ACTUEEL

Probleemgezinnen vaak niet naar Jeugdzorg

Een op de vijf kinderen tot 18 jaar doet een beroep op voorzieningen van Jeugdzorg. Van hen wordt ongeveer een derde doorverwezen naar specialistische jeugdzorg. Gezinnen met veel problemen en migranten maken relatief weinig gebruik van jeugdzorgvoorzieningen. Dat staat in een donderdag verschenen rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Onder de voorzieningen vallen de kinderpsychiater, het Centrum voor Jeugd en Gezin waar ouders terechtkunnen met vragen over opgroeien en opvoeden en gesloten afdelingen voor kinderen met ernstige gedragsproblemen. Per jaar doet 19 procent van de jeugdigen of hun ouders er een beroep op.

Geen gebruik

Van de gezinnen die ernstige lichamelijke, psychische of verslavingsproblemen melden, maakt meer dan de helft geen gebruik van de zogenoemde tweedelijnsjeugdzorg. Ongeveer 3 procent van de gezinnen met relatief weinig problemen doet juist wel een beroep op de voorzieningen. Dat komt neer op bijna 40 procent van de gebruikers.

Verhoogde kans

Over het algemeen valt te zeggen dat jongens, kinderen met een laag geboortegewicht en kinderen met langdurige lichamelijke ziekten en aandoeningen een verhoogde kans hebben op problemen (bron: ANP).

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top