ACTUEEL

'Ziekenhuis ziet kwetsbare oudere over het hoofd'

Ziekenhuizen kijken bij de zorg voor oudere patiënten slechts naar één of twee risicopunten. Om de zorg voor kwetsbare ouderen veiliger te maken is echter bredere aandacht nodig. Dat stelt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in een rapport over kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuizen.

Het rapport ‘Het resultaat telt ziekenhuizen 2011’ heeft veilige zorg voor kwetsbare ouderen als thema. Dit thema vormt de komende jaren een belangrijk aandachtspunt voor de inspectie. Hoewel de indicatoren laten zien dat de zorg in de ziekenhuizen in 2011 is verbeterd, wijst de inspectie er op dat ziekenhuizen oog moeten hebben voor alle extra risico’s die ouderen lopen, omdat deze elkaar beïnvloeden. “Situaties als ondervoeding, decubitus, pijn en delier treden bij ouderen relatief snel op en hebben een negatieve invloed op elkaar", schrijft de inspectie.

Coördinatie

Ook moet de zorg voor oudere patiënten beter gecoördineerd worden, vindt de inspectie: "Bij de keuze van behandelingen moet bovendien worden meegewogen of de patiënt de behandeling ook daadwerkelijk aan kan. Het moet duidelijk zijn wie verantwoordelijk is voor de coördinatie van de behandelingen.”

Verbeteringen

Wel zijn er volgens de inspectie op individuele risicopunten stappen gezet. Zo wordt er beter gescreend op ondervoeding, blijkt uit het rapport. Ook is het aantal adequate behandelingen van ondervoeding gestegen ten opzichte van 2010. Ook de screening op delier en de behandeling daarvan laten een positieve trend zien. Het actieve preventie- en behandelbeleid van doorligwonden in de afgelopen tien jaar werpt haar vruchten af; nieuwe doorligwonden worden zeldzamer.

Kwaliteitsindicatoren

Om de kwaliteit zorgbreed te verbeteren gaat de inspectie samen met de wetenschappelijke verenigingen specifieke kwaliteitsindicatoren ontwikkelen voor de zorg voor kwetsbare ouderen. De thema’s zijn bepaald door de inspectie in samenwerking met de wetenschappelijke verenigingen. Daarnaast zijn ook de Orde van Medisch Specialisten, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) bij de ontwikkeling betrokken.

5 Reacties

om een reactie achter te laten

kimmenade

1 februari 2013

tbv je interview! groet Inez

kimmenade

1 februari 2013

hgsfd

Freud

1 februari 2013

Zijn de kwaliteitsindicatoren die jullie gaan hanteren in het onderzoek, dezelfde als de Kwaliteitscriteria Keurmerk Seniorvriendelijke Ziekenhuizen?

Janssen

2 februari 2013

Nederland kan een voorbeeld nemen aan het nationaal programma voor de fragile elderly in Zweden

van der Wijk-Veldhuizen

11 februari 2013

Onze moeder/schoonmoeder is op 4 februari 2013 overleden aan de gevolgen van Alzheimer. Ze werd daar ruim 3 weken verpleegd in het amsterdamse Slotervaart ziekenhuis. Dit was voor haar en ons familieleden een nare zware periode. als je geluk had dan kreeg ze een aardige verpleegkundige die echt hulp boodt. maar meestal niet. Zelfs een dier in een dierentuin heeft het beter dan een patient op de afd geriatrie in het Slotervaart ZH. Veel miscommunicatie en het niet houden van afspraken. Grof gedrag naar terminale patienten. Ruw en niet aardig. Daarnaast hing onze moeder stervend uren over een stoel en tafel van het ene naar het andere bezoek-uur. Een zeer slecht ziekenhuis. Ik roep een ieder op die een slechte ervaring heeft gehad met dit ZH te reageren en een klacht in te dienen bij dit ziekenhuis.

Top