ACTUEEL

Lager inkomen, grotere sterftekans na hartaanval

Mensen met een lager inkomen hebben een grotere kans om te sterven na een hartaanval, ook als zij al in een ziekenhuis liggen. Dat blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC) en het Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC), dat is gepubliceerd door de Hartstichting in het boek Hart- en vaatziekten in Nederland.

De onderzoekers namen de medische en inkomensgegevens van 76.000 patiënten onder de loep. Daaruit bleek dat mensen met een laag inkomen vaker sterven aan een hartaanval. Vooral mannen van 65 jaar en ouder en met een lager inkomen, sterven ook vaker als zij al in het ziekenhuis liggen. "Een voorafgaande studie heeft aangetoond dat bij mannen met een lage sociaal-economische status meer tijd zit tussen het optreden van de symptomen en de ziekenhuisopname en dat het langer duurt voordat een angiografie (een röntgenscan van de bloedvaten) wordt uitgevoerd'', stellen de onderzoekers.

Duidelijkheid klachten

Volgens een woordvoerster van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) kan het zo zijn dat mensen met een lage sociaal-economische status hun klachten in het ziekenhuis minder goed beschrijven en minder weet hebben van de besluitvorming in een ziekenhuis. "Dan loop je al een stap achter. Inmiddels is er veel aandacht voor dat probleem en is er ook bewustwording aan de kant van de artsen", aldus de woordvoerster.

Groter risico

Voor vrouwen maakt het voor hun overlevingskans na een hartaanval binnen de muren van het ziekenhuis nauwelijks uit of zij een goed of slecht inkomen hebben. Buiten het ziekenhuis wel, net als voor mannen. Volgens de onderzoekers zijn er enkele mogelijke verklaringen. Zo zouden mensen met een lager inkomen meer risico lopen door een ongezonde leefstijl, wordt er vaker te laat medische hulp ingeschakeld en hebben deze mensen vaker een ernstig infarct, iets wat de NVVC onderschrijft.

Leefstijl

In drie publicaties die sinds 2010 zijn uitgebracht, besteedt ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) aandacht aan dit fenomeen. De IGZ adviseert hoe op lokaal niveau kan worden gewerkt aan een betere gezondheid van mensen, oftewel preventie van een ongezonde levensstijl. Er is niet onderzocht hoe artsen beter zouden kunnen omgaan met het probleem, zo liet een woordvoerster weten.

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

24 januari 2013

"De IGZ adviseert hoe op lokaal niveau kan worden gewerkt aan een betere gezondheid van mensen, oftewel preventie van een ongezonde levensstijl."
FC: Véél kosteneffectiever is om dat op landelijk niveau te doen, middels een korting op de zorgkostenbijdragen bij een gezond voedings- en beweegpatroon (zie later over roken en alcohol).

Alle premies, belastingafdrachten en het eigen risico opgeteld, betaalt men gemiddeld 6000 euro per jaar aan zorgkostenbijdragen, oplopend tot 9000. Er is gevonden dat mensen met overgewicht zo'n 20% hogere levenszorgkosten maken, dus dat kan een korting opleveren die de moeite waard is.

Roken wordt al sterk ontmoedigd door de zeer hoge accijnzen, die daarbij voldoende lijken te compenseren voor de eventueel hogere levenszorgkosten die rokers maken. Misschien overcompenseren ze zelfs. Wel zou er een rookverbod moeten komen in en op de terreinen van middelbare scholen, rookgelegenheden voor personeel uitgezonderd.

Tegen overmatig alcoholgebruik zou men eenzelfde soort beleid moeten voeren. Zie voor meer informatie over dit alles: www.gezondezorg.org/preventiebeleid.php.

Overigens vind ik dit geen taak voor de IGZ.

A

25 januari 2013

Mensen met een lagere inkomen kunnen alleen maar troep vreten omdat ze de rest niet kunnen betalen.
Dat lijkt me duidelijk

<Maak gezond eten goedkoper dan patat enz en dan zal er wel wat veranderen

Maar 2,30 euro moeten betalen voor 300 gr groenten kan niet iedereen betalen
Denk daar maar is over na IGZ

vd kammen

25 januari 2013

laten ze in den haag maar eens eerst aan de nederlanders gaan denken met het totaal afbreken van de zorg.en eens leren minder weg te geven aan het buitenland waar wij geen donder hebben te maken want later krijg je toch stront als dank.

vd kammen

25 januari 2013

laten ze in den haag maar eens eerst aan de nederlanders gaan denken met het totaal afbreken van de zorg.en eens leren minder weg te geven aan het buitenland waar wij geen donder hebben te maken want later krijg je toch stront als dank.

v.d.linde

29 januari 2013

lagere inkomens eerder doodsoorzaak.
daarom word de belastingen verhoogt vooral voor a.o.w.ers
dan zijn ze eerder van ons af in den haag.
dit is dus de opzet van deze regering.
bedankt RUTTEN
ik hoop dat jullie ook eens rond moeten komen
van 1200€ p.m BEDANKT!!!!!

Top