ACTUEEL

'Kwaliteitsinstituut voert voorstellen Kamer uit'

'Kwaliteitsinstituut voert voorstellen Kamer uit'

Jan Kimpen, voorzitter van de Adviescommissie Kwaliteit van Zorginstituut Nederland, zegt dat het instituut de voorstellen die woensdag in de Tweede Kamer zijn besproken gaat uitvoeren. De Kamer wil met name extra aandacht voor de langdurige zorg.

Langdurige zorg

De Tweede Kamer debateerde over de oprichting en wettelijke verankering van Zorginstituut Nederland. De Kamer wil dat Zorginstituut Nederland bijzonder aandacht gaat besteden aan de langdurige zorg, omdat het ontwikkelen van professionele zorgstandaarden in deze sector achterblijft bij de cure. Kimpen onderschrijft dit: “De Adviescommissie Kwaliteit heeft bij het vaststellen van de Meerjarenagenda een plan geformuleerd om curatieve en chronische zorg in de pas te laten lopen. Dat is medisch-inhoudelijk ook noodzakelijk.”

Formuleren zorgstandaarden

Het veld is aan zet om professionele standaarden te formuleren, heeft de Kamer kenbaar gemaakt. SP-Kamerlid Leijten vindt dat de professionele zorgstandaarden alleen door wetenschappelijke verenigingen en beroepsgroepen mogen worden ontwikkeld en dat een standaard pas mag worden vastgesteld nadat deze is getoetst door patiëntenorganisaties. In Kimpen zijn visie betekent dit dat wetenschappelijke verenigingen weliswaar het voortouw nemen, maar dat patiënten daar vanaf het begin bij betrokken worden. “Hun inbreng zal leiden tot betere standaarden. Het idee dat patiënten vooral letten op bijvoorbeeld hospitality is achterhaald”, zegt Kimpen, waarbij hij verwijst naar een recent artikel in vakblad NEJM.

Zorgaanbieders en verzekeraars volgens Leijten niet betrokken moeten worden bij de tot standkoming van zorgstandaarden vanwege eventuele financiële belangen. Kimpen wil hen ook aansluiten. “Niemand is heilig, iedereen heeft belangen”, zegt Kimpen. Hij ziet ook een rol voor de zorgverzekeraars. “Ik zou graag zien dat ze ons helpen bij het formuleren van de Meerjarenagenda, waarin we vastleggen welke kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten worden opgeleverd, door wie en wanneer. Natuurlijk hoop ik ook dat zorgverzekeraars de standaarden die het Zorginstituut helpt ontwikkelen zullen gebruiken bij het inkopen van zorg. Het zou dus goed zijn als zorgverzekeraars wachten op de standaarden van het Zorginstituut en niet hun eigen standaarden ontwikkelen.”

Website kwaliteit van zorg

Ook heeft het kwaliteitsinstituut een website voor ogen waarin ziekenhuizen, dokters en patiënten alle informatie over de kwaliteit van zorg kunnen vinden.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

25 januari 2013

Het lijkt mij vanzelfsprekend dat een overheidsinstelling de wensen van de kamer gaat uitvoeren. Het was interessanter geweest als het Kwaliteitsinstituut had gemeld dat de wensen van de Kamer de wetenschappelijke verenigingen te veel macht geven, en dat daarmee het doel van transparante zorg niet haalbaar zal blijken.

van Heemstra ZorgSteedsBeter

25 januari 2013

En toch klinkt hier weer de zorg en ommacht in door met betrekking tot verdelen en heersen, dus belangen.

In 'lean' termen kom je tot de objectief (!) beste oplossingen door alle partijen betrokken bij een situatie bij elkaar te brengen. Dan door henzelf gezamenlijk (!) objectief te laten formuleren welke feitelijke handelingen er precies gebeuren op elk moment vanaf dat een patient een zorgvraag krijgt tot en met uitbehandeling. Daarin te constateren welke hindernissen en verpillingen voor verbetering in aanmerking komen. En daarop acties te zetten. Pas dán komen de belangen aan de orde: wie gaat wat doen en betalen? Door te beginnen met belangen en partijen uit te sluiten mis je delen van het totale verhaal.

Daarbij moet juist élke partij initiatiefnemer kunnen zijn voor een verbeteroptie. Dus beperk dat niet tot wetenschappers. En sluit de patienten niet uit. Wél kan het verstandig zijn een 'objectieve toeschouwer' de functie te geven te controleren of een dergelijk rpoces inderdaad alle betrokkenen aan het woord heeft laten komen en niet alsnog belangen de optimale oplossingen zijn gaan beperken.

Terlouw

25 januari 2013

Specifieke en extra aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking vanuit de optiek van kwaliteit van leven, is bepaald geen overbodige luxe.
Of het voorgestane beleid van richtlijnen, protocollen, ons in de sector verstandelijk gehandicapten echt verder helpt, moet overigens nog wel blijken.
Het is wenselijk wat buiten de gebaande paden te treden en bijv. te kijken naar projecten als Kwaliteit in beeld, die sterk focussen op het primaire proces van zorg -en dienstverlening.Ouders en verwanten willen goede zorg voor hun verstandelijk gehandicapt familielid en zijn terecht kritisch op te veel bureaucratie die afleidt van inspanningen op de werkvloer.Ervaringen van familie vroegtijdig betrekken is dus een must....

Anoniem

29 januari 2013

De kwaliteit van de gezondheidszorg kan alleen gemeten worden door het oordeel van de ontvanger van de zorg als input te gebruiken bij de verbetering van de kwaliteit.

De adviescommissie voor kwaliteit bestaat uit zorgaanbieders en twee patientenverenigingen die nog geen 5% van de patienten vertegenwoordigen.

Ik heb niet de indruk dat je - zonder de uitkomst van zorg te evalueren bij de ontvanger - verbetering tot stand brengt.

Top