ACTUEEL

'Personeelstekort ouderenzorg dreigt pas na 2025'

De komende jaren dreigt een overschot aan personeel in de ouderenzorg. Pas vanaf 2025 zal dit overschot verdwijnen en zal er een tekort ontstaan aan werknemers. Dit stelt adviesbureau Berenschot in het boek ‘De vergrijzing voorbij’.

De redenen voor deze opmerkelijke constatering zijn de gevolgen van ingrepen van het kabinet, zoals de extramuralisering van ZZP 1 t/m 4. “De werkgelegenheid in de ouderenzorg zal de komende jaren dalen om pas in de periode 2025 tot 2050, wanneer het aantal 75-plussers boven de miljoen komt, echt te gaan stijgen”, aldus Eveline Castelijns, een van de auteurs.

Eerder kwamen berekeningen van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Zorginnovatieforum, gebaseerd op groeicurven in de zorgvraag, uit op 300.000 respectievelijk 450.000 benodigde nieuwe werknemers in de zorg in 2025.

Vergrijzing

Berenschot stelt dat ouderen tegenwoordig pas met 75 jaar vergrijsd zijn, terwijl voorheen nog altijd uitgegaan werd van een leeftijd van 65. “Hierdoor wijzigt de vraag naar zorg in absolute aantallen: niet iedere 65-plusser heeft een zorgvraag. Bovendien leven mensen langer én in betere gezondheid,” aldus Castelijns.

Extramuralisering

Daarnaast verandert ook de aard van de zorgvraag. “Mensen willen langer zelfstandig thuis wonen en zo veel mogelijk zelfredzaam zijn. Dit sluit aan op de ontwikkeling van het scheiden van wonen en zorg, de extramuralisering. Dit zal in veel gevallen niet kunnen zonder ondersteuning van familie, vrienden of buren. Deze mantelzorgers zullen een deel van de taken van de professionele zorgverlener overnemen.”

Als zich al tekorten voordoen, worden die volgens Berenschot veroorzaakt door de lokale arbeidsmarktomstandigheden of hebben ze betrekking op een specifiek functieniveau. Dergelijke tekorten zijn eenvoudig op organisatieniveau op te vangen door omscholing of een andere taakverdeling.

Aanknopingspunten

Staatssecretaris Martin van Rijn, die het eerste exemplaar van het boek in ontvangst nam, is lovend: "Het boek biedt veel aanknopingspunten voor de discussie die we komende jaren gaan voeren over de kwaliteit van de ouderenzorg. Dit gaat over de kwaliteit van de zorg, maar belangrijker nog over een betekenisvol leven."

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

5 februari 2013

Van Rijn is een nette man, zo blijkt. Als er iets wezenlijks in dit rapport staat was hij nog niet wist, dan eet ik mijn laars op.

Schulte

5 februari 2013

Erg prettig om te horen dat als er fors bezuinigd wordt, dat er dan minder mensen nodig zijn in de sector.

Anoniem

5 februari 2013

No shit, sherlock.

Willie Velinga

5 februari 2013

Eerst maar eens in kaart brengen hoeveel uur ondersteuning er, anno 2013, per zorgvragende 75 plusser in de thuissituatie beschikbaar is ... . Dan geeft mogelijk een uitgangspunt om de toekomst in te schatten.
Al die actuele bezuinigingen zijn gebaseerd op een erg optimistisch beeld van de beschikbare informele zorg. Welke structurele burenhulp of hoeveel uur wekelijkse/dagelijkse mantelzorg geeft stas. M van Rijn of mw E. Castelijns en haar Berenschot-collega's?

Anoniem

5 februari 2013

Voor iedereen die zich nog niet realiseerde dat minder geld minder werk betekent is dit een heel lezenswaardig rapport van Berenschot.

kaspers

6 februari 2013

Geweldig he, we veranderen de normering en voila: weg is het probleem.... Als we nu de armoedegrens verlagen, lossen we dat probleem ook even op. Normering overgewicht naar 120 kilo en voila probleem opgelost. Zo kunnen we nog wel even.

Nee dit is een manier van werken en rekenen die naar mijn bescheiden mening niet klopt, van een groot tekort ( 200000 mensen te weinig in 2017 ) naar een overschot nu. Dat lijkt me niet geloofwaardig.

Anoniem

21 februari 2013

Heeft Berenschot ook de gemiddelde leeftijd van de huidige zorgmedewerkers meegerekend? Daarbij opgeteld dat het vak in verpleeghuizen, thuiszorg en ziekenhuizen voor 60plussers fysiek amper vol te houden is. Het aantal zwaarlijvige en dus zware zorgvragers toeneemt, daarmee het verzuim stijgt en er meer medewerkers nodig zijn? Dat het aantal betrokken mantelorgers beperkt is en je een mantelzorger wel taken maar niet het vak kunt leren? Dat het vak al zover uitgekleed is dat de handelingen waarvoor een opleiding noodzakelijk is eigenlijk nog het enige is wat er tegenwoordig in de zorg geboden kan worden?
Het is weer zo eenzijdig dat we allemaal bijna gaan geloven dat extramuralisering de vergrijzing en bijbehorende zorgvraag gaat oplossen, bijna....

Top