ACTUEEL

CvZ roept op tot actualiseren wachtlijstgegevens

Het College voor Zorgverzekeringen doet een beroep op zorgkantoren en zorgaanbieders om hun wachtlijstgegevens te actualiseren in AZR, een systeem voor het uitwisselen van gegevens tussen organisaties in de keten van de AWBZ. Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft deze informatie nodig om de Tweede Kamer nader te informeren over de wachtlijsten in de langdurige zorg.

Onvrijwillig wachtenden

Zo’n 2.900 cliënten wachten momenteel onvrijwillig langer dan de zogeheten Treeknorm en zij ontvangen daarbij geen overbruggingszorg. Zo’n 1.500 van de wachtenden zijn cliënten met een indicatie voor gehandicaptenzorg. Van Rijn informeerde de Tweede Kamer in december hierover op hoofdlijnen en heeft toegezegd met meer gedetailleerde informatie over de wachtlijsten te komen.

Wachtlijstinformatie

De wachtlijstinformatie wordt onder meer gesplitst per sector, zorgzwaartepakket of functie. Ook moet de informatie inzicht geven in het aantal mensen dat langer dan de Treeknorm wacht en of zij wel of geen overbruggingszorg ontvangen.

AZR-gegevens

Voor het onderzoek naar de wachtlijstgegevens maakt het CvZ gebruik van de gegevens zoals die worden vastgelegd in de AZR. Dit is een systeem voor het digitaal uitwisselen van gegevens tussen organisaties in de keten van de AWBZ: zorgaanbieders, zorgkantoren, het CVZ en de indicatieorganen. CvZ ontvangt de wachtlijstgegevens maandelijks van de zorgkantoren. De zorgkantoren baseren zich op hun beurt weer op de gegevens die de zorgaanbieders aanleveren via de AZR.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top