ACTUEEL

Nieuw beroepenhuis verdeelt zorgwerkgevers

De werkgevers in de zorg zijn verdeeld over de vraag of toekomstige verpleegkundigen HBO geschoold moeten zijn. Dit blijkt uit een brief van Brancheorganisaties Zorg (BoZ) aan minister Schippers van VWS.

Met de brief reageert BoZ op het advies van de stuurgroep V&V 2020 over de toekomstige beroepenstructuur in de zorg. De stuurgroep wil ondermeer dat alle verpleegkundigen in 2020 op hbo-niveau opgeleid zijn. De huidige mbo-verpleegkundige zou uit het BIG-register verdwijnen en de functienaam zorgkundige krijgen.

Kritiek

De vakbonden uitten vorig jaar al felle kritiek op dit voornemen. Momenteel is 80 procent van alle verpleegkundigen in Nederland mbo opgeleid. De nieuwe beoogde beroepenstructuur tast volgens de vakbonden zowel hun status, functie, doorstroommogelijkheden als arbeidsvoorwaarden aan.

Naamgeving

De kritiek vindt weerklank binnen de BoZ. “Er is één fundamenteel element dat de brancheorganisaties verdeeld houdt. Dat betreft de BIG-regeling en naamgeving van de MBO-4 zorgprofessional”, aldus BoZ in de brief aan Schippers. “De opvatting dat de verpleegkundige van de toekomst alleen nog HBO-opgeleid is en de titel van verpleegkundige exclusief aan de HBO-gediplomeerde is voorbehouden, staat tegenover de opvatting dat de MBO-verpleegkundigen hun waarde hebben bewezen en ook in de toekomst in de zorg onontbeerlijk zijn.”

Tuchtrecht

De werkgevers zitten ook niet op één lijn als het om de toepassing van registratie en tuchtrecht gaat. Volgens sommige werkgevers zijn deze instrumenten niet langer passend voor mbo-professionals. Anderen vinden dat voor deze groep als autonome professionele verpleegkundigen het tuchtrecht en de registratieplicht moeten blijven gelden.

Tijd

Gezien het verschil van mening pleit BoZ voor voldoende tijd voor de besluitvorming. Er zou wat de BoZ pas een knoop mogen worden doorgehakt als er meer duidelijkheid is over de gevolgen van het voorgestelde nieuwe beroepenhuis V&V voor cliënten, werknemers en werkgevers. Ook  moet er voldoende draagvlak zijn.

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)

6 februari 2013

De werkgevers in de zorg spreken van 1 fundamenteel element in het advies van de stuurgroep V&V2020 waarover zij verdeeld zijn. Goed bericht is dat ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN het eens zijn over de overige elementen uit het omvangrijke advies.

Ook een goed bericht is dat de werkgevers net als V&VN vinden dat de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de zorg een actualisering en upgrade van de HBO-verpleegkundige noodzakelijk maken en dat het onvoldoende onderscheid tussen de verpleegkundige van niveau 4 en 5 opgelost moet worden. En dat MBO-4 zorgprofessionals (ongeacht hun titels) hard nodig zijn
en blijven in de zorg.
Dit biedt meer dan voldoende aanknopingspunten voor vervolgstappen in de nabije toekomst, met alle betrokken veldpartijen, werkgevers, opleiders en werknemers.

(Overigens is de verhouding mbo-hbo-opgeleide verpleegkundigen momenteel ongeveer 60-40)

Pals-Schilder

6 februari 2013

En de care sector is het ondergeschoven kindje in de aandacht voor de toekomstige beroepenstructuur. Een groot deel van de cure zal terecht komen in de care sector. Daar is een breed inzetbare MBO 3 professional nodig, een registratieplicht en jaarlijks verplichte bijscholing. Mijn academie richt zich op de onderwijskundige ontwikkelingen die in de care nodig zijn.

kuip

6 februari 2013

ik vind de gedachte van de v en vn op zich niet gek, maar hoe verhoud zich dat tot de extramurale zorg. in 2015 zal ook de verzorging en verpleging bij de gemeenten en de wmo komen te liggen. dat betekend dat het aanbesteed wordt en zo goedkoop mogelijk moet. hmisschien kan hier een antwoord op komen van de v en vn? ik hoop iig dat ze verpleegkundegroter zuen dan alleen in de ziekenhuizen, en ook in staat zijn kritisch naar hun eigen, beperkte, onderzoek te kijken....

Olaf Wijman

7 februari 2013

'Belangrijk punt bleek, naast kritiek op de conceptprofielen zelf, het gegeven niet gehoord te zijn of te worden'.

http://www.mboraad.nl//News.aspx?news=4025

Peter Koopman

7 februari 2013

De reactie van het BOZ maakt duidelijk dat "zorg" vanuit een beroepsspecifieke invalshoek een containerbegrip is. Veel werkgevers denken in functies en in taken van werknemers en dat is logisch want dit zorgaanbod wordt via "hun" zorgorganisatie gerealiseerd. Zorgorganisaties verschillen en het zorgaanbod nog meer. In de vrije beroepspraktijk van bijvoorbeeld verpleegkundigen ligt dat anders en biedt deze haar gehele deskundigheid aan de patënt die dit wenst. Vraag blijft in hoeverre de afstand tussen "beroep" en "functie" overbrugd kan worden.
De beroepenkoepel "V&Vn" spreekt niet in functies, maar in "beroepen". En niet over alle beroepen, maar slechts over verpleegkundigen en verzorgenden. Haar kern ligt op die beroepsbeoefenaars die "onder" of "via" de Wet BIG zichtbaar worden voor de patiënt. Dus het gaat V&Vn niet over agogisch medewerkers, ervaringsdeskundigen, helpenden enz. De Wet BIG gaat over "individuele" gezondheidszorg, dus dat is "de ZORG" waarop V&V2020 naar mijn oordeel betrekking op heeft. Dus niet over alle zorg en de wijze waarop men de eigen zorgorganisatie wenst te organiseren. Dat laatste is geen opgave van de beroepsorganisaties maar van werkgever en werknemers op die lokatie. Het is daarbij wel juist om rekening te houden met de moderne beroepscompetenties van bijvoorbeeld verpleegkundigen op Bachelorniveau en die op vakman/vrouw niveau. Beiden zullen niet gemist kunnen worden, maar zijn als men hun beroep serieus neemt niet inwisselbaar zijn tegen agogisch en anders opgeleiden. Er zal nog veel gesproken moeten worden, maar om nu weer om extra tijd te vragen; kan het niet wat ondernemender?

Van Doorn

10 februari 2013

Snel blijkt dat de vernieuwde structuur van beroepen in deindividuele zorg nog wel wat nader overleg en verdieping vraagt. Daarnaast/ daarbij speelt dat de transitie in de zorg voor gezondheid tot ander vragen en andere oplossingen gaan leiden. Andere handen community betrekt de uitvoerders van de praktijk ( vk s, verzorgenden, helpenden, facilitair en paramedisch) bij deze verandering. Bewaken van individuele kwaliteit is nodig, met elkaar nadenken over andere oplossingen ook. Het een naast het ander.
Www.anderehanden.com

Lieve

10 februari 2013

Ik ben van mening dat men eerst eens moet leren gebruik maken van diverse niveaus binnen de zorg. Waarom moet een (dure) verpleegkundige iemand wassen terwijl een niv. 2 of 3 dit ook kan maar voor minder qua kosten? En waarom zou verpleegkundige alleen maar aan niv. 5 toebehoren? Die kunnen toch ook zorgkundigen heten? Voor hen ligt de lat in theorie toch hoger? Dus zouden ze kundiger moeten zijn. Maar goed, alles wat voorgedragen wordt als 'bezuinigende' maatregel waarbij 'lagere' niveaus meer toebedeeld krijgen worden al weggehoond voor het bespreekbaar is.

Top