ACTUEEL

‘Informatie-uitwisseling is sleutel tot betere zorg’

De zorg maakt onvoldoende gebruik van de mogelijkheden om digitale informatie uit te wisselen. Daarmee laat de sector een grote kans liggen om betere zorg tegen lagere kosten te leveren. Dit constateren IT-dienstverleners Pink Roccade Healthcare en PharmaPartners in het visiedocument ‘Het stormt in de polder’.

De IT-dienstverleners zien dat de zorgsector weliswaar buitengewoon kennis- en informatie-intensief is, maar ook dat de achterliggende informatie-infrastructuur nog sterk onderontwikkeld is. Informatie-uitwisseling is vooral gericht op een veilige behandeling van individuele zorggebruikers. Daarbij is er een sterke koppeling tussen fysieke handelingen, kennis en informatie, hetgeen in feite haaks staat op de uitgangspunten van informatietechnologie.

Kennissysteem

De beperkte kijk op en benutting van digitale hulpmiddelen betekent dat het vooralsnog niet mogelijk is om informatie over organisaties heen te correleren en aggregeren. Pink Roccade Healthcare en PharmaPartners denken in dit verband ondermeer aan data mining, multidisciplinaire samenwerking rond diagnose en behandeling en het betrekken van zorggebruikers. Juist deze bredere benutting van informatiestromen is volgens de IT-dienstverleners “essentieel voor het fundamenteel verbeteren van de zorg”. Wanneer de verschillende informatiestromen verknoopt worden “ontstaat een kennissysteem dat de basis kan zijn voor substantiële verbeteringen van de zorg met ruimte voor vroegtijdige opsporing van aandoeningen en gerichte preventie.”

Fragmentatie

Volgens Pink Roccade Healthcare en PharmaPartners hangt de onderbenutting van digitale mogelijkheden ondermeer samen met de operationele fragmentatie van het zorgproces, zowel binnen als tussen zorgorganisaties. Die fragmentatie wordt versterkt door de in de zorg diepgewortelde professionele autonomie. Daarnaast ontbreekt het aan uniforme standaarden voor informatieuitwisseling.

Mogelijkheden

Toch zien Pink Roccade Healthcare en PharmaPartners ook positieve ontwikkelingen. Dankzij de gestaag groeiende inzet van digitale hulpmiddelen raken zorgprofessionals bij hun werk steeds verder los van een fysieke locatie. De informatie-uitwisseling die nu op gang komt prikkelt bovendien de professionele betrokkenheid van zorgverleners. Daarbij komen er ook steeds meer technologische mogelijkheden om de patiënt en zijn omgeving in het zorgproces te betrekken, zoals persoonlijke medische apparaten en zorgtoepassingen voor de smartphone.

Consistente visie

Voorwaarde voor een geïntegreerde toepassing van informatietechnologie is volgens Pink Roccade Healthcare en PharmaPartners “een zorgvisie die consistent en consequent wordt uitgedragen door alle betrokkenen”.  Met  ‘Het stormt in de polder’ hopen de twee IT-dienstverleners een bijdrage leveren aan het formuleren en realiseren van een dergelijke visie.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Bart Bruijn, huisarts

31 januari 2013

Wij van WC-eend adviseren WC-eend. Belangeloos! Werkelijk, geen bijgedachte en geen oversimplificatie

Hetparadijs is alleen te bereiken via meer automatisering en dus via ons.

Vergeet het maar! Zo simpel is het niet en waar het wordt geprobeerd FAALT HET!

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

31 januari 2013

Er zit wel "iets" meer vast aan betere c.q. kosteneffectievere zorg. Ik nodig de dames/heren van Pink Roccade Healthcare en PharmaPartners graag uit mijn site eens door te nemen, om te zien dat er nog veel meer problemen zijn.

Goede informatie-uitwisseling is belangrijk, essentieel zelfs voor goede zorg als die zorg multidisciplinair is of moet zijn. Maar dat met goede uitwisseling er dus goede c.q. kosteneffectieve zorg ontstaat is een oversimplificatie waar Jacobse en Van Es jaloers op geweest zouden zijn.

van Zanten

1 februari 2013

De conclusies in dit rapport zijn niet nieuw want dit weten we helaas al vele jaren en het wordt er niet beter op. het staat er nog vriendelijk maar de werkelijkheid is veel erger. Het maturity level in de zorg qua kennis en gebruik van informatietechnologie is bedroevend laag.

Een reactie als van de heer Bart Bruijn spreekt boekdelen. Zo denken professionals blijkbaar over ICT. het gaat helemaal niet om meer automatisering. Het is het gebrek aan juist toepassen van ICT, weigeren samen te werken en informatie te delen (ook extramuraal) en processen die enorm inefficient zijn. Juist daarom verspillen we nog steeds honderden miljoenen en kijkt iedereen die uit een andere sector komt met stijgende verbazing hoe de zorg verder moddert.

Kennis en inzicht is de meest cruciale factor maar 'ik weet het beter' dus ik deel geen informatie regeert helaas in de zorgsector. In de zorg zoekt iedereen naar argumenten om iets niet te doen en waarom het niet kan. de uitkomst van het onderzoek heeft niets met oversimplificatie te maken, de zorg moet nu eens leren zaken simpeler en transparant te maken.

Elke de Quay - Beter in Gesprek

1 februari 2013

Ja, PinkRoccade Health is een aanbieder en in die zin belanghebbende. Maar uiteindelijk zijn we volgens mij allemaal belanghebbenden en zijn we gebaat bij oplossingen. Laten we vertrekken vanuit deze gezamenlijkheid.
De visie dat de onderlinge communicatie nog veel verbeterd kan delen velen. De idee dat digitale ondersteuning daarbij veel te bieden heeft is ook breed gedragen. Dat er digitaal nog veel meer kan, zoals datamining om sneller en eenvoudiger tot diagnoses en beleid te komen zal niet alleen door patienten toegejuicht worden (ik riep het zelf jaren geleden toen onze dochter maar geen diagnose kreeg).
Is de oplossing van PinkRoccade en Pharmacare te simpel? Dat zou enerzijds betreurenswaardig zijn, want dat zou betekenen dat we nu iets nalaten wat ons veel zou kunnen geven. Anderzijds is het hoopvol, want het betekent dat we snel een makkelijke oplossing voor een groot en door velen gedeeld probleem kunnen hebben.
Is deze oplossing niet alles dekkend? Misschien niet, maar laat ons eens ergens beginnen! En dan bedoel ik met iets constructiefs: aanvullen ipv aanvallen!

Top