ACTUEEL

‘Overheveling AWBZ voedt bestuurlijke drukte’

Het kabinet brengt aanbieders van langdurige zorg onnodig in de problemen door de overheveling van zorgtaken te combineren met een forse bezuiniging. Een ander leidt vooral tot “meer bestuurlijke drukte” met de zorg als "speelbal van een politiek prioriteitenspel". Dit schrijft bestuursvoorzitter Gerard Gerding van de Gemiva-SVG Groep in een open brief aan staatssecretaris Van Rijn van VWS.

Het kabinet is voornemens om delen van de langdurige zorg over te hevelen van het rijk naar de gemeenten. “Wat ons ontzettend tegenstaat is alle energie die we nu in bureaucratische circus rondom dit transitieproces moeten steken”, stelt Gerding. “Per saldo gaan we samen een deel van het afnemende zorgbudget besteden aan nog meer bestuurlijke drukte.”

Ronkende beleidsverhalen

Gemiva-SVG moet volgens Gerding straks zaken doen met 64 gemeenten. Volgens Gerding is een deel van deze gemeenten nog niet klaar voor de nieuwe zorgtaken. “We begrijpen die wethouder die ons vertelt dat hij baalt van het verwijt dat de gemeente niet is toegerust voor haar nieuwe Wmo-taken”, aldus Gerding. “Maar wij zien de complicaties van het gelijktijdig doorvoeren van een stelselwijziging, een forse bezuiniging en een omslag in de praktijk van zorg en ondersteuning. Al die aanbieders die zich begeven in parallelle zoekprocessen naar wat een gemeente wil, met wie, waartoe. De investeringen in het vormen van consortia en het produceren van beleidsverhalen, de een nog ronkender dan de andere.”

Simpeler

Gerding roept Van Rijn daarom op tot een “simpeler, overzichtelijker en duidelijker” koers. Een dergelijke koers begint wat Gerding betreft bij uitstel van de overheveling. Zorgaanbieders zouden tot 2017 de gelegenheid moeten krijgen om zelf de omslag van zorg naar ondersteuning vorm te geven. Daarbij verplichten de aanbieders zich om de bijbehorende bezuiniging van –volgens Gerding- 900 miljoen euro te realiseren. “Vinden de gemeenten in 2017 dat wij ons werk niet goed hebben gedaan, dan kunnen ze de boel desgewenst nog eens herverkavelen”, aldus Gerding. “Dan is het terecht dat de rekening ons gepresenteerd wordt.”    

Regelarm

Voorwaarde is volgens Gerding wel dat de langdurige zorg wordt aangemerkt als “regelarme zone”. Nu worden zorgaanbieders nodeloos gehinderd door allerlei “knellende en energievretende regelgeving” rond prestatie-indicatoren, kwaliteitskaders, zorgregistratie en risicobeheersing.     

2 Reacties

om een reactie achter te laten

van Heemstra ZorgSteedsBeter

22 januari 2013

In 'lean' termen is dit een mooi voorbeeld van een oproep van 'de werkvloer' om zelf met verbetervoorstellen te komen in lijn met de hoger gestelde doelen. Ook al is de werkvloer nu een bestuurder. Dit in plaats van bestuurlijk gestoei om het 'voor de werkvloer' te regelen.

Anoniem

22 januari 2013

Nou ja, dan gaan ze tenminste niet reorganiseren of fuseren.

Top