ACTUEEL

'Ziekenhuizen fuseren om verkeerde redenen'

De zeven ziekenhuisfusies die op stapel staan, moeten goed onder de loep genomen worden. Dit zegt Diana Monissen, bestuursvoorzitter Friesland Zorgverzekeraar, in BNR Gezond.

“Ik denk dat de argumenten misbruikt worden, laten we maar fuseren dan zijn we zeker van de toekomst. We praten allemaal over de kostenstijging in de gezondheidszorg en de fusies zijn daar een reactie op. Ik denk dat je goed moet nadenken wat de toekomstige vraag is en op basis daarvan je zorg moet inrichten, aldus Monissen bij BNR.

Politieke fusies

Zorgondernemer en hoogleraar Loek Winter en Jos Blank, directeur van het Centrum voor Innovaties en Publieke Sector Efficiëntie Studies TU Delft, zijn het hiermee eens. "Ik zou de zorgverzekeraars willen oproepen om naar rationale onderbouwingen te vragen van die voorgenomen, in mijn beleving, politieke fusies", zegt Winter.

Beluister de uitzending

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

28 januari 2013

Een ander perspectief op de opkomst van mega ziekenhuizen is de opkomst van mega verzekeraars. Om zich aan de inefficientie van de monopsonie van de zorgverzekeraars te onttrekken, fuseren zorgaanbieders of vormen ze inkoop combinaties.
In die zin is een parallel te trekken naar de opkomst en ondergang van boerencooperaties.

De werkelijke oplossing voor het fusieverschijnsel is dan ook net zo eenvoudig als politiek onrealistisch: Neem de barriers to entry in de zorgverzekeringsmarkt weg, laat zorgverzekeraars zich weer richten op hun kernactiviteit (het verzekeren van risico's) en hou op met het aanpakken van het ene marktfalen door het introduceren van het volgende marktfalen.

Anoniem

28 januari 2013

Wie de marktmacht heeft, beheerst de keten. Schaalvergroting om machstvergroting is weliswaar een valide reden, maar de vraag is in hoeverre dit ook de flexibiliteit en het kunnen bedienen van de zorgmarkt in de weg gaat staan. Dat laatste gaat om het kunnen bedienen van de patient, en daar gaat het m.i. toch om.

Het is dus een afweging, waarbij deze niet noodzakelijk verenigbaar zijn (de ervaring leert dat dat juist niet het geval zal zijn, zo zien we bij scholenfusies).

Dat het niet mogelijk blijkt te zijn om op verenigingsniveau (NVZ) een vuist te maken doet het ergste vermoeden. HEt middel schaalvergroting is al te vaak ingezet, maar blijkt veelal veel erger dan de kwaal....helaas.

Top