ACTUEEL

Remgeld drukt zorgconsumptie

Het verhoogde eigen risico in de zorg leidt tot een daling van de zorgconsumptie. Eén op de vijf Nederlanders stapte hierdoor vorig jaar minder snel naar de zorgverlener. Dit blijkt onderzoek van bureau Newcom.

Dit jaar is het verplicht eigen risico gestegen van 220 naar 350 euro. Hierdoor zal een kwart van de Nederlanders zorg uitstellen, voorspelt het onderzoeksbureau. Vooral lagere inkomens, beneden de 33.000 euro bruto, doen daarbij een stapje terug. Van deze groep zegt een derde afgelopen jaar al te hebben bezuinigd op zorg. Voor dit jaar zou dat gelden voor de helft van de lagere inkomens.

Onbekend

Veel zorg waarvan wordt afgezien, valt niet of slechts deels onder de basisverzekering, zoals de tandarts of fysiotherapie. Uit het onderzoek blijkt dat veel Nederlander niet goed op de hoogte zijn van wat onder het eigen risico valt. Vijftien procent van de ruim 1100 geënquêteerden bezuinigde op huisartsenbezoek, terwijl dit niet onder het eigen risico valt.

Draagvlak

In het onderzoek is ook gekeken naar het draagvlak voor het eigen risico en eigen betalingen. Slechts een op de vijf vindt het eigen risico van 350 euro acceptabel. Een derde geeft aan moeite te hebben met het betalen van alle zorgrekeningen. Eigen bijdrages in de zorg zijn niet populair. Zo vindt maar 8 procent het een goed plan om extra eigen bijdrages in te voeren voor langdurige zorg, ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Niettemin kan de helft kan zich vinden in de 'eerstehulp-boete' van 50 euro die het kabinet voorstaat.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Jaspers

9 januari 2013

Dat is juist de bedoeling van een hoger eigen risico! Dat de zorg consumptie afneemt en mensen beter nadenken voordat ze naar het ziekenhuis gaan. Even afwachten of het vanzelf overgaat is vaak de beste therapie en gratis.

Ik ben trouwens ook geen voorstander van een eigen risico van 350 euro (of tot 850 euro) waarbij je heet eerste deel zelf betaald.
Ik ben voorstander van een eigen risico als percentage (bv 25%) van de zorgkosten met een maximum (van bv 500 euro, of vrijwillig meer).

Hiermee verlaag je in het begin de drempel om naar de dokter te gaan, maar hou je de zorg consument prijsbewust ook boven bedragen die het eigen risico overstijgen. (in mijn rekenvoorbeeld, betaal je dus mee tot t.m. 2000 euro aan zorgkosten)

Anoniem

9 januari 2013

Prima suggestie van de Heer jaspers. De vroegere IZA verzekering vergoedde 90% van alle zorgkosten en had hierdoor een gunstig kostenprofiel. Het is al lang bekend dat inzicht in en belang bij kosten in de zorg tot gepast gebruik leidt. Waarom gebeurt het dan niet zou je denken. Is het misschien omdat de administraties van zorgverzekeraars hier niet adequaat mee kunnen omgaan? Of is het omdat de kostenstructuur van zorginstelingen met DBC's en DOT's hiervoor te ingewikkeld zijn? Ik weet het niet maar hoop dat de politiek nog eens tot inzicht komt dat het eigen risico zoals we dit nu kennen niet effectief is en geen inzicht in de totale kosten van de zorg oplevert.

Frank Conijn

9 januari 2013

Dat mensen zorg uitstellen kan voordelig en nadelig uitpakken voor de samenleving. Voordelig als het gaat om zaken die vanzelf overgaan, nadelig als het gaat om zaken die erger worden en dus bij een latere zorgvraag meer geld kosten dan in eerste instantie nodig was geweest.

Het beste stelsel van eigen betalingen is mijns inziens nog steeds redelijke eigen bijdragen voor alleen zogeheten zelfverwezen zorg. Zoals daar zijn: bezoek aan de afdeling spoedeisende hulp (SEH), de huisartsenpost en de huisarts zonder terugkom- of (terug)verwijsbrief.

Zie voor de uitwerking en onderbouwing daarvan op www.gezondezorg.org/eigen-bijdragen.php.

Top