ACTUEEL

KlokkenluidersVG opent meldpunt misstanden

KlokkenluidersVG opent meldpunt misstanden

De stichting KlokkenluidersVG heeft vrijdag een website geopend waar mensen misstanden in de zorg voor verstandelijk gehandicapten kunnen melden.

Zorggeld niet besteed

Aanleiding voor de oprichting van het meldpunt misstanden in de zorg voor verstandelijk gehandicapten is de verdenking dat er binnen zorginstellingen voor verstandelijk gehandicapten jaarlijks tientallen miljoenen euro’s verdwijnen door fraude of verkwisting. Mede hierdoor is de zorg voor deze kwetsbare mensen vaak onvoldoende of soms ronduit slecht. Dat stelt Egbert Schroten, voorzitter van de stichting Klokkenluiders (Verstandelijk) Gehandicapten Zorg. Hij heeft de Tweede Kamer in december hierover geïnformeerd. Hij baseert zich op klachten die ouders van gehandicapten bij de stichting hebben geuit.

Ingrijpen bij misstanden

Via de website wil KlokkenluidersVG meer ervaringen verzamelen, bundelen en doorgeven. Dit met het doel dat overheid en controlerende instanties sneller en adequater ingrijpen bij misstanden. Daarbij pleit de stichting voor een substantiële versterking van de  (rechts-)positie van ouders/vertegenwoordigers in het overleg over de zorg voor hun kind of verwant binnen instellingen, met name als die onder de maat is.

Anoniem melden

Volgens de stichting zijn ouders vaak bang om te klagen omdat ze afhankelijk zijn van de instellingen. Ouders die toch klagen krijgen soms te maken met represailles. Dat leidt er toe dat zij doorgaans anoniem willen blijven. Melding doen op de website kan ook anoniem.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

barendsen

11 februari 2013

Geweldig initiatief! U kunt ook uw klachten kwijt via twitter klachtenoverdezorg.
U hoort nog van mij.
Heel veel succes!

du Bois

12 februari 2013

Zie hier wederom de trieste machtspositie. Ouders durven niet in discussie te gaan omdat zij in de afhankelijke positie verkeren. Daarbij durven veel medewerkers niet met managers in discussie te gaan vanwege de ondergeschikte positie. Versterking van ouders, medewerkers met het hart op de goede plek en managers zodat de focus op zorg en dus op de cliënten weer zuiver wordt. Alleen de klok luiden lost het niet op, wel hand in eigen boezem steken en staan voor dat waar je voor aangenomen bent: er zijn voor de cliënt en zijn/ haar familie.

Top