ACTUEEL

SP: ‘Geef patiënt en personeel laatste stem bij fusie’

Patiënten en personeel moeten een bindende stem krijgen bij een besluit tot fusie. Daarvoor pleit Renske Leijten, Tweede Kamerlid voor de SP. Volgende week behandelt de Tweede Kamer de nieuwe wet op de fusies.

In de fusietoets van de minister moet een fuserende zorginstelling luisteren naar personeel- en patiëntenvertegenwoordiging. Of ze voor of tegen zijn, maakt niets uit. Als ze gehoord zijn, dan mag de fusie door. Dit moet anders, stelt Leijten in haar blog op Skipr.

“Het ontbreken draagvlak onder personeel kan de kwaliteit van zorg in de toekomstige gefuseerde zorginstelling ernstig onder druk zetten. Daarom moet gelden dat personeel en patiëntenvertegenwoordiging moeten instemmen met de fusie. Weten de bestuurders de noodzaak tot fusie niet goed aan te tonen en blijft instemming uit, dan is de fusie van de baan.”

Nee, tenzij

Leijten vindt dat de houding ten opzichte van fusies moet wijzigen in een "nee, tenzij". Alleen als een fusie qua behoefte en kwaliteit noodzakelijk is, èn de patiënten en het personeel met de fusie instemmen, zou een fusie groen licht mogen krijgen, stelt Leijten.

“Leidt de fusie niet tot betere zorg, onder andere door een te grote schaal, dan strandt de fusie”, licht Leijten toe. Ze haalt hierbij een studie aan waaruit blijkt dat voor ziekenhuizen de ideale grootte 200 tot 300 bedden is. “Dit is belangrijk onderzoek. Dit moet in de nieuwe wet op de fusies dan ook meetellen”, stelt Leijten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top