ACTUEEL

Gemeenten moeten snel gaan samenwerken

Gemeenten moeten al de komende maanden veel nauwer gaan samenwerken om zich voor te bereiden op een groot aantal taken die ze de komende jaren van het rijk gaan overnemen. Het gaat onder meer om jeugdzorg, werk en zorg aan langdurig zieken en ouderen.

Die veranderingen in het binnenlands bestuur hebben VVD en PvdA afgesproken in het regeerakkoord en moeten vanaf 1 januari 2014 ingaan. Het gaat om een takenpakket van 16 miljard euro.

Samenwerkingsverbanden

Het kabinet wil ook dat gemeenten samengaan en uiteindelijk allemaal minimaal 100.000 inwoners tellen. Maar omdat dat nog wel even kan duren, wil minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) dat gemeenten de komende maanden al samenwerkingsverbanden gaan vormen. Plasterk heeft daar dinsdag een brief over gestuurd naar de Tweede Kamer.

Potjesterreur

De minister schrijft verder dat het geld dat gemeenten krijgen voortaan in één pot gaat. Plasterk wil af van de 'potjesterreur', die er volgens hem voor zorgt dat mensen niet altijd geholpen worden omdat het specifieke potje met hulpgeld leeg is. De gemeenten kunnen die verantwoordelijkheid prima aan, denkt Plasterk.

Het risico dat een financieel tekort wordt gedekt met geld voor bijvoorbeeld de jeugdzorg, ziet Plasterk niet zo. "Het is aan de gemeenten om de beste keuze te maken", zegt hij. Gemeenteraadsleden moeten de gemeenten volgens hem bij de les houden. Daarbij komt volgens Plasterk dat de gemeente veel beter in staat is om de lokale situatie in te schatten dan de provincie of de Rijksoverheid.

Parlementaire controle

Het CDA wil vanwege de risico's van de decentralisatie van taken een "verzwaarde parlementaire controle" op de plannen van Plasterk. Daarvoor moet het voorstel in de Kamer worden aangemerkt als 'groot project'. "Het gaat om een enorme operatie met grote gevolgen voor gemeenten en de zorg voor kwetsbare groepen in de samenleving", zegt CDA-Kamerlid Eddy van Hijum. "De Kamer heeft de Regeling Grote Projecten in het leven geroepen om bij dit soort risicovolle projecten de vinger aan de pols te kunnen houden." (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top