ACTUEEL

Eén op de vijf ZBC’s verwacht minder omzet

Eén op de vijf ZBC’s verwacht minder omzet

Bijna één op de vijf zelfstandige klinieken verwacht dit jaar minder productie te kunnen draaien dan het omzetplafond in de ziekenhuiszorg toelaat. Dit blijkt uit een enquête van brancheorganisatie Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN).

Van de ruim honderd zelfstandige klinieken die aan de quickscan meededen verwacht 18 procent dit jaar onder het omzetplafond uit te komen. Het omzetplafond voorziet in een maximale groei van 2,5 procent, maar verzekeraars hanteren in de praktijk veelal een nullijn. Zelfstandige klinieken die onder het omzetplafond blijven zullen daarmee de facto te maken met een krimpende omzet.

Makkelijke route

Volgens ZKN weerspiegelt zich in de cijfers de huiver van zorgverzekeraars om zaken te doen met zelfstandige klinieken. ZKN vindt dat hiertoe alle reden is omdat zelfstandige klinieken met relatief lage tarieven en hoge kwaliteit precies aansluiten bij het streven naar selectieve en doelmatige inkoop door zorgverzekeraars. “Helaas moeten wij constateren dat hier in de praktijk op dit moment niet of nauwelijks sprake van is”, stelt ZKN. “Er is nog geen gelijk speelveld bij de contractering. Het door blijven contracteren van de electieve zorg bij ziekenhuizen is de makkelijke route. De kosten van de ziekenhuisstructuur wordt gedekt en de rust blijft gehandhaafd.”

Restitutiepolis

ZKN dringt aan op een concreet plan van aanpak waarin het kabinet duidelijk maakt hoe er ruimte gemaakt  gaat worden voor nieuwe aanbieders, zoals in het regeerakkoord gesuggereerd wordt. ZKN toont zich ongelukkig met de kabinetsplannen om de restitutiepolis van de basisverzekering los te koppelen. ZKN is bang dat hierdoor minder patiënten zullen kiezen voor een zelfstandige kliniek. 

3 Reacties

om een reactie achter te laten

DGo

14 februari 2013

Zie onderstaande link. Daarin wordt uitgelegd dat de ZBC's de kosten voor de gezondheid flink opdrijven.


http://www.zorgvisie.nl/Home/Verdieping/2011/3/Zbcs-de-andere-kant-van-de-medaille-ZVS010848W/

Anoniem

14 februari 2013

Vaak is een ZBC oude wijn in nieuwe zakken.
Waarom kunnen specialisten in het ziekenhuis niet patient/klantgericht werken en daarbuiten wel? Ik mis vaak ondernemerschap binnen de muren van het ziekenhuis, waarbij er niet gekeken wordt naar honorariumplafond binnen het ziekenhuis en verruiming van het honorarium buiten het ziekenhuis. Is de patient dan leidend of de portemonnee? Natuurlijk moet de schoorsteen ook roken, maar dan wel graag witte rook.............

Daarbij willen zorgverzekeraars af van de kleine ZBC's waarbij de specialist met z'n ene been in het ziekenhuis staat en met het andere been in de ZBC. Dit maakt de zorg inderdaad duurder en zorgt voor grijze gebieden en onderling wantrouwen. Eerst een consultje in het ziekenhuis en dan, hup, naar de ZBC vanwege lange toegangstijden (veroorzaakt doordat de specialist minder uren in het ziekenhuis werkt om zijn DBC van klandizie te kunnen voorzien).
Wat ook vergeten wordt, is dat behandelingen meer en meer een multidisciplinair karakter hebben en dat houdt in dat je voor de bijklacht alsnog naar het ziekenhuis moet, terwijl dat in het ziekenhuis met een one stop shop in een kaar geregeld was.

Hak dan de knoop door en neem inderdaad een risico. En dan svp geen fancy ruimte betrekken, maar een laagdrempelig pand met dito inrichting. De tarieven zullen namelijk nog wel omlaag gaan de komende jaren en je onderhandelingsmacht is een stuk beperkter dan die van het ziekenhuis.

Je zult zien dat wanneer je je eigen gras met Pokon behandelt, het al een stuk groener wordt aan deze kant. Dan is het ziekenhuis ook meer bereid om in je grasmat te investeren..........

Zoutberg

15 februari 2013

Als voormalig ziekenhuismanager en GGD-directeur heb ik het afgelopen jaar kennisgemaakt met de praktijk van een ZBC. Ik kreeg tweemaal een knieprotheses.. Ik ben onder de indruk geraakt van de efficiënte en zee klantgericht primair proces. En ik kan beslist vergelijken met ziekenhuizen. Medewerkers die zeer gemotiveerd zijn, artsen met aanzienlijk minder last van ego, korte lijnen zodat medewerkers krijgen wat ze nodig hebben. Ik zie ook wel dat ze de krenten uit de pap halen, maar ook in de gezondheidszorg is er veel te standaardiseren en goedkoper te maken.

Top