ACTUEEL

Brand in zorginstellingen kost zeven levens

Brand in zorginstellingen heeft in 2011 zeven slechtoffers het leven gekost. Dit is het hoogste aantal dodelijke slachtoffers in jaren, zo blijkt uit een inventarisatie van het kenniscentrum voor veiligheid in de zorg ibMZ.

ibMZ maakt sinds 2005 jaarlijks staten op over het aantal slachtoffers en de omvang van de materiële schade als gevolg van branden in zorginstellingen. Met zeven fatale slachtoffers is 2011 het dodelijkste jaar sinds het begin van de tellingen. Drie van de slachtoffers vielen bij een brand bij ggz-instelling Rivierduinen in Oegstgeest. In 2010 vielen er vier dodelijke slachtoffers, in 2009 zes. Van 2001 tot 2011 zijn in totaal 43 dodelijke slachtoffers te betreuren geweest binnen de zorgsector.

Gelijk gebleven

ibMZ constateert dat het aantal branden in zorginstellingen rond de duizend blijft schommelen.  In 2011 kwam het totaal uit op 1081, tegen 1144 in 2010 en 1047 in 2009. De totale financiële schade als gevolg van brand kwam in 2011 uit op bijna negen miljoen euro.

Beperkte zelfredzaamheid

Volgens ibMZ bewijzen de cijfers dat de zorg de brandveiligheid nog onvoldoende op orde heeft. Zo is er met name in de avond, nacht en het weekend vaak onvoldoende personeel om adequaat hulp te kunnen bieden en wordt er te weinig rekening gehouden met de beperkte zelfredzaamheid van bepaalde groepen cliënten. Ook beschikt de zorgsector nog niet over eigen cijfers over binnenbranden, doden en schades. Bovendien zien bestuurders brandveiligheid nog te weinig als onderdeel van integraal risicomanagement.

Stappenplan

Het ministerie van VWS heeft het afgelopen jaar werk gemaakt van de bewustwording onder bestuurders. Eén en ander heeft geresulteerd in een Bestuursmethodiek Brandveiligheid in Jeugdzorg en Zorginstellingen. De methodiek wordt komend jaar aangevuld met routekaart. IbMZ heeft voor deze routekaart 10 stappenplan voor bestuurders en toezichthouders gemaakt.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Medidis

11 januari 2013

Wellicht kunnen Firesafe producten (bij zuurstofgebruik)dan iets betekenen in het verminderen van schade of persoonlijk letsel.

van hallem

14 januari 2013

Het bieden van (gebouwelijke) veiligheid voor onze cliënten is van het grootste belang.
Veiligheid vs. huiselijkheid.

Een in de praktijk lastig onderwerp, gezien de eigenstandigheid van bv. ouderen. Waar houdt de verantwoordelijkheid van de cliënt op en waar begint de zorgaanbieder?
Roken op het appartement - soms in combinatie met zuurstofgebruik, (nacht)kaarsje aan, waterkoker aan...

#Medidis: ik weet niet of dit het juiste podium/ aanleiding is voor reclame voor eigen producten?

Hans

14 januari 2013

Een brandweer is altijd te duur, behalve als er brand is. Zorgpersoneel aanwezig laten zijn voor het geval dat er ooit eens brand uitbreekt is een dilemma. Dat zou ten koste gaan van allerlei andere vormen van aandacht. Kan dit ook met de buren geregeld worden?

Windey

14 januari 2013

Brandveiligheid blijft een aandachtspunt binnen de zorg. Waar men echter niet bij stilstaat , is wat er gaat gebeuren na het extramuraliseren van zzp'er 1t/m 4. Er is dan sprake van scheiden wonen zorg en dus geen wettelijk kader meer voor brandveiligheid en legionella. Verwachting is dam meer slachtoffers want zzp 3en4 hebben dan geen 24 uurs toezicht meer. Gemeenten moeten zich dit realiseren bij de komende WMO transitie

Top