ACTUEEL

'Mondigste werknemer krijgt beste diensten'

'Mondigste werknemer krijgt beste diensten'

Zorgmedewerkers van intramurale instellingen verlaten hun organisaties vaak omdat ze ontevreden zijn over verdeling van de roosters en te weinig invloed hebben op hun werktijden. Dit geldt met name voor de minder mondige werknemers, die worden opgescheept met de minst populaire diensten.

Motivatie

Werken in zelforganiserende teams vergroot vaak de motivatie en betrokkenheid van werknemers. Een belangrijke positieve factor hierin is de invloed die teamleden kunnen uitoefenen op de planning en roostering van het team. Maar dan moeten wel alle teamleden voldoende invloed hebben op de verdeling van diensten. En dat is in de praktijk niet altijd het geval.

Invloed

Dit blijkt uit onderzoek van Carly Hempen naar de vertrekgeneigdheid van V&V-personeel. Aan het onderzoek deden 159 medewerkers uit vijf verzorgings- en verpleeghuizen mee. Medewerkers die invloed hadden op hun planning, waren meer tevreden over de verdeling van diensten, voelden zich meer betrokken bij de organisatie en waren daardoor minder geneigd de organisatie te verlaten. Hempen deed haar onderzoek in het kader van haar studie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze was tijdens het onderzoek werkzaam als consultant bij organisatieadviesbureau P5COM.

Aandachtspunt

P5COM merkt in de praktijk ook dat bij de invoering van zelforganiserende teams, de planning van diensten een belangrijk aandachtspunt is. Bij de opstart van zelforganiserende teams levert dit vaak spanning op in het team. De mondige medewerkers blijven hun oude werktijden houden en hoeven weinig te veranderen. Zij zijn tevreden over hun invloed op de werktijden en dus weinig geneigd de organisatie te verlaten. De medewerkers die minder mondig zijn, hebben minder invloed op hun werktijden en krijgen de minder ‘prettige diensten’. Dit voedt het gevoel dat de werkdruk onevenredig wordt verdeeld. In de oude situatie was er altijd een planner en/of manager die invloed had op de eerlijke verdeling van de diensten. In de nieuwe zelfsturende structuur moeten de teamleden het zelf met elkaar regelen. Dat kan ertoe leiden dat de minder mondige werknemers uit onvrede vertrekken.

In Skipr magazine 2/3, die deze week verschijnt, vindt u tips voor de succesvolle invoering van zelforganiserende teams.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

zwanikken-leenders

17 februari 2013

Helemaal niets nieuws ,al 50 jaar zie ik dit
diegene met de grootste mond (niet mondiger) hebben het voor het zeggen .
Geld voor personeel en patiënten

Zij die het dunste dossier hebben in de zorg ,en echt ziek zijn , zijn niet mondig genoeg zeggen ze dan , maar kan de patiënt dit vragen !

Personeel , zij die de telefoon uitzetten ,niet bereikbaar zijn ,(zeggen .ze dan) om diensten in te vullen als iemand ziek is !!! Staan voor aan met de mooiste diensten etc etc

Evenwicht in dit proces moeten de managers leren , maar vooral ZIEN , zij die tegenwicht moeten geven ,kunnen dit vaak niet ,durven niet >

Zijn wel erg vaak GOED VERPLEEGKUNDIGE VOOR DE PATIËNT.

En daar gaan we toch voor

joze

17 februari 2013

Dat is altijd en overal al zo geweest. Er zijn mensen die met mooi praten meer kunnen verdienen dan een ander met hard werken. Er wordt te weinig opgelet hoe de leidinggevende er mee omgaat. En zelf een leiding gevende functioneerd niet altijd even goed, er zijn werknemers die hun werk opknappen en durven niets te zeggen omdat ze er van afhankelijk zijn.

Top