ACTUEEL

'Klantbelang moet centraal staan bij samenwerking'

Zorgaanbieders kiezen bij het zoeken naar samenwerking te makkelijk voor het klassieke fusiemodel. Ook laten ze zich te veel leiden door interne bedrijfsmatige overwegingen, waar kwaliteit en het klantbelang centraal zouden moeten staan. Dit stelt bestuursvoorzitter Diana Monissen van De Friesland Zorgverzekeraar in een blog op Skipr.

Volgens Monissen zijn kosten- en efficiencyoverwegingen zeker van belang bij het zoeken naar samenwerking, maar het mogen wat haar betreft “geen leidende thema’s zijn”. “Op dit moment wordt nog te veel vanuit dergelijke kaders gekeken naar vormen van samenwerken”, aldus Monissen.

Nieuwe structuren

De eenzijdige focus op fusie leidt er volgens Monissen toe dat er te weinig aandacht is voor nieuwe vormen van samenwerking. “Ik zie nog te weinig nieuwe samenwerkingsvormen, die passen bij de ontwikkelingen in de maatschappij en de zorgvraag”, stelt Monissen. “Juist dergelijke nieuwe structuren hebben we keihard nodig om de zorg in de toekomst goed en betaalbaar te houden.”

Verleden

Bij het zoeken naar samenwerking zouden wat Monissen betreft de klant en kwaliteit centraal moeten staan. De uiteindelijke organisatievorm is daarbij niet meer dan een afgeleide van deze uitgangspunten. Naarmate deze uitgangspunten breder ingang vinden zal er volgens Monissen minder gefuseerd worden. “Als we het denken over en zoeken naar nieuwe zorgvormen weten te bevorderen dan ben ik ervan overtuigd dat het klassieke fuseren op termijn meer en meer tot het verleden gaat behoren”, aldus Monissen.

Patiënt als product

Monissens betoog wordt ondersteund door de bevindingen in de recente Zorgmonitor 2012 van adviesbureau Newcom. Hieruit komt naar dat slechts een derde van de Nederlanders van mening is dat de patiënt centraal staat. Bovendien zegt de helft van de Nederlanders zich een ‘product’ te voelen wanneer ze gebruik maken van de zorg.  

 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Kees Marges, Voorzitter Platform VG Rijnmond

31 januari 2013

Leuk hoor, die grijs gespeelde grammofoonplaat over de klant centraal stellen en alle varianten daarop. Stelt allemaal niets voor als de klant niet zelf zijn belang mag bepalen, maar anderen bepalen wat zijn/haar belang is en vervolgens dat centraal stellen. Zolang politici, zorgkantoren en zorgaanbieders zelf willen bepalen wat het belang van de client/zorgvrager is, klinkt het zo langzamerhand wat huichelachtig om weer die kreet te gebruiken.

van Heemstra ZorgSteedsBeter

1 februari 2013

En met klantenbelang als vertrekpunt, verspillingen identificeren, op weg naar 'de ideale samenwerking' kom je vanzelf op besparingen! Met een 'lean'-insteek is dit daarom geen doel en altijd wel het resultaat!

En ja, ook volgens Kees Marges: de klant weet zelf het best wat zijn/haar behoeften zijn, medici wat daarvoor de medische antwoorden kunnen zijn. Dus het gaat om die samenspraak.

En die grammofoonplaat van de klant centraal moet blijven draaien, totdat de klantbeleving ook echt als vertrekpunt voor organiseren is genomen. En dan blijen draaien met die grammofoonplaat om dat nooit meer te vergeten!

Top