ACTUEEL

Martin Favié wordt voorzitter Bogin

Martin Favié treedt per februari aan als voorzitter van de Bond van de Generieke Geneesmiddelenindustrie Nederland (Bogin). Hij volgt Frank Bongers op die sinds 2002 voorzitter van de bond is.

Favié, van huis uit apotheker, was van 1999 tot 2004 voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Pharmacie en bekleedt momenteel verschillende functies binnen en buiten de gezondheidszorg.

Prijsverlaging

Aftredend Bogin-voorzitter Bongers: “In het begin van mijn bestuursperiode is er door middel van convenanten met alle betrokken partijen een duidelijke prijsdaling gerealiseerd. Maar aanhoudende druk om te komen tot verdere prijsverlagingen heeft geresulteerd in een situatie dat de prijzen tot een onverantwoord laag niveau zijn gedaald, terwijl door nieuwe eisen en veranderende regelgeving de kosten voor de generieke industrie (aanbieders) verder zijn toegenomen.” Zijn opvolger Favié zegt: “Er moet nu een periode aanbreken waar de continuïteit en kwaliteit van de generieke geneesmiddelenvoorziening worden gewaarborgd. De enorme prijsverlaging van generieke geneesmiddelen zet de continuïteit van de levering van deze middelen onder druk. Hiervoor moeten structurele oplossingen worden gevonden.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top