ACTUEEL

Verzekeraars eisen miljoenen van failliet EuroPsyche

De curator van het failliete EuroPsyche heeft een claim binnen gekregen van 28 miljoen euro van de zorgverzekeraars. Aan de andere kant ligt er ook nog een bedrag van 25 miljoen euro bij de verzekeraars. Deze komen voort uit nog niet uitbetaalde declaraties van bij EuroPsyche aangesloten behandelaars. Dit blijkt uit het voortgangsverslag van curator Ruud Maas.

De curator heeft geprobeerd om in overleg de zorgverzekeraars ertoe te bewegen de betalingen aan de behandelaars te hervatten. Dit had echter geen succes. “De zorgverzekeraars hebben zich collectief op het standpunt gesteld dat er ten aanzien van EuroPsyche sprake was van ‘onverzekerde zorg’ en voorts aangegeven de over de afgelopen vier jaar verleende en middels EuroPsyche uitgekeerde zorg tot een bedrag van ongeveer 28 miljoen euro van EuroPsyche te zullen terugvorderen”, aldus de curator in het voortgangsverslag.

Rechtstreeks

Veel van de 1200 behandelaars die bij Europsyche waren aangesloten kwamen door het faillissement in problemen, omdat ze geen geld meer ontvingen voor de door hen verrichte behandelingen. Curator Maas stelt in zijn verslag dat het nu aan de behandelaars zelf is om de declaraties rechtstreeks in te dienen bij de zorgverzekeraar.

Faillisement

Op 5 juni 2012 vroeg EuroPsyche faillisement aan. De stichting bracht patiënten en behandelaars bij elkaar. Ook nam het de declaraties van de therapeuten uit handen. EuroPsyche had een jaaromzet van zo'n 14 miljoen euro. Het faillissement kwam nadat verschillende verzekeraars hun uitbetalingen aan de stichting hadden opgeschort.

Per 1 februari 2013 is een nieuwe curator aangesteld voor EuroPsyche. Kees van den Bergh neemt de taken van Maas over vanwege diens pensionering. Van den Bergh is een kantoorgenoot van Maas.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Hoek

13 februari 2013

Klinkt meer als een Europsychose!

Anoniem

15 februari 2013

Miljoenenwinst Zorgverzekeraars door EuroPsyche (v 150213)
De zorgverzekeraars hebben helemaal geen verlies van 28 miljoen geleden en ze zijn ook helemaal geen slachtoffer. Als EuroPsyche er niet was geweest, waren betrokken cliënten met hun verwijzing van de huisarts voor de 2e lijn GGZ, gewoon naar andere behandelaren gegaan. In tegendeel: omdat EuroPsyche geen contracten had met de zorgverzekeraars hoefden deze maar 80% van de rekeningen te betalen te in plaats van de gewone 100% bij andere, gecontracteerde instellingen: een besparing van 7 miljoen voor de zorgverzekeraars.
Hoe kan het overigens zo zijn dat in alle artikelen de lezer steeds opnieuw de basale informatie over EuroPsyche wordt onthouden. In wiens belang is dat ? Is dit slordigheid of slechte journalistiek?
- De behandelaren binnen EuroPsyche die hypnotherapie, psychosynthese en andere zgn. alternatieve psychotherapieën toepasten, zijn ECP-houders.
- Het ECP (Eurocertificaat voor Psychotherapie) is een diploma van de EAP (Europese Associatie voor Psychotherapie) te Wenen, dat in diverse Europese landen erkend wordt als kwaliteitsdocument voor de uitoefening van het beroep van psychotherapeut.
- Het ECP is gelieerd aan de opleiding tot / registratie als Psychotherapeut volgens de Oostenrijkse PsychotherapieGesetz (de Oostenrijkse “BIG-wet”).
- De opleiding vraagt als instroomniveau basis een afgeronde HBO- of WO-opleiding in de mens- of sociale wetenschappen gevolgd door een driejarige opleiding Algemene Psychotherapie, gevolgd door een vierjarige opleiding in één van de daar erkende modaliteiten/soorten van psychotherapie.
- Binnen de Oostenrijkse PsychotherapieGesetz zijn 22 richtingen van psychotherapie erkend als wetenschappelijk bewezen /evidence-based (in Nederland maar 4).
- Na een periode van geregeld overleg met de afdeling Curatieve GGZ heeft het Ministerie van VWS op 21 maart 2007 schriftelijk gecommuniceerd dat ECP-houders binnen de (nieuwe) zorgverzekeringswet in alle gevallen gerechtigd zijn om hun activiteiten te laten registreren volgens een verlengde armconstructie met een beroepsbeoefenaar die geregistreerd is volgens de wet BIG.
- Om dit praktisch mogelijk te maken is najaar 2007 EuroPsyche opgericht Instelling voor de Curatieve GGZ .
- De aanvraag is door VWS gehonoreerd als instelling voor medisch specialistische zorg binnen de Zorgverzekeringswet.
- Basis hiervan waren de aangeleverde statuten van EuroPsyche, waarin o.m. expliciet vermeld dat het binnen de doelstellingen van EuroPsyche lag om de ECP-houders in een verlengde armconstructie te laten functioneren binnen de basisverzekering, en alle modaliteiten van het ECP vergoed te krijgen vanuit de basisverzekering .
- In de ‘Activiteiten- en Verrichtingenlijst GGZ’ van het document ‘Spelregels DBC-registratie’ is naast de in Nederland gangbare psychotherapierichtingen ook een groep ‘Overige Psychotherapie’ opgenomen.
- De modaliteiten psychotherapie van de EAP konden vanuit deze rubriek via het DIS (Digitaal Informatie Systeem) binnen een DBC worden gedeclareerd (als verzekerde zorg)
-De drie jarige algemene vooropleiding ECP leidt vaak al tot een GGZ professionaliteit, en de vierjarige ECP opleiding in de modaliteit heeft geleid tot een verruiming van het aanbod therapieën in Nederland., belangrijk omdat een therapievorm bij voorkeur ook moet passen bij de persoonlijkheid van de cliënt, anders zijn de resultaten minder en duurt de therapie langer.
- Overigens maakten de ECP-houders waar zo de nadruk op wordt gelegd, nog geen 10% uit van de totale populatie professionals binnen EuroPsyche. De overige 90% zijn/waren professionals uit de 'reguliere' GGZ-beroepen en veel van deze mensen zijn/waren ook werkzaam zijn/waren in andere instellingen.

Tot slot:
-Hardnekkig blijft het broodje-aap-verhaal maar terugkomen dat EuroPsyche ook de omstreden homotherapie vergoedde. De Inspectie heeft onderzocht en bevestigd dat dat absoluut niet waar is en nooit waar is geweest.
- Intern werkte EuroPsyche niet anders dan veel andere instellingen. Waarom heeft Van Stoffelen daar geen onderzoek naar gedaan?
- Voor overheadkosten hield EuroPsyche 17% van de vergoedingen aan de behandelaren in. Bij veel andere instellingen is dat 30 tot 40%. Waarom is dat door Van Stoffelen niet genoemd.
- Tegen de tendens van de artikelen van Van Stoffelen in, zijn er van cliënten noch van verwijzende huisartsen ooit opmerkingen of klachten gekomen. In tegendeel scoorde EuroPsyche de afgelopen jaren hoog op het klant-tevredenheids/beoordelingsonderzoek van de overheid. Waarom is dat in de artikelen nooit genoemd.
- Kortom: waarom moest EuroPsyche weg? Welke lobby had er belang bij?

Hoe kan ik als lezer vertrouwen hebben in objectieve nieuwsgaring als dit niet wordt gecorrigeerd.

rietveld

17 februari 2013

Eindelijk een reactie (anoniem) van iemand die verstand heeft van GGZ.
Alle nieuwe (vaak innovatieve en zeer klangerichte) GGZ-organisaties hebben nu heel veel last van het gedoe rondom Europsyche. Verzekeraars hebben verstand van verzekeren maar minder van zorg, zeker niet van GGZ.
De zorgverzekeraars zijn nu als de dood dat andere nieuwe organiaties ook een 'Europsyche' zijn. Daarom worden we aan alle kanten geweerd en uitgesloten of bewerkt met worgcontracen. Zonde en ook dom!
Zowel verzekerden als huisartsen en andere verwijzers zullen het nog idioter krijgen als de plannen van de minister doorgaan en alle macht naar de (vier clusters) zorgverzekeraars gaat: organisaties zonder contract kunnen het schudden, als de vrije artsenkeuze wordt afgeschaft. Dit, ondanks dat de verzekerden (bij ons, de Opvoedpoli's) massaal kiezen voor onze zorg.

Top