ACTUEEL

‘Verzekeraar remt zorg verpleegkundig specialist’

Zorgverzekeraars tonen zich een grote belemmering voor de verpleegkundig specialist èn voor hun werkgevers. Zij weigeren de verpleegkundig specialist in de ggz te erkennen als hoofdbehandelaar, stelt Henk Bakker, voorzitter van beroepsvereniging V&VN. “Dit staat haaks op de wet, want verpleegkundig specialisten mogen wel een DBC openen.”

Hinder

Door te weigeren hen als hoofdbehandelaar te erkennen, beperken zij verpleegkundig specialisten in de uitoefening van hun beroep, schrijft Bakker in zijn blog op Skipr. Ook rijden zij de werkgevers in de wielen, want deze moeten dientengevolge de kosten van een arts blijven declareren in plaats van de verpleegkundig specialist die het werk uitvoerde. “En dat zelfstandig werkende verpleegkundig specialisten in de ggz bruut geconfronteerd zijn met de onmogelijkheid om hun behandeling van cliënten nog te declareren. Terwijl glashelder is dat zorg met de inzet van de verpleegkundig specialist goedkoper kan”, aldus Bakker.

Experimenteerperiode

Bakker wijst er in zijn blog op dat de experimenteerperiode van vijf jaar nog duidelijker moet aantonen wat de inzet van verpleegkundig specialisten oplevert op het gebied van kwaliteit van zorg, efficiency en doelmatigheid. Het eerste jaar is nu voorbij. Bakker noemt het “een verspilling van tijd” en vervolgt: “Het is toch onbestaanbaar als deze innovatie tot stilstand komt door bureaucratische hindernissen bij de zorgverzekeraars? Er zit nog meer vertraging op de lijn: ondanks dat de NZa positief adviseert om ook in de somatische zorg het openen van een DBC voor een verpleegkundig specialist mogelijk te maken, is de regelgeving hiervoor bij het ministerie van VWS ook nog niet aangepast.”

Reactie ZN

Brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zegt de komst van verpleegkundig specialisten toe te juichen, maar ziet het zelfstandig declareren door verpleegkundig specialisten niet als een absolute voorwaarde voor hen om hun werk uit te oefenen. Zij kunnen het declareren prima binnen de instelling waar zij werken organiseren, aldus een ZN-woordvoerder. ZN ziet veel meerwaarde in de samenwerking tussen verpleegkundig specialist en de specialist, evenals in de brugfunctie en de substitutie die deze beroepsgroep vervult. Wat betreft het erkennen van hen als hoofdbehandelaars zegt ZN: “De zorgverzekeraar heeft voor hun verzekerden de taak om de kwaliteit te waarborgen en de kosten in de gaten te houden. In de ggz bestaat nog geen duidelijkheid over de zorgzwaarte en afbakening van medische zorg. Daarom kiezen zorgverzekeraars voor de specialist als hoofdbehandelaar.”

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Bezorgd

23 januari 2013

Bekend en terugkerend probleem. Hoe lang heeft het niet geduurd voordat ZZP-ers in de zorg (wijkverpleegkundigen) zelf konden declareren bij de zorgverzekeraars. De opstelling van ZN heeft er alle schijn van bepaalde beroepsgroepen (lees specialisten) te blijven bevoordelen. Terwijl deze mogelijkheid van het inzetten van verpleegkundig specialisten een flinke kostenbesparing zou kunnen opleveren. Blijkbaar spelen hier andere belangen dan kostenbesparing alleen.

Peter Koopman

23 januari 2013

Wie houdt toezicht op deze kartelafspraak van zorgverzekeraars? Of zijn er wel verlichte met premie bekostigde zorgbetalers? Hoe zit het met "onze" IZZ ? Men hoeft niet denigrerend te argumenteren vanuit deze bolwerken. Wat is de reden dat zorgverzekeraars niet bewezen werkzame alternatieve zorg wel rechtstreeks vergoeden? Laten de verpleegkundigen en verzorgenden en hun familie en hun patienten aan het eind van 2013 goed uitkijken bij hun keuze van zorgverzekeraar!

Alberts

24 januari 2013

Het is een misverstand dat het beschikken over een registratie art 14 direct een hoofdbehandelaarschap laat staan aparte declaratiebevoegdheid zou moeten betekenen. Een ggz verpleegkundig specialist is net aan master. Psychiaters en klinisch psychologen hebben 6 jaar postdoctoraal onderwijs, dat is wel even wat anders dan in 3 jaar je mbo of hbo naar een ma tillen.

J.W. van Leeuwen

27 januari 2013

Geachte heer Bakker,
Op zich vind ik het wel vermakelijk, dat de primaire keuze voor inzet van goedkopere verpleegkundigen, nu met dezelfde gedachte wordt geblokkeerd. De waan, dat een speciëel verpleegkundige dezelfde kwaliteit levert als een psycholoog en psychiater is een wijd verbreid probleem, dat is ook de reden dat de GGZ zo denderend presteert. "Goedkoper en meer" door inzet van verpleegkundigen loopt vast op het bekende 'economische' principe: iedere zorgverlener genereert declaraties, dus kosten.
Naar mijn mening: betere schifting aan de poort, en "lagere zorg" terug naar de huisarts en maatschappelijk werk, niet "opleuken" naar GGZ-niveau! Dan kunnen de echte patiënten weer geholpen worden in plaats van afgepoeierd omdat het GGZ-systeem is volgeslibd. De speciëel verpleegkundigen dus weer terug op de juiste plaats: zorg verlenen binnen een team, en niet als zelfstandig hoofdbehandelaar. J.W. van Leeuwen, bedrijfsarts.

Bloemendal

20 februari 2013

Elke beroepsgroep, vallend onder artikel 14, heeft haar eigen specialisatie en focus in de behandeling, zo ook de verpleegkundig specialist. In de multidisciplinaire behandeling, zoals gangbaar in de GGZ-instellingen vindt middels triage toewijzing naar de juiste behandelaar plaats. Ik durf te beweren dat de behandeling door verpleegkundig specialisten in veel voorkomende gevallen juist een verhoging van de kwaliteit van behandeling geeft. Datzelfde geldt overigens voor de inzet van de andere 2 GGZ specialisten, ieder haar vak, zou ik willen zeggen. De aard van de problematiek van de patient zou moeten bepalen welke specialist het meest toegerust is om hoofdbehandelaar te zijn, niet de zorgverzekeraar.

Top