ACTUEEL

ZonMW steunt onderzoek inzet klinische apotheker

ZonMw stelt 483.629 euro beschikbaar voor onderzoek naar de inzet van klinische apothekers in de huisartspraktijk. Het project, onderdeel van het programma goedgeneesmiddelgebruik (GGG), loopt 36 maanden.

De samenwerking tussen apotheker, huisarts en patiënt kan ziekenhuisopnames voorkomen, blijkt uit onderzoek van dr. Anne Leendertse, eind 2010 gepromoveerd in de medicatieveiligheid. Echter, om dit organisatorisch goed in te richten moet een aantal obstakels worden overwonnen volgens Leendertse. Het nieuwe onderzoek moet een plan opleveren waarin de klinische apotheker een nieuwe rol gaat vervullen binnen de huisartsenpraktijk.

Minder ziekenhuisopnames

Leendertse heeft het onderzoeksvoorstel ingediend bij ZonMw. Tijdens haar promotie deed ze onderzoek naar geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames en daarna onderzoek naar het voorkomen van deze opnames. Leendertse: “We konden deze opnames deels voorkomen door een medicatiebeoordeling waarbij we de patiënt betrokken bij zijn of haar behandeling met geneesmiddelen en door samenwerking tussen huisarts en apotheker. Maar het was erg moeilijk om de interventie in de praktijk uit te voeren.”

Nieuwe rol apotheker

Aanleiding voor dit onderzoek naar de nieuwe rol van de apotheker in de eerstelijn vormen de implementatieproblemen waar Leendertse tijdens haar promotieonderzoek op stuitte. Deze problemen schrijft ze toe aan enerzijds het verschil in organisatie tussen de apotheek en de huisartspraktijk en anderzijds het verschil tussen huisartsen en apothekers. Bovendien bestaat er onvoldoende kennis en kunde bij apothekers die de medicatie-analyse moeten uitvoeren.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Van der Pol

24 februari 2013

Het ene onderzoek concludeert dat er weer een ander onderzoek noodzakelijk is. Op zich is dat niet verkeerd, maar intussen wachten we met ons allen op de uitkomsten van het vervolgonderzoek. Dat blijkt ook een vorm van bezuinigen te zijn-eigenlijk-, namelijk niet uitgeven wat noodzakelijk is uit eerder onderzoek. Wat moet er gebeuren? Gewoon een vergoeding voor de tijd van een arts of apotheker, benodigd voor de controle van de medicijnen op nut, noodzaak, en schadelijke bijwerkingen. Combinaties worden al bij het afleveren gecontroleerd, maar dat gebeurt niet wanneer middelen worden gestaakt of veranderd. Wat valt er nog te onderzoeken? Dat vraag ik mij als apotheker, in gemoede af.

Top