ACTUEEL

Thuisverpleging amper goedkoper dan ziekenhuis

Thuisverpleging amper goedkoper dan ziekenhuis

Ziekenhuisverplaatste zorg levert maar beperkt besparingen op. Bovendien schetsen veel studies een te rooskleurig beeld van de financiële effecten van zorg thuis. Dit concludeert Lucas Goossen in zijn proefschrift “Underestimated uncertainties”, waarop hij op 18 januari 2013 promoveert aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).

Als reden voor het voorkomen van ziekenhuisopnames of het verkorten van de opnameduur door zorg te leveren bij de patiënt thuis voeren ziekenhuizen vaak het argument van kostenbesparingen aan. Volgens Goossen zijn deze kostenbesparingen beperkt.

Bescheiden

Goossen onderzocht een groep van 139 COPD-patiënten. Een deel van hen verbleef na een longaanval zeven dagen in het ziekenhuis, een ander deel ging na drie dagen naar huis, waar de behandeling werd voortgezet door thuiszorgverpleegkundigen. Deze behandeling leidde tot een bescheiden besparing op de zorgkosten, aldus Goossen.

Dure dagen

Worden ook de kosten van mantelzorg en de daarmee gemoeide productiviteitsverliezen meegerekend, dan worden volgens Goossen de overall-besparingen grotendeels of zelfs helemaal teniet gedaan. De gunstige uitkomsten van eerdere onderzoeken schrijft Goossen toe aan het feit dat vaak geen rekening is gehouden met de relatief lage kosten van de laatste dagen van een opname. Door dure eerste opnamedagen als vergelijkingsgrond te gebruiken lijkt de kostenwinst groot, terwijl het werkelijke kostenverschil tussen de laatste opnamedagen en thuiszorg niet zo groot is.

Sturen

Goossen heeft in zijn onderzoek ook gekeken naar de voorkeur van 250 patiënten en mantelzorgers. Hieruit blijkt dat het meer of minder aantrekkelijk maken van thuisbehandeling geen invloed heeft op de keuze van het merendeel van de patiënt. Voor patiënten die zich bij hun keuze wel lieten sturen bleken vooral de lagere eigen bijdrage en de specialisatie van thuiszorgverpleegkundigen een belangrijke overweging te zijn.

7 Reacties

om een reactie achter te laten

ANH Jansen

10 januari 2013

Daar denkt de enige functionerende HMO ter wereld toch anders over: Kaiser Permanente. Gemiddelde ligduur in ziekenhuizen van deze HMO is 2.3 ligdag. Zo snel mogelijk naar de thuissituatie. En reken maar dat Kaiser Permanente dit goed heeft berekend.

Hoe is de prijs van het ziekenhuis opgebouwd? 40% van de bedden staan leeg. Omloopsnelheid van de wel bezette bedden behoort tot de laagste ter wereld. De kosten van een opgenomen patient in een NL Ziekenhuis behoren tot de hoogste ter wereld.

En dan nog durven stellen dat de kosten in een ziekenhuis even hoog zijn als in de thuissituatie?

Welk beroep hebben die mantelzorgers dan wel niet? Zorgbestuurder? Directeur van een Wooncorporatie? Werkzaam bij een Ministerie?

Hier is de lobby van de NVZ merkbaar of ligt het aan de statistiek met 139 patienten?

Anoniem

10 januari 2013

Dit is geen kostenbesparing maar een kostentoename. De extra ziekenhuiscapaciteit wordt staat heus niet werkeloos.

tjark reininga

11 januari 2013

feitelijk heeft de promovendus vooral aangetoond dat de vele kostenbesparingen die men in de zorg weet te verzinnen, vooral neerkomen op een verschuiving van de kosten naar de patiënt.

interessant is natuurlijk vooral de vraag wat de ziekenhuizen doen met de capaciteit die vrijvalt doordat patiënten eerder worden ontslagen. als die direct opnieuw gebruikt kan worden, is sprake van een reële besparing. als het echter leidt tot meer leegstand - en dus feitelijk op overcapaciteit wijst - levert het op korte termijn juist extra kosten op.

voor de patiënt en zijn omgeving is behalve wellicht een kostenvoordeel vooral de snelle terugkeer in de vertrouwde omgeving een voordeel. verder voordeel is vooral afhankelijk van de beschikbaarheid van mantelzorgers en de kosten daarvan (o.a. in de vorm van gederfd loon voor zorgverlof).

Anneliek

11 januari 2013

En nou gaan we hetzelfde doen in de VG, Ouderenzorg, GGZ met de ZZP's 1-4 de komende jaren: scheiden van wonen en zorg.
Dus ook leegstand van lokaties die ingericht zijn op het leveren van goede en verantwooorde zorg.
Overgang naar thuis zorg constructies met alle risico's (alleenzaamheid, cliëntveiligheid, zorgveiligheid, verantwoorde zorg, arbo-eisen, financiële zorg, leegstand van vastgoed...ik noem maar wat...)
Zou wel interessant zijn om die (financiële) voordelen ook eens integraal door te rekenen!

Antoinette Vietsch

11 januari 2013

Ik verbaas me dat hierop iemand kan promoveren. Het is toch allang bekend dat in de zorg de besparing door eerder of langer 'thuis' slechts goedkoper is omdat men bij die berekeningen kosten gelijk stelt aan berekende tarieven en niet de werkelijke kosten gebruikt in de berekeningen.

Anoniem

13 januari 2013

Dit zijn de paradepaardjes van Buurtzorg, meer een meer functies samen met de huisarts naar de thuissituatie trekken. Ik verbaas me al jaren hierover. Iedereen inclusief politiek staat te juichen aan de zijlijn, de kosten zouden zoveel lager zijn. Nou dat denk ik dus niet, hoe zit het met veiligheid, ziekenhuizen hebben een goede basis nodig om verdere behandelingen te ontwikkelen en bv ook op calamiteiten te kunnen reageren. Deze worden nu compleet uitgeknepen.

Gevaarlijk spel,

Anoniem

14 januari 2013

Het proefschrift is wrs. al weer achterhaald.
Sinds 1 janauri 2013 (DOT) worden de opnames weer gedeclareerd o.b.v. het aantal opnamedagen (kort, middel, lang en extra lang). Vanaf begin DBC-tijdperk was dat 1 bedrag, of iemand nu 1 dag was opgenomen of 30!

Top