ACTUEEL

DBC Onderhoud: ‘Grouper is geen toverdoos’

DBC Onderhoud: ‘Grouper is geen toverdoos’

De IT-applicatie voor het automatisch afleiden en vaststellen van zorgproducten in de ziekenhuiszorg is betrouwbaar. Ook levert deze zogeheten grouper “met een redelijke mate van zekerheid” volledige en juiste informatie. Dat concludeert accountantsbureau Deloitte op basis van een IT-audit naar het functioneren van de grouper.

“De audit laat zien dat de grouper geen toverdoos is waar iets heel anders uitkomt dan je verwacht”, reageert een woordvoerster van DBC Onderhoud. “Wat je er in stopt, komt er ook daadwerkelijk uit.” De zogeheten grouper is een IT-applicatie die medische behandelingen -zoals de naam al zegt- groepeert en er automatisch een etiket en daarmee vergoedingstitel op plakt.

Brandbrief

Vorige week sloeg de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) alarm over de financiële verslaglegging van de ziekenhuizen.  Volgens de accountants zijn de cijfers over 2012 te ondoorzichtig om goed te keuren.  In een brandbrief wees de NBA in dit verband ook op het functioneren van de grouper. “Voor 2012 bestaat onvoldoende zekerheid over de correcte afleiding van DBC-zorgproducten door de landelijke grouper”, aldus de NBA. De NBA beraadt zich op de bevindingen van Deloitte. Medio februari besluit de beroepsorganisatie of de jaarrekeningen al dan niet op een goedkeurende verklaring van de accountant kunnen rekenen.

Update

De financiële verslaglegging op basis van DOT is vorig jaar verder bemoeilijkt door een tussentijdse update. Deze was ondermeer nodig omdat een aantal zorgproducten ten onrechte niet declarabel bleek, oftewel door de grouper werden afgewezen. Daarnaast stelde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) nieuwe tarieven vast voor enkele vormen van topreferente zorg, aangezien deze tarieven in eerste instantie niet kostendekkend bleken. Doordat de maatregel geen terugwerkend karakter had, moesten ziekenhuizen de betreffende zorgproducten los van elkaar registreren, één tranche van voor de updatedatum 1 mei en één tranche van na 1 mei.

Uitgebreid

De grouper maakt deel uit van het vernieuwde DBC-systeem dat onder de naam DOT sinds begin vorig jaar wordt gehanteerd. Om een betrouwbare en continue werking van de grouper te garanderen, wordt deze regelmatig getest en laat DBC Onderhoud jaarlijks een audit uitvoeren. Daarbij heeft DBC Onderhoud op verzoek van VWS, NZa, NVZ, NFU, ZN en de NBA de scope van de audit uitgebreid, zodat ook expliciet is gekeken naar de juiste afleiding van de zorgproducten. De auditors concluderen dat de grouper van 1 oktober 2011 tot en met 31 december 2012 heeft voldaan aan "de eisen van betrouwbaarheid, continuïteit en vertrouwelijkheid".

8 Reacties

om een reactie achter te laten

DGo

14 februari 2013

De grouper is wel een 'black box'!

Ik denk dat de NBA gelijk heeft.

Het is commercieel van Deloitte een slimme zet om de grouper te verdedigen.

b

14 februari 2013

hoezo een black box? ik kan alle documentatie over die grouper op hun website vinden.

Den Boer

14 februari 2013

@DGo: waarom is het voor jou een blackbox? Neem anders eens een kijkje op zorgproductenviewer.dbconderhoud.nl. Daar is in te zien hoe het grouperproces verloopt voor een bepaald zorgtraject.

Antalus

15 februari 2013

@DGo: goedkope opmerking ten aanzien van Deloitte. Denkt u werkelijk dat een dergelijk bedrijf gaat fantaseren omwille van commercëel belang? Dat zou de integriteit van zo'n toetsingsorganisate in twijfel trekken.

Uw opmerking trek ik gelijk met de bewering van sommige mensen dat de mens niet op de maan is geweest, ondanks alle bewijzen.

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

15 februari 2013

DBc's/DOT doen niet wat ze zeggen te doen, namelijk "alle handelingen die gemiddeld nodig zijn om bij een patiënt een bepaalde diagnose te stellen en de behandeling te verrichten" onder te brengen onder één declaratiecode, zoals DBCOnderhoud stelt dat ze doen.

Waarom staat uitgelegd op www.gezondezorg.org/dbc-dot.html. Dat is een pop-up-toelichting bij de pagina www.gezondezorg.org/kem.php en staat gelinkt vanaf het vierpuntenlijstje onder 'Recente geschiedenis van de financieringsstructuur'.

En zelfs al zouden DBc's/DOT dat wel doen, dan nog zijn ze maar half waardevol. Immers, het resultaat van de behandeling speelt nog steeds geen rol in het DBc'DOT-gebeuren. We moeten dus nog steeds toe naar uitkomstfinanciering, zoals de politiek dat genoemd heeft en waar bijna unaniem een motie over is aangenomen door de Tweede Kamer. Zie http://www.gezondezorg.org/uitkomstfinanciering.php.

Antalus

16 februari 2013

@Frank Conijn: DBC Onderhoud doet niets uit zichzelf. De NZa stelt de productstructuur voor DBC's/DOT vast.

Als er iets niet klopt, is het verstandiger om de problemen daar te leggen waar ze horen in plaats van naar de uitvoerder te wijzen.

Verder vind ik uw reactie een verkapte reclameboodschap.

Broomans-Warrenaar

2 oktober 2013

De grouper als IT-architectonisch concept is natuurlijk een drama. Gemiddelde prijzen, afhankelijkheid van declareerbaarheid en zo kun je nog wel een tijdje doorgaan. Daarbij komt ook nog eens de toepassing van HL7, een standaard die echt niet meer van deze tijd is. Er is dus van overheidswege weer een doodlopende weg ingeslagen. Het DOT drama is zich langzaam maar gestaag aan het aftekenen.

Frank Conijn

23 november 2013

@ Antalus:

Zelfs als de fout bij de NZa zou liggen (waar dit artikel niet over gaat) dient het DBc/DOT-systeem nog steeds op twee punten principieel verbeterd te worden:

1. Wel alle handelingen die gemiddeld nodig zijn om bij een patiënt een bepaalde diagnose te stellen en de behandeling te verrichten opnemen in de DBc's/DOT's.
2. De behandelresultaten includeren in de DBc's/DOT's.

Verder is mijn site geheel reclamevrij en grotendeels überhaupt niet-commercieel. Ik zet via mijn site wel twee producten in de markt, de UZ-schaal en binnenkort ook de UPt-schaal, maar die twee zaken staan geheel los van waar het hier over gaat. DBc's/DOT's zouden ook kunnen functioneren zonder die twee zaken, of goede vervangers daarvoor.

Als de twee bovenbeschreven punten maar wel verbeterd worden. Anders blijft het DBc/DOT-systeem een principieel gebrekkig systeem.

Top