houdbaar te maken? Dat betekent vooral luisteren naar de mensen in het veld die het moeten doen en niet vanuit ivoren toren opereren.”

Niet in beton

Van Rijn zegt open te staan voor suggesties van stakeholders. “Je moet moeilijke discussies durven voeren en taboes aan de orde stellen als dat nodig is, maar ook beleid durven bijstellen als de praktijk uitwijst dat een andere richting beter is. Het kabinet kiest in het regeerakkoord voor een gedurfde aanpak, maar die is niet in beton gegoten. Als we met elkaar een beter idee krijgen, ben ik bereid dat aan de orde te stellen.”

Protest

Ondanks zijn uitgestoken hand sluit Van Rijn protesten niet uit. “Zo’n grote operatie als het houdbaar maken van de langdurige zorg brengt onzekerheden met zich mee en dus zullen sommigen daar protesten tegen aantekenen, daar is niets mis mee, want het hoort er bij.”

12 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

2 januari 2013

Zorg veel meer op maat maken? Boodschappendienst in plaats van wijkverpleegster als dát is waar behoefte aan is? Uitstekend! Liever vandaag dan morgen.

Maar ik proef in de opstelling van de staatssecretaris toch voornamelijk: de overheid gaat zich terugtrekken, de familie en de buren moeten het overnemen. Enigszins gechargeerd gesteld, maar dat is de beweging die ik zie.

En dan worden ouderen en gehandicapten afhankelijk van die familie, en worden die families -- die het vaak al enorm druk hebben met gezin en werk -- verplicht om mantelzorger te worden.

Wanneer accepteert men nu eens dat een vergrijzingsgolf, die de komende drie decennia (pas echt) optreedt, maar daarna weer afzwakt, gewoon geld kost? Behoorlijke ouderen- en gehandicaptenzorg is een kwestie van beschaving. Zaken kosteneffectiever maken, uitstekend. Maar dit lijkt veel te veel op kil en harteloos bezuinigen.

Looymans Wilhelmien

2 januari 2013

Menselijke maat is er altijd al geweest bij de zorgverleners: doordat de overheid een RIO/ CIZ heeft ingesteld jaren geleden om de productie te reguleren, is er afstand gecreëerd tussen client en zorgverlener. Administratieve handelingen namen toe etc. Maar dat is binnenkort historie. ik verwacht met de 5,7 miljard bezuiniging dat de eerste maatregel is het sluiten van de organisatie CIZ: deze hebben we niet nodig voor het indiceren van informele zorg, toch? Dan hebben we de zorgverzekeraar, is deze betrokken bij de kwetsbaren in de samenleving? Ook daar kunnen we bezuinigen door het instellen van een 36 urige werkweek bij deze organisatie, dat is nu 34 uur! Ook zou ik graag de huisartsen posten allemaal sluiten en toevoegen aan de SEH van de ziekenhuizen: minder kosten en meer kwaliteit! Mijn voorstel zou zijn 90 % van deze huisartsenposten uitgaven over te hevelen aan de
ziekenhuizen: een bezuiniging van 10%. Inderdaad, we hebben change agents nodig in de zorg, maar wel graag meer creativiteit en een bredere aanpak van de bezuinigingen waar we nu voor staan als burger.

zwanikken

3 januari 2013

Dank U wel Meneer van Rijn .

Anoniem

3 januari 2013

Ontzettend irritant dat dit artikel onmiddellijk begint te praten. Dat belemmert het rustig lezen ervan.
Waarom zit er geen uitknop bij.

Van den oever

3 januari 2013

Heel goed Martin, deze lastige boodschap vergt medewerking van zoveel mogelijk betrokkenen in de samenleving. Áan sommige commentaren te zien is er nog wel wat missiewerk te doen. Succes !

Frank Conijn

3 januari 2013

@ Van de Oever:
Mocht de indruk zijn ontstaan dat ik niets zou willen veranderen in de zorg, dat ik niet zou willen bezuinigen, dan nodig ik u graag uit om om eens rond te kijken op mijn site. Vooral de pagina's Kosteneffectiviteitsmanagement, Uitkomstfinanciering en Behandelkostenmaximering bevatten stevige maatregelen, al zeg ik het zelf.

Het punt is echter dat de zorgkosten exponentieel stijgen met de leeftijd; de grafieken hebben een logaritmische vorm. Dat, tezamen met de vergrijzingsgolf van de komende drie decennia doet de zorgkosten sterk stijgen. Daar verander je niets aan in een paar jaar tijd.

Tenzij je natuurlijk flink gaat snijden in de ouderen- en gehandicaptenzorg, maar zonder behoorlijke uitkomstfinanciering is de kans levensgroot dat daarmee ook waardevolle zaken gefileerd worden. En de door het kabinet aangekondigde bezuinigingen op de AWBZ doen vermoeden dat dat gaat gebeuren.

Anoniem

3 januari 2013

Laatst een bijeenkomst van VWS bijgewoond over het scheiden van wonen en zorg in de AWBZ. Eén van de gebruikte sheets geeft -voor degenen die dat (nog) niet wisten!- de elementen aan die thans in een Zorgzwaartepakket zitten (wonen, verbijf, welzijn én zorg). En vervolgens wordt aangegeven wat er in de toekomst met die onderdelen gaat gebeuren. Wonen en verblijf moeten mensen zelf (maar zien te) regelen, welzijn is ook je eigen verantwoordelijkheid al dan niet met inzet van vrijwillers en mantelzorg en de zorg wordt opgesplitst in een groot aantal functies, uit te voeren door allerlei personen en instellingen en gefinancierd door Zorgverzekeraars, Zorgkantoren en Gemeenten, elk met hun eigen randvoorwaarden en systemen. Je zult maar dement worden in Nederland, dan weet je zeker dat je straks door de bomen het bos niet meer ziet. Van één cliënt met één afgestemd pakket met zo min mogelijk
partijen naar één cliënt, een chaotisch niet afgestemd geheel aan taken en functies met een groot aantal personen en organisaties, met een gigantische toename van de bureaucratie als gevolg (Gupta: uitvoeringskosten WMO 8 maal zo hoog als onder AWBZ!). Over 'menselijke maat' gesproken! De oplossing van VWS tijdens de bijeenkomst: een indringend verzoek aan iedereen om toch vooral te gaan samenwerken!
Hetzelfde departement wil voor de Jeugdzorg alles in één wet regelen omdat het zo niet werkt, onder het motto "een gezin, één plan", maar kennelijk is die analogie nog niet doorgedrongen in de politiek of andere delen van het ministerie. Als Van Rijn echt de menselijke maat (terug) wil en toch het scheiden van wonen en zorg wil bevorderen, dan maakt hij werk van het invoeren van het Volledig Pakket Thuis. Laat dat nu juist voor cliënten met lagere ZZP's, voor wie wonen en zorg worden gescheiden, worden afgeschaft!

koning

3 januari 2013

LS! Het is ook mogelijk dat er niet geprotesteerd wordt, tenslotte geeft de Staatssecretaris al aan dat het weinig zin heeft. En bovendien gaat het om invaliden en bejaarden. Die zijn moeilijk te organiseren. En ze hebben vaak te weinig geld om naar Den Haag af te reizen.

Frank Conijn

3 januari 2013

@ Anoniem, bericht #7:
Dank voor de tip betreffende het Gupta-onderzoek naar de uitvoeringskosten. Is inmiddels opgenomen als ondersteunend bewijs voor de stelling dat één, all-in zorgverzekering, uitgevoerd door de zorgkantoren, naast overzichtelijker ook goedkoper is dan de lappendeken die nu wordt gecreëerd. Zie www.gezondezorg.org/all-in-zorgverzekering.php.

Anoniem

18 januari 2013

de familie niet alleen als mantelzorger maar ook nog eens financiele bijstand?
Vanaf mijn 12e heb ik gewerkt en daarbij steeds een deel afgestaan aan mijn ouders omdat zij het niet breed hadden. Toen ik op mijn 17e van school kwam ben ik in vaste dienst gaan werken en betaalde ik kostgeld aan mijn ouders. Ik ben al 30 jaar mantelzorger voor mijn moeder omdat zij door een herseninfarct het huishouden en de boodschappen niet meer zelfstandig kan uitvoeren. Ik rij minimaal 1xper per maand met mijn moeder naar een ziekenhuis en minimaal 3x per maand breng ik mijn moeder voor een sociaal bezoek naar haar zussen, kinderen, kleinkinderen. Minimaal 2x per week ga ik bij haar langs voor de was, boodschappen en andere kleine klusjes. Dat kost allemaal geld/tijd terwijl ik een eigen gezin heb en een baan van 32 uur. Wat doet meneer Van Rijn zelf voor zijn ouders?

Anoniem

18 januari 2013

Meneer Van Rijn, u durft uw beleid menselijk te noemen? Komt u wellicht van een andere planeet?
Mijn zoon (30 jr) woont nog thuis met GGZ ZZP4. De stap naar begeleid wonen was nog te groot voor hem. Deze stap zal hij dus nooit meer kunnen zetten en noodgedwongen thuis moeten wonen. Hij heeft toezicht en bescherming nodig en een aangepast woonklimaat. Daarin voorzag het ZZP, om die reden is hij hiervoor geïndiceerd.
Hoe moet hij nu verder? Ik ben 65, alleenstaand en chronisch ziek. Mijn omgeving en familie laten het al jaren afweten omdat zij niet kunnen omgaan met zijn moeilijke gedrag.

broekaart

7 maart 2014

Mooie praatjes maar komt niets van terecht,
Trekkingsrecht pgb huishoudelijke hulp is ongelijke behandeling en mensen zijn vreselijk beschuldigt van stelen.Alle organisaties moeten niet meewerken aan deze beshuldigingen.
Waarom alleen voor pgb????????????
Pak de groot graaiers aan, gemeente bijv
Weg met dit zooitje ongeregeld
Aan passing van woning dat doet het zorg ??kantoor zuidhorn niet die laten je in de sloot vallen met je scootmobiel en willen geen verlichting plaatsen in een pik donkere gang naar de woning. ambassadeur pgb

Top