ACTUEEL

‘Huisartsen leveren goede zorg bij depressie’

‘Huisartsen leveren goede zorg bij depressie’

Huisartsen bieden depressieve patiënten over het algemeen zorg die in overeenstemming met geldende richtlijnen is. Zij schrijven niet klakkeloos antidepressiva voor, zoals in de media en sommige wetenschappelijke onderzoeken wordt gesuggereerd. Dat blijkt uit onderzoek van UMCG-promovendus Ellen Piek.

Depressie signaleren

De huisarts herkent ruim tweederde van de depressieve patiënten, zo stelt Piek vast. De huisartsen herkennen depressiviteit het best bij patiënten die hun psychische problemen met de huisarts bespreken, patiënten die meer depressieve symptomen hebben, en patiënten die niet alleen een depressie hebben maar ook een angststoornis. Het atypische symptoom toegenomen eetlust leidt tot slechtere herkenning.

Doorverwijzen

Van de depressieve patiënten wordt 58 procent doorverwezen voor psychologische of psychiatrische zorg. Huisartsen houden hierbij de aanbevelingen voor verwijzing uit de richtlijn in het oog, concludeert Piek. Patiënten met voorkeur voor psychotherapie, met chronische depressie of suïcidale neigingen worden vaker verwezen.

Voorschrijven

Verder blijkt dat huisartsen antidepressiva volgens de richtlijn voorschrijven. Bij 5,4 procent van de antidepressiva-gebruikers bleek echter sprake van overbehandeling. Meer dan de helft van deze overbehandelde patiënten was met een goede reden gestart, maar te lang doorbehandeld. Piek vraagt daarom meer aandacht te hebben voor het tijdig identificeren van patiënten die geen antidepressiva meer nodig hebben. Tevens wijst zij huisartsen erop dat hun patiënten de neiging kunnen hebben om te lang hun antidepressiva te gebruiken. 

Piek kwam tot haar promotieonderzoek doordat de media de laatste jaren veel aandacht hebben besteed aan de behandeling van depressie en het gebruik van antidepressiva zijn. “Vaak werd geconcludeerd dat te veel antidepressiva worden voorgeschreven, vooral door huisartsen. Dit onderzoek laat zien dat het tegendeel waar is, slechts weinig antidepressiva worden onterecht voorgeschreven en ook op andere gebieden van depressiebehandeling doet de huisarts het goed”, aldus Piek.

Ellen Piek

Piek studeerde geneeskunde in Groningen. Ze verrichtte haar onderzoek aan de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en binnen onderzoeksschool SHARE. Het NESDA-onderzoek waaraan zij de meeste van haar data ontleende, wordt gefinancierd door ZonMw. Piek werkt inmiddels als huisarts te Zwolle en Den Ham in Overijssel.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top