ACTUEEL

RIVM onderzoekt straling in Nederlandse huizen

Er komt een groot onderzoek naar de blootstelling aan straling in Nederlandse woningen. Daarvoor zijn afgelopen week 3000 huishoudens benaderd. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voert het onderzoek uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Volgens het RIVM hangt een belangrijk deel van de gemiddelde blootstelling ioniserende straling van Nederlanders samen met radon en thoron dat uit bouwmaterialen en via de bodem in woningen terechtkomt. Radon en thoron komen van nature daarin voor.

Stralingsbelasting

De concentratie radon in Nederlandse woningen is relatief laag, stelt het RIVM. Maar uit een recent onderzoek is gebleken dat de blootstelling aan straling als gevolg van thoron in de binnenlucht mogelijk groter is dan tot nu toe werd aangenomen. Een groot landelijk onderzoek “moet duidelijk maken hoe het is gesteld met de stralingsbelasting door radon en thoron in woningen'', schrijft het RIVM.

Edelgas

Radon komt van nature overal voor en is radioactief. “Dat betekent dat het spontaan vervalt tot andere stoffen die we vervalproducten noemen'', schrijft het RIVM. Radon en thoron zijn kleur-, geur- en smaakloos. Ze vallen onder de edelgassen en worden na inademing gewoon weer uitgeademd. Dat heeft volgens het RIVM geen directe invloed op de gezondheid.

Kanker

Maar de stoffen die ontstaan als radon of thoron vervallen, zijn vaste stoffen die zich kunnen hechten aan stofdeeltjes. Als die worden ingeademd, kunnen ze met de vervalproducten achterblijven in de longen. Als de stoffen verder vervallen kan de straling die hierbij vrijkomt op lange termijn longkanker veroorzaken. Dat risico is echter klein, stelt het RIVM. Jaarlijks krijgen enkele honderden mensen longkanker door blootstelling aan radon en thoron. (ANP)

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Hoek

15 januari 2013

Bovenstaande tekst is wat verwarrend. Enige duidelijkheid kan gevonden worden in onderstaande link.

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/R/Radon_Thoron/Informatie_voor_professionals

Wat mij verbaasd is hoe men weet dat er enkele honderden mensen longkanker krijgen van deze dochterprodukten?!

Mr. R. M. Dalmijn

16 januari 2013

Boeiend. Ruim 25 jaar geleden is een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd. Daaruit kwam onder andere naar voren dat edelgassen uit met name beton nieuwbouw appartementen in veel hogere concentraties aanwezig waren dan in oudbouw. Ook toen is er door honderden mensen actief bijgedragen door het plaatsen van batches. Ben benieuwd waar dat rapport is gebleven en wat met de bevindingen van toen is gedaan.

Top