ACTUEEL

Schippers billijkt werkwijze 'lekkend' CVZ

Schippers billijkt werkwijze 'lekkend' CVZ

Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) moet bij pakketkeuzes ruimte laten voor inbreng en advies uit het veld, ook als dit maatschappelijke onrust veroorzaakt. Wel vindt minister Schippers zulke onrust veelal ‘ongewenst’ en daarom doet de minister aanbevelingen om de CVZ-procedures te verhelderen.

Recentelijk is veel ophef ontstaan over twee adviezen die het CVZ in de maak heeft.  Vorig jaar ontstond onrust over het voornemen van het CVZ om de vergoeding van geneesmiddelen voor de ziekten van Pompe en Fabry drastisch in te perken. Aanleiding voor de publiciteit was een nog niet-openbaar conceptadvies dat ter consultatie lag bij de betrokken veldpartijen.

Risico

“Deze procedure waarbij betrokkenen kunnen reageren op nog niet-openbare versies van conceptrapporten en -adviezen, sluit het risico van uitlekken van deze versies niet geheel uit, hetgeen kan leiden tot ongerustheid bij behandelaars en patiënten”, aldus Schippers in een brief aan de Tweede Kamer. Toch moet het belang van betrokkenen om hun mening kenbaar te maken zwaarder wegen dan het risico van uitlekken, vindt Schippers.

Geen lek

Anders dan bij het conceptadvies rond de ziekten van Pompe en Fabry is er bij het recente conceptadvies voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) volgens Schippers geen sprake van ‘lekken’. Het conceptrapport over de ggz was als agendapunt van de Adviescommissie Pakket (ACP) een openbaar stuk, aldus Schippers. Vergaderstukken van de ACP zijn altijd openbaar en worden minimaal een week voorafgaand aan de vergadering op de website van het CVZ geplaatst. “Dat is met dit conceptrapport over de GGZ ook gebeurd”, aldus Schippers. “Er is in dit geval derhalve geen sprake van uitlekken van een conceptrapport of conceptadvies van het CVZ.”

Ongewenst

Aangezien er nog geen sprake is van beleid of besluiten, vindt Schippers de maatschappelijke onrust rond conceptadviezen ongewenst. Om onnodige onrust te voorkomen pleit Schippers er voor dat  het CVZ voortaan duidelijker is over de status van dergelijke concepten inclusief de bijhorende vervolgprocedure. “Ik zal CVZ daarom verzoeken om bij het publiceren van een conceptrapport of -advies duidelijk aan te geven wat de status van zo’n concept en de vervolgprocedure zijn, bijvoorbeeld via een persbericht of op hun website”, schrijft Schippers. “Op die manier zal het direct voor iedereen helder zijn in welk stadium van het adviesproces een conceptrapport zich bevindt.”

Vertrouwelijkheid

Schippers erkent dat dit geen oplossing is voor conceptadviezen die nog niet openbaar zijn. De minister vindt dat het CVZ er vanuit moet kunnen gaan dat geconsulteerde partijen de vertrouwelijkheid respecteren.

 

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

29 januari 2013

Er zijn twee oplosssingen:
1. aangeven wat de status van het advies is (wat de minister voorstelt);
2. Geen advies formuleren, maar opties voorleggen.

Optie 2 kan voorzien worden van een voorkeursoptie, maar laat duidelijk zien dat er veel ruimte is voor de besluitvorming door de minister. Deze optie maakt direct duidelijk wat de status van het advies is.

Omdat de minister de voorkeur geeft aan optie 1, lijkt het mij duidelijk dat de minister bij de besluitvorming graag baseert op het advies van het CVZ zodat de kritiek ook bij het CVZ terecht komt en niet of minder bij de minister.

Dat is jammer want de verantwoordelijkheid ligt toch echt bij de minister.

E.Kriek

29 januari 2013

Lidmaatschap van het CVZ moet echt enorm veel opleveren.
Anders laat je het niet gebeuren dat je de trekpop van Edith bent, en dat je met pek en veren door de maatschappij overgoten wordt.
Ik hoop voor Moerkamp, Boer en Grobbink dat zij een goede return of investment krijgen!
Ook hoop ik voor hun dat zij niet misselijk worden als zij in de spiegel kijken.
( Maar ja, laat DAT maar aan de VVD over) .

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

29 januari 2013

In principe zou het CVZ geen adviezen meer moeten geven, maar 'gewoon' moeten aangeven hoe de wetenschappelijke stand van zaken is t.a.v. het bewijs voor de werkzaamheid van methoden en middelen.

Zoals door anderen al eerder aangegeven, ligt de verantwoordelijkheid t.a.v. de samenstelling van het basispakket bij de politiek, niet bij het CVZ. Laat de politiek dan ook beslissen, en lever als CVZ slechts de informatie aan die beschikbaar is.

Daar zal het CVZ het druk genoeg mee krijgen, want zo'n zelfde -- zuiver wetenschappelijke -- rol zou ze moeten spelen bij de behandelkostenmaximering. Zie http://bit.ly/WzvgBz.

[Een tussenoplossing voor die methoden en middelen waarnaar geen effectiviteitsonderzoek is gedaan kan komen van de uitkomstfinanciering, in casu via het gebruik van zogeheten patient-reported outcome measures. Zie http://bit.ly/Wzvp8d.]

Top